NavRoad Drive AutoMapa Europa

670,00

Opis

NavRoad Drive AutoMapa Europa

Super szybki i precyzyjny Navroad Drive !!! Nowoczesna nawigacja z systemem Windows CE, przeznaczona dla osób, ceni?cych?atwo?? obs?ugi, szybko?? i niezawodno??. Elegancka obudowa oraz 5-calowy ekrandotykowy zapewniaj?cy wysokiej jako?ci obraz, a szybki procesor gwarantuje niezawodn? prac? urz?dzenia. Drive szybko doprowadzi Ci? do miejsca przeznaczenia za pomoc? ulubionego programu do nawigacji, a otwarty system zapewni wolno?? jego wyboru. Ponadto urz?dzenia daje równie? mo?liwo?? s?uchania ulubionejmuzyki, czytania e-boków czy nawet ogl?dania filmów. Wa?ne! Do??czone oprogramowanie AutoMapa to tzw. OEM,i nie mo?e by? sprzedawane oddzielnie, bez urz?dzenia.Licencja przypisana jest do do??czonej karty pami?ci 4 GB.Ca?o?? jest fabrycznie preinstalowana na tej karcie microSD.Program posiada map? Europy, a jego g?ówn? funkcja jest nawigacja.Map?, po prze?o?eniu karty, mo?na u?ywa? na innych urz?dzeniach,pod warunkiem, ?e równie? pracuj? na systemie Windows CE 5/6.Czasami do uruchomienia programu z g?ównego ekranu trzebadoinstalowa? odpowiedni komponent AutoStart, wybrany w zale?no?ciod producenta urz?dzenia, na którym ma by? u?ywany.Skopiowanie map i programu na inn? kart? pami?ci jest mo?liwe,ale oprogramowanie to nie b?dzie si? da?o uruchomi?.Taka operacja mo?liwa jest dopiero po zwolnieniu kodu licencji,uprzednio kontaktuj?c si? z AutoMap?, dokumentuj?c zakup orazpodaj?c powód przeniesienia licencji. 5-calowy, dotykowy ekran o rozdzielczo?ci 480×272 dobrze sprawdzi si? w trasie,zapewniaj?c wyra?ny i czytelny obraz. Nowoczesna obudowa wykonana z trwa?ych komponentów to jako?? na lata oraz estetyczny wygl?d urz?dzenia na szybie. Procesor Mstar 2531 taktowany zegarem 800MHz zapewnia p?ynn? prac? urz?dzenia, szybkie ustalanie trasy oraz b?yskawiczne ponowne uruchamianie nawigacji np. po postoju. Szanowny Kliencie, Kupuj?c oprogramowanie AutoMapa otrzymujesz bezterminow? mo?liwo?? korzystania z obecnych map, i roczn?, darmow? mo?liwo?? aktualizacji. Termin ten, cho? mo?e by? d?u?szy, nale?y liczy? od dnia zakupu zestawu. Nowa wersja mapy wydawana jest zazwyczaj co kwarta?, a do pobrania jest ze strony producenta. Po up?ywie roku czasu masz wybór, pozostania nieodp?atnie z ostatnio pobran? wersj? mapy, lub zakup tzw. subskrypcji, czyli mo?liwo?ci aktualizacji map na kolejny rok. Obecnie koszty subskrypcji na kolejny rok wygl?daj? nast?puj?co: mapa Polski – 77 z?otych brutto, mapa Europy – 145 z?otych brutto. Istniej? równie? nowe dwa warianty zakupu subskrypcji, na preferencyjnych warunkach, na okres 2 lat, i tak mamy: mapa Polski – 142 z?ote brutto, mapa Europy – 265 z?otych brutto. Us?ugi te mo?na zakupi? w naszej firmie. Wi?cej szczegó?ów na stronie producenta, lub w opisie karty produktu.128 MB pami?ci RAM pozwala na zainstalowanie wi?kszo?ci dost?pnych programówdo nawigacji zapewniaj?c ich p?ynn? prac?, a 128 MB pami?ci FLASH z mo?liwo?ci?rozszerzenia jej nawet o 32 GB dzi?ki gniazdu kart microSD/SDHC zapewni miejsce na ulubione pliki. Wbudowany 66-kana?owy modu? GPS (MSR 2112) zapewnia szybk? ??czno?? z satelitami oraz nieprzerwanie dobry sygna? na ca?ej wyznaczonej trasie. Dzi?ki niemu bez zb?dnych opó?nie? dostaniesz si? w miejsce przeznaczenia.AutoMapa prowadzi po Europie !!!Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze ca?ej Europy nie wymaga prze??czania map – s? one po??czone w jedn? spójn? ca?o??, ??cz?c? zalety najbardziej szczegó?owych map z wersji Polska XLoraz ogólnoeuropejski zasi?g map firmy NavteqPodobnie jak mapa Polska XL równie? wersja AutoMapa Europy umo?liwiawybranie i instalacj? zarówno dowolnego fragmentu jak i ca?o?ci mapy. W ten sposób, zale?nie od potrzeb, u?ytkownik mo?e mie? w trakcie nawigacji dodyspozycji albo komplet map, albo w razie potrzeby (np. konieczno?? zmieszczeniamapy na ma?ej karcie pami?ci) jedynie wybrany przez siebie obszar.Dodatkowo !!! Roczna darmowa aktualizacja mapy!!!AutoMapa to najdok?adniejsze mapy Polski i Europy przygotowane przez liderówrynku map cyfrowych: Geosystems Polska i NAVTEQ. Prowadzi kierowców od 2003 roku niezmiennie pozostaj?c najch?tniej kupowanym i najcz??ciej nagradzanymprogramem do nawigacji GPS na rynku. W Polsce, Czechach, na S?owacji i wRosji AutoMapa potrafi nawigowa? do precyzyjnych adresów punktowychprzypisanych do konkretnych budynków.AutoMapa Europy na terenie Polski udost?pnia wszystkie mo?liwo?ci,jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym tak?e precyzyjne punkty adresowe,wizualizacje obrysów budynków, bogat? zawarto?? topograficzn? i wiele innych. Dok?adne punktowe adresy oraz kszta?ty budynków to unikalna cechadost?pna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa. Dane techniczne:Procesor Mstar 2531, 800 MHzPami?? RAM 128 MBPami?? Flash 128 MBRozszerzenie pami?ci Czytnik kart microSD/SDHC do 32 GBSystem operacyjny Microsoft® Windows CE 6.0Odblokowany system TakModu? GPS TakLiczba kana?ów modu?u GPS 66Bateria Wbudowana Li-PolymerWy?wietlacz 5″ TFT LCDRozdzielczo?? 480 x 272 pikseliG?o?nik TakZ??cze s?uchawkowe Wbudowane, 3,5 mmZ??cza MiniUSBSzeroko?? (mm) 134Wysoko?? (mm) 84Grubo?? (mm) 12Waga (g) 164J?zyk J?zyk polskiObs?ugiwane formaty wideo *.3GP, *.AVI, *.MOV, *.WMVObs?ugiwane formaty audio *.MP3, *.WMAObs?ugiwane formaty zdj?? *.BMP, *.GIF, *.JPG, *.PNGW zestawie: Navroad Drive + AutoMapa Europa 6,16 na karcie 4GB?adowarka samochodowauchwyt samochodowykabel USB instrukcja obs?ugikarta gwarancyjna Gwarancja producenta : 24 miesi?ce

NavRoad: Nawigacja samochodowa

toyota hybrid chr, mercedes ociąż, 1,2 tce, zderzak tył golf 4, peugeot 508 sport, peugeot 207 kontrolki, dekarbonizacja silnika, polerowanie szyby przedniej, audi a 3, mclaren 570gt, vw california sprzedam, przyczepy białogard, keeway flash, nowy odcinek s5, subaru legacy 2.0 opinie, opel zafira spalanie, pcc-3 epuap, ford escape sprzedam

aprilia rs 50