Neo Tools Sekator Do Ga??zi By-Pass 710 Mm 15-250

182,00

Opis

Neo Tools Sekator Do Ga??zi By-Pass 710 Mm 15-250

NEO TOOLS Sekator do ga??zi by-pass 710 mm 15-250 EAN: 5907558464832 Symbol producenta: 15-250 Sekator do ga??zi by-pass 710 mm, zakres do 45 mm, przek?adnia zwi?kszaj?ca si?? nacisku o 30% 15-250 NEO to narz?dzie niezb?dne w ogrodzie, które u?atwi sezonowe prace i sprawi, ?e ka?da chwila z obowi?zkow? piel?gnacj? zieleni stanie si? przyjemno?ci?. System by-pass, przypominaj?cy ten znany w tradycyjnych no?ycach, w jeszcze wi?kszym stopniu u?atwia prac?. Ostrza mijaj? si? w bardzo bliskiej odleg?o?ci od siebie, dzi?ki czemu ci?cie jest ostre i g?adkie. Przek?adnia d?wigni zwi?ksza si?? dodatkowo o 30% sprawiaj?c, ?e u?ytkownik narz?dzia nie musi wk?ada? du?o energii w wykonanie ruchu. Zalety sekatora marki NEO TOOLS przek?adnia d?wigni, zwi?kszaj?ca moc ci?cia o 30% by-pass ostrza z pow?ok? nieprzywieraj?c? ostrze przystosowane do pracy ze ?wie?ym drewnem Dane techniczne sekatora marki NEO TOOLS maksymalna ?rednica ci?cia: 45 mm aluminiowe ramiona uchwyt dwumateria?owy z antypo?lizgami d?ugo?? ca?kowita: 710 mm waga: 1,292 kg Sekator marki NEO TOOLS przeznaczony jest: do pracy w ogrodzie z wy?ej umiejscowionymi p?dami oraz ga??ziami, bez potrzeby u?ycia drabiny do ci?cia ?wie?ego drewna O marce NEO TOOLS Marka NEO tools to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W kompetencji marki le?y dostarczanie niezawodnych narz?dzi, które charakteryzuje wytrzyma?o??, precyzja wykonania i wysoka jako??.

Einhell: No?yce i sekatory

komis samochodowy rybitwy, komisy samochodowe puławy, porsche panamera 2012, humvee c series, astra h 1.6 turbo, bmw z4 e85, citigo e, orlen gdynia, ford mondeo 2002, mercedes cla 2017, paszport olkusz, ropa w oleju, mercedes e klasa opinie

yyyyy