OnePlus 8T 8/128GB Srebrny

2 033,00

Opis

OnePlus 8T 8/128GB Srebrny

OnePlus 8TUltraszybkie ?adowanieUltraszybkie przewijanie

Ka?dy kadr jest doskona?y.Wy?wietlacze Fluid AMOLED telefonu OnePlus 8T 6,55″ generuj? doskona?y3 obraz za ka?dym razem. Poznaj standard 120 Hz i wy?wietlacz Fluid Display, a poczujesz wyj?tkowo p?ynne przewijanie. Wyj?tkowo niska latencja odpowiedzi to niewiarygodnie szybkie przeci?ganie ekranu.

Delikatny dla oczu1100 nitów i 8192 poziomy jasno?ci automatycznej4 to naturalny wygl?d ka?dej klatki oraz wi?ksza przejrzysto?? i przyjemniejsze ogl?danie. Twoje media spo?eczno?ciowe, zdj?cia i ulubione witryny nigdy nie wygl?da?y lepiej.

Nie wierz nam na s?owoOcena A+ od DisplayMate, HDR 10+ i SGS

Twoja szcz?ka opadnie z zachwytu, ale p?ynno?? nigdyGaming nowej generacji nadci?ga wraz z modelem OnePlus 8T. Od teraz masz dost?p do smartfona o wydajno?ci komputera. Zaspokój swoj? potrzeb? gier przepi?kn? grafik? i niezwykle p?ynnymi dotkni?ciami i przeci?gni?ciami.

Wydajno??, która wprawia w os?upieniePot??na bateria 4500 mAh5 wystarczy na ca?y dzie? eksploatacji. Wydajno?? równie? ma znaczenie. Dlatego rozwi?zanie Warp Charge 65 to nasza najszybsza ?adowarka w historii. Moc na ca?y dzie? uzyskasz w ci?gu 15 minut ?adowania.

Moc smoka zakl?ta w telefonieFlagowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 865 wyznacza zupe?nie nowy standard wydajno?ci. Od teraz ka?de zadanie jest wykonywane w mgnieniu oka. Procesor zaprojektowano z my?l? o p?ynno?ci, zdj?ciach i grach, a tak?e maksymalizacji przyjemno?ci i minimalizacji czasów oczekiwania.

5G to przysz?o??, do której masz dost?p ju? dzi?.Pobieranie filmów HD trwa jedynie 6 sekund8. Nast?pca technologii 4G wyprzedza j? 100 razy. Oczywi?cie inne operacje równie? wykonywane s? szybciej: strumieniowanie filmów, pobieranie biblioteki Spotify czy gry. Co miesi?c oszcz?dzisz prawie ca?y dzie? ?ycia.

Czekanie przechodzi do lamusaDost?p do wa?nych danych jest jeszcze szybszy: wy?wietlaj zdj?cia, s?uchaj muzyki, ogl?daj filmy, rób, co chcesz. Dotknij opcji, aby aktywowa? funkcj? UFS 3.1 — rozwi?zanie jest 3x szybsze9 od UFS. 3.0, a dodatkowo pozwala oszcz?dza? energi?.

Ch?ód wewn?trz i na zewn?trzDedykowany, wielowarstwowy uk?ad ch?odzenia klasy gamingowej utrzymuje nisk? temperatur? wewn?trz urz?dzenia, nawet podczas obs?ugi najbardziej wymagaj?cych zada?, pocz?wszy od gier i filmów 4K na strumieniowaniu na ?ywo ko?cz?c.

.

Wibracje? I to ile!Dzi?ki poprawionej haptyce 2.0 wibracje po naci?ni?ciu ekranu niemal idealnie oddaj? wra?enia p?yn?ce z fizycznych przycisków. Reakcja ekranu na dotyk doskonale nadaje si? do pisania w mediach spo?eczno?ciowych, intensywnego grania czy odbierania powiadomie?.

.

Gry na powa?nieTryb turbo do?adowania opracowany z my?l? o grach oraz zupe?nie nowe narz?dzia gamingowe, w tym zapobieganie przypadkowym dotkni?ciom czy poprawiona kontrola powiadomie?, to pozycje obowi?zkowe dla ka?dego powergamera. Zapomnij o rzeczywistym ?wiecie dzi?ki funkcjom, takim jak tryb Fnatic, rejestracja ekranu, p?ywaj?ce okienko (zgodne z mediami spo?eczno?ciowymi).

Perfekcja ju? na etapie projektuNa doskona??, skrupulatnie zaprojektowan? konstrukcj? telefonu OnePlus 8T sk?adaj? si? idealne cienkie kontury. Zapieraj?cy dech w piersiach wy?wietlacz niemal pozbawiony obramowania ma spójn? p?aszczyzn?, w której zatopisz si? bez reszty. Graficzna uczta dla oczu, wiod?ca w bran?y konstrukcja uosabia podej?cie Never Settle firmy OnePlus.

Jeszcze wi?cej powodów do u?miechuUchwy? i zachowaj na zawsze wszystkie ulubione miejsca i twarze zaawansowanym aparatem o wysokiej rozdzielczo?ci 48 Mpx. Aparat robi doskona?e zdj?cia osób, kotów i psów, zarówno w pomieszczeniach, jak i pod go?ym niebem. Rób zdj?cia panoramiczne i zbli?enia jak profesjonalista i kr?? ultra p?ynne filmy.

.

Poszerz horyzonty jednym dotkni?ciemKa?de zdj?cie opowiada histori?. Rejestruj je aparatem 16 Mpx z 123° ultra szerokok?tnym obiektywem. Poszerzaj horyzonty i zapami?tuj cenne chwile, robi?c zdj?cia: od immersyjnych panoram po cenne zdj?cia grupowe.

.

B?d? w samym sercu wydarze?Utracone idealne okazje do selfie to przesz?o??. Dzi?ki elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS) aparat przedni 16 Mpx dynamicznie ogranicza wstrz?sy, co znacznie poprawia jako?? filmów. Gdziekolwiek pójdziesz, Twoja ekipa b?dzie zawsze w centrum uwagi.

.

OxygenOS 11So, so smoothNasz ceniony system OxygenOS jest niezrównany, zw?aszcza jego ostatnia wersja. OxygenOS 11 to jeden z pierwszych systemów dzia?aj?cych na bazie standardu Android 11. Po prostu nowa ods?ona ulubionego produktu o niespotykanej wydajno?ci. Nasz system wspó?tworzymy z niesamowit? spo?eczno?ci?. Dzi?ki temu nasze smartfony s? naprawd? inteligentne. Telefon OnePlus 8T jest p?ynny i intuicyjny za ka?dym razem, a do tego ma flagowe funkcje przygotowane z my?l? o Tobie.

Nowa konstrukcja, ?wie?o?? i pi?kno?wie?y, uaktualniony, ?mia?y i bezpo?redni wygl?d, to samo bezkompromisowe do?wiadczenie. Aby sprosta? zmieniaj?cym si? potrzebom u?ytkowników smartfonów firmy OnePlus, powsta?a zunifikowana, ?wie?a konstrukcja, która nawi?zuje do naszych korzeni. Zupe?nie nowa funkcja tapet dynamicznych zmienia kolory i wygl?d zale?nie od aktualnej godziny i szybko?ci przewijania telefonu OnePlus 8T.

Przedstawiamy zawsze w??czony wy?wietlaczFunkcja zosta?a wdro?ona na pro?b? fanów. Wiele osób prosi?o nas o wprowadzenie funkcji zawsze w??czonego wy?wietlacza, dlatego od teraz informacje w czasie rzeczywistym s? wy?wietlane na telefonie OnePlus nawet wtedy, gdy jest u?piony. Konfiguracja jest niezmiernie prosta. Mo?esz wybra? jeden ze standardowych zegarów lub nowoczesne inteligentne rozwi?zanie, takie jak Bitmoji, Insight czy Canvas.

OnePlus: Smartfony

accord vii type s, renault r5, opony oznaczenia, new holland ceny, silnik mercedes 2.2 cdi opinie 150km, cybertruck cena, 3 foteliki na tylnym siedzeniu, espace grand, otomoto golf 6, nissan patrol, olej do dwusuwów do diesla, astra f gsi, toyota corolla sedan, opel insignia gaz, kia sportage cena 2018, polerowanie karoserii, hunday i 20, harley-davidson street rod 750, vw caddy opinie, volvo t5r

yyyyy