Opony Nokian Tyres SeasonProof 215/70R15 109 R C

522,34

Opis

Opony Nokian Tyres SeasonProof 215/70R15 109 R C

SPOKÓJ I BEZPIECZE?STWO PRZEZ CA?Y ROKNowe opony ca?oroczne Nokian Seasonproof C to praktyczne rozwi?zanie dla kierowców zawodowych, którzy chc? wreszcie po?egna? si? z regularn? zmian? opon, ale nie mog? zrezygnowa? z bezpiecze?stwa przez ca?y rok. Nokian Seasonproof C powsta?y z my?l? o transporcie ci??kich ?adunków, a ich zalety to precyzja i stabilno??, du?y przebieg oraz wi?ksza wytrzyma?o??.Cechy produktu:NAJWY?SZE BEZPIECZE?STWO I STABILNO?? PRZEZ CA?Y ROK DU?Y PRZEBIEG I NISKIE ZU?YCIE PALIWAWI?KSZA NIEZAWODNO?? I WYTRZYMA?O?? PRZY DU?YM OBCI??ENIUMARIA? WYGODY I BEZPIECZE?STWANasze do?wiadczenia z bezpieczn? jazd? zim? i w zmiennych warunkach drogowych znalaz?y odzwierciedlenie w koncepcji Season Sense. Sk?adaj? si? na ni? innowacyjne rozwi?zania budowy bie?nika opony, struktury oraz mieszanki gumowej, dobranych tak, by zapewni? bezpiecze?stwo w ka?dych warunkach atmosferycznych. Opony u?atwiaj? dojazd na wakacje i wykonywanie codziennych obowi?zków zawodowych, ??cz?c przyczepno?? na mokrej jezdni z niskim ryzykiem aquaplaningu i najwy?sz? wytrzyma?o?ci?.MAKSYMALNA WYTRZYMA?O??Opony Nokian Seasonproof C s? niezwykle wytrzyma?e dzi?ki wyj?tkowej technologii aramidowych ?cian bocznych. Niewiarygodnie mocne w?ókno aramidowe w ?cianach bocznych opony gwarantuje wytrzyma?o?? i ochron? w trudnych warunkach drogowych. Technologia chroni opon? przed przebiciem lub przeci?ciem przy najechaniu na kraw??nik, czy wyrw? w jezdni. Opony Nokian Seasonproof C maj? specjaln?, solidn? konstrukcj? z grubym stalowym opasaniem, która zapewnia wytrzyma?o?? i d?ug? ?ywotno?? przy je?dzie z du?ym obci??eniem po drogach gorszej jako?ci.WSZECHSTRONNO?? I OSI?GI O KA?DEJ PORZE ROKUKoncepcja Season Sense ??czy innowacyjne rozwi?zania techniczne w obszarze designu bie?nika, mieszanki gumowej i budowy opony. Z my?l? o wszechstronno?ci, osi?gach i bezpiecze?stwie o ka?dej porze roku, na suchej i o?nie?onej jezdni, opracowali?my mieszank? bie?nika daj?c? przyczepno?? na mokrej jezdni, du?y przebieg i niskie zu?ycie paliwa, oraz wzór bie?nika gwarantuj?cy komfort i bezpiecze?stwo przez ca?y rok. Mocna konstrukcja z opatentowan? technologi? aramidowych ?cian bocznych Nokian Tyres zwi?ksza wytrzyma?o?? i odporno?? na zu?ycie.LEPSZA TRAKCJA I PRZYCZEPNO?? PRZY HAMOWANIUPrzyczepne pazury pomi?dzy blokami bie?nika na powierzchni opony zwi?kszaj? przyczepno??, zw?aszcza przy przyspieszaniu i hamowaniu. Specjalny wzór bie?nika u?atwia ruszanie na ?niegu i innej lu?nej nawierzchni. Pazury wgryzaj? si? w pod?o?e w trakcie hamowania i przyspieszania, zwi?kszaj?c bezpiecze?stwo jazdy po mi?kkim ?niegu albo innej lu?nej nawierzchni.WSKA?NIK G??BOKO?CI BIE?NIKANokian Seasonproof C posiadaj? wska?nik g??boko?ci bie?nika (DSI), który w czas informuje kierowc? o konieczno?ci wymiany opon. Wska?nik pokazuje g??boko?? bie?nika w milimetrach, a kolejne cyfry ?cieraj? si? w miar? zu?ycia opony. Bezpieczna jazda zim? wymaga g??boko?ci bie?nika co najmniej 4 do 5 mm. Symbol p?atka ?niegu pozostaje widoczny do g??boko?ci czterech milimetrów. Kiedy zniknie, zalecamy wymian? opon na nowe w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy.

Nokian Tyres: Opony ci??arowe ca?oroczne

wyjazdy po auta, fiat doblo max, nissan elektryczny cena, grill vw bora, duster laureate, nissan qashqai 2007

yyyyy