Msw Przetwornica Samochodowa 600W – Adapter Do Gniazda Zapalniczki Msw-Cpi600Ms

181,00

Opis

Msw Przetwornica Samochodowa 600W – Adapter Do Gniazda Zapalniczki Msw-Cpi600Ms

Cechy:· Wysoka wydajno?? ponad 90% zapewnia zasilanie urz?dze? o mocy do 600W· Port USB (5 V, 2,4 A) umo?liwia sprawne ?adowanie laptopów, tabletów lub smartfonów· Bezpieczne u?ytkowanie dzi?ki ochronie przed przegrzaniem, skokami napi?cia, spi?ciami oraz przeci??eniem· Adapter do gniazda zapalniczki samochodowej do??czony w zestawie· Kompaktowe wymiary 155 x 95 x 55 mm pozwalaj?ce na wygodne u?ytkowanie w podro?y Przetwornica samochodowa MSW-CPI600MS Kompaktowa przetwornica samochodowa marki MSW pozwala zasila? urz?dzenia wymagaj?ce napi?cia 230V z akumulatorów 12V. Z jej pomoc? pod??czy? mo?na m.in. przeno?ne telewizory czy odtwarzacze, a tak?e ?adowa? smartfony lub aparaty. Model MSW-CPI600MS sprawdzi si? nie tylko na wyjazdach, wczasach czy kempingach, ale tak?e na co dzie?, jako zapasowe ?ród?o zasilania Samochodowa przetwornica MSW 600W – w?a?ciwo?ci Wydajno?? ponad 90% podczas przekszta?cania pr?du sta?ego 12V w pr?d zmienny 230V to najwi?ksza zaleta urz?dzenia MSW-CPI600MS. Dzi?ki przewodom z zaciskiem umo?liwia zasilanie wi?kszo?ci AGD o mocy nieprzekraczaj?cej 600W. O statusie informuj? diody na przednim panelu (pod??czenie do akumulatora, pod??czenie urz?dzenia zasilanego, przerwy w dzia?aniu spowodowane b??dem w dzia?aniu). Wbudowany port USB pozwala na szybkie ?adowanie np. telefonów lub komputerów (5V oraz 2,4A). Do??czony w zestawie adapter s?u?y do pod??czenia sprz?tu do gniazda zapalniczki samochodowej, czyni?c obs?ug? przetwornicy jeszcze wygodniejsz?. Wszechstronno?? oznacza, ?e przetwornica nadaje si? jako ?ród?o pr?du dla rozmaitych sprz?tów elektronicznych. Nale?? do nich nie tylko czytniki, tablety, aparaty fotograficzne, ale równie? laktatory, lampki ozdobne, mini masa?ery lub g?o?niki bluetooth. U?yjesz jej równie? do uruchomienia narz?dzi takich jak szlifierka czy lutownica w gara?u lub warsztacie w czasie przerwy w dostawie pr?du. Mobilno?? przetwornicy MSW to zas?uga jej niewielkich rozmiarów i wagi. Sprz?t nie zajmuje du?o miejsca, wi?c zabierzesz go ze sob? w podró?, na wakacje czy w delegacj?, umieszczaj?c np. w schowku. Bezpiecze?stwo u?ytkowania zosta?o zagwarantowane przez liczne rozwi?zania takie jak ochrona przed przegrzaniem (gdy temperatura przekroczy 65°C), przeci??eniem (pod??czenie do urz?dzenia o wi?kszej mocy ni? rekomendowana), skokami napi?cia (poni?ej 10V lub powy?ej 16,5V) b?d? zwarciami. Urz?dzenie posiada wzmocnion? izolacj? (klasa ochrony II), dzi?ki czemu nie wymaga uziemienia. Dodatkowym atutem zapewniaj?cym niezak?ócon? prac? przetwornicy jest w??czaj?cy si? automatycznie wentylator. Produkt niemieckiej marki MSW mo?na z powodzeniem stosowa? do pod??czania niewielkich domowych urz?dze? do samochodowego akumulatora. Kompaktowa przetwornica zapewnia stabilne i bezpieczne u?ytkowanie, a tak?e znacz?c? wygod?. Model MSW-CPI600MS zda egzamin na wakacjach, na kempingu oraz wsz?dzie tam, gdzie trudno o dost?p do tradycyjnego ?ród?a pr?du. · Doskona?a wydajno?? – efektywno?? ponad 90% przek?adaj?ca si? na stabilne zasilanie· Uniwersalno?? – mo?liwo?? pod??czenia wi?kszo?ci urz?dze? domowych o mocy nieprzekraczaj?cej 600W· Mobilno?? – kompaktowe wymiary i niewielka waga umo?liwiaj?ce zabranie urz?dzenia w podró?· Bezpiecze?stwo – automatyczne wy??czanie urz?dzenia w razie wyst?pienia nieprawid?owo?ci, klasa ochrony II ModelMSW-CPI600MSNr katalogowy10060772Stan artyku?uNowyMoc ci?g?a600WMoc szczytowa1200WKszta?t sygna?u wyj?ciowegoModyfikowana sinusoidaNat??enia pr?du bez obci??enia0,6 ANapi?cie wyj?cioweAC 230 V / 50 HzMaksymalna temperatura pracy65°CMaksymalna wydajno?? energetyczna>90%Napi?cie wej?cioweDC 12 VZabezpieczenie przed zbyt niskim napi?ciem10VZabezpieczenie przed zbyt wysokim napi?ciem16,5 VCh?odzenieWentylatorD?ugo?? przewodów55 cmKlasa ochronyIIPort USB5V / 2,4AAdapter do gniazda zapalniczki samochodowejTakWymiary (DxSxW)20,00 x 10,30 x 5,60 cmWaga0,60 kgWymiary wysy?ki (DxSxW)26,00 x 15,00 x 12,00 cmWaga wysy?ki0,85 kg …

MSW: Przetwornice napi?cia

infiniti cena, toyota avensis 4, audi rs7 2021, lucid, dane techniczne renault talisman, umowa o kupno samochodu, oto, peugeot 3008 1 6 benzyna opinie, new beetle cabrio, dacia duster wymiary, vw golf v, półautomatyczna skrzynia biegów mercedes a klasa, ford mustang ken block

yyyyy