Navitel UC322

33,14

Opis

Navitel UC322

?atwo?? u?ytkowaniaAdapter samochodowy NAVITEL UC323 zosta? zaprojektowany w celu ?adowania smartfonów, tabletów oraz innych urz?dze? elektronicznych.

Technologia szybkiego ?adowaniaNAVITEL UC323 posiada 2 porty USB, dzi?ki którym mo?liwe jest ?adowanie wielu urz?dze? jednocze?nie. Nat??enie pr?du wynosi maksymalnie 3 A, a napi?cie wej?ciowe 12 / 24 V. Zastosowane parametry pozwalaj? na szybkie oraz bezpieczne ?adowanie, dzi?ki czemu adapter stanie si? Twoim niezb?dnym gad?etem podczas ka?dej podró?y.

Dba?o?? o szczegó?yDo najwa?niejszych cech adaptera NAVITEL UC323 nale?? wysoka jako?? lutowania, jego wytrzyma?o?? oraz podwy?szona wydajno??.

Navitel: ?adowarki do telefonów

ford turneo connect, bmw x3 cena nowy, zakup akumulatora, otomoto jaworzno

yyyyy