Nordica Mietta

15 173,00

Opis

Nordica Mietta

Piec wolnostoj?cy na pellet La Nordica – Extraflame Mietta do ogrzewania jednego pomieszczenia. Piecyk z wbudowanym wentylatorem ciep?ego powietrza z mo?liwo?ci? wy??czenia go, wtedy piecyk ogrzewa pomieszczenie grawitacyjnie. Piecyk z serii Evolition Line, przeznaczony przede wszystkim do monta?u w budynkach pasywnych lub z wentylacj? mechaniczn?. Posiada podwójne zabezpieczenie ci?nieniowe oraz zabezpieczenie drzwi i zasobnika na pelet. Pilot radiowy z wy?wietlaczem i pomiarem temperatury w pomieszczeniu o du?ym zasi?gu. Automatyczne – mechaniczne czyszczenia paleniska. Ceramiczna zapalarka. Obudowa piecyka wykonana z emaliowanej stali i ceramiki Maiolica, dost?pny w kolorze bia?ym lub bordowym. Panel steruj?cy z wy?wietlaczem LED. Palenisko oraz drzwiczki ?eliwne, wyjmowany popielnik, wbudowana sonda pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznego termostatu dzi?ki któremu piecyk w??cza si? i wy??cza tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba utrzymuj?c sta?? temperatur? pomieszczenia. Autonomia pracy ci?g?ej do 30 godzin. W urz?dzeniu zastosowano nast?puj?ce systemy: RDT – Resistant Door at the Time – System budowy drzwi oparty na ?eliwie, które zapobiega ich odkszta?caniu si?.CGC – Clean Glass Controll – System czystej szybyRTC – Room Temperature Control – Pokojowa sonda pomiary temperatury zapewniaj?ca komfort mieszka?ców budynku oraz zmniejszone zu?ycie pelletuPLC – Pellet Level Control – Mo?liwo?? regulacji wielko?ci zasypu pelletuEAC – Electronic Air Control – System mierz?cy i steruj?cy pierwotnym i wtórnym powietrzem do spalania, zapewniaj?cy optymalne warunki paleniaARS – Auto Re-Start – System pozwalaj?cy na automatyczne w??czenie si? piecyka i powrót do wcze?niejszych ustawie? pracy po zaniku pr?duACC – Auto Clean Checkup – Automatyczny system pilnuj?cy czysto?ci wewn?trz paleniska podnosz?cy sprawno?? procesu spalania i odzysku ciep?aRAP – Rate Adjustement Program – Mo?liwo?? regulacji si?y pracy wentylatora wydmuchuj?cego ciep?e powietrze, tak?e w systemie DGPKLS – KeyLock System – System pozwalaj?cy na blokad? klawiszy przed dzie?miICT – Interface Control Temperature – Mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznego termostatu pokojowego zapewniaj?cego komfortow? temperatur? w wielu pomieszczeniach na raz.CTP – Chrono Thermostat Program – Programator dzia?ania piecyka. Cztery niezale?ne czasy pracy w ci?gu dnia z czterema ró?nymi temperaturami, praca w trybie tygodniowym.HRP – Hard Reset Program – System pozwalaj?cy u?ytkownikowi na restart programu i powrót do ustawie? fabrycznych.BimSchV – niemieckie normy kontroli emisji spalin. Funkcje: stand-by – piecyk w??cza si? lub wy??cza pilnuj?c zadanej temperatury w pomieszczeniu indywidualna regulacja zu?ycia pelletu w zale?no?ci od jako?ci opa?u programator tygodniowy auto Re-start Dane pieca Mietta: Moc: 8 kW Rodzaj paliwa: pelet Palenisko: ?eliwne Obudowa: stal emaliowana + ceramika Powietrze pierwotne: tak Powietrze wtórne: tak Wentylator ciep?ego powietrza: tak (1) Dopalanie spalin: tak Kszta?t szyby: prosta Kierunek wylotu spalin: z ty?u Otwieranie drzwi: do boku kolor: bordowy, bia?y Informacje techniczne: Wymiary (szer. x wys. x g??b.): 430 x 1076 x 505 mm ?rednica wyj?cia spalin: 80 mm ?rednica dolotu powietrza: 50 mm Ogrzewana kubatura: 240 m3 Moc nominalna: 2,5-8 kW Moc grzewcza: 3-8,9 kW Zasobnik na pelet: 18 kg Wydajno??: 91 % Zu?ycie pelet: 0,6-1,9 kg/h

Nordica: Piece wolnostoj?ce

zawodowi handlarze robert i wąski, cx 5, yamaha r6 2010, test na trzeźwość, dobór felg do auta, wzór wniosku karty kierowcy, kia sportage 2.0 benzyna spalanie, peugeot 607 2.2 benzyna, skoda pickup sprzedam, xantia sprzedam

yyyyy