Olej silnikowy CASTROL 15W40GTXA3B31

22,99

Opis

Olej silnikowy CASTROL 15W40GTXA3B31

Olej Castrol GTX 15W-40 jest odpowiedni do stosowania w silnikach benzynowych i Diesla wsz?dzie tam, gdzie rekomendowany jest olej w klasie jako?ci API SL/CF i ACEA A3/B3, w lepko?ci 15W-40. To wi?cej ni? olej, to p?ynna technologia. Marka olejów Castrol GTX posiada ogromne zaufanie kierowców na ca?ym ?wiecie. Ci??kie warunki jazdy spotykane ka?dego dnia, takie jak korki, wilgotne ?rodowisko pracy oraz s?abej jako?ci paliwo mog? powodowa? odk?adanie si? osadów zwanych szlamami oraz depozytami. Depozytów tych nie mo?na zobaczy? bez rozbierania silnika, ale mog? one spowodowa? jego uszkodzenie lub przedwczesne zu?ycie. Oferuje do 25% lepsz? ochron? przed szlamem ni? jest to okre?lone w surowych normach bran?owych. Olej zapewnia doskona?? ochron? przed zmianami lepko?ciowymi i termicznymi. Dodatki przeciwzu?yciowe gwarantuj? przed?u?on? ?ywotno?? silnika.

Castrol: Oleje silnikowe

przeguby, hyundai ix20 cena używane, kara za brak przeglądu 2019, całoroczne opony

yyyyy