Opony Dunlop Sp Sport 01 As 235/50R18 97V

707,00

Opis

Opony Dunlop Sp Sport 01 As 235/50R18 97V

OPIS PRODUCENTA

W firmie Dunlop wiemy, czym jest zami?owanie do jazdy. Nasze opony projektujemy w taki sposób, aby podczas ka?dej jazdy mo?na si? by?o cieszy? pe?ni? mo?liwo?ci samochodu.Nasza filozofia jest prosta: im lepiej czujesz drog?, tym bardziej jazda staje si? emocjonuj?ca. W?a?nie dlatego kontakt z nawierzchni? jest najwa?niejszym punktem naszych dzia?a? rozwojowych. Lepszy kontakt oznacza przyjemniejsze wra?enia z jazdy. Wi?ksz? dok?adno?? na ?ukach. Szybsz? reakcj? na ka?dy skr?t kierownicy. I wi?cej czasu na reakcj? w krytycznym momencie.Gdy jedziesz na oponach Dunlop, czujesz ró?nic?.

Doskona?e zachowanie w ró?nych warunkach

W firmie Dunlop wiemy, czym jest zami?owanie do jazdy. Nasze opony projektujemy w taki sposób, aby podczas ka?dej jazdy mo?na si? by?o cieszy? pe?ni? mo?liwo?ci samochodu.Nasza filozofia jest prosta: im lepiej czujesz drog?, tym bardziej jazda staje si? emocjonuj?ca. W?a?nie dlatego kontakt z nawierzchni? jest najwa?niejszym punktem naszych dzia?a? rozwojowych. Lepszy kontakt oznacza przyjemniejsze wra?enia z jazdy. Wi?ksz? dok?adno?? na ?ukach. Szybsz? reakcj? na ka?dy skr?t kierownicy. I wi?cej czasu na reakcj? w krytycznym momencie.Gdy jedziesz na oponach Dunlop, czujesz ró?nic?.

?wietne prowadzenie przy du?ych pr?dko?ciach

Ciesz si? p?ynn? i stabiln? jazd? na autostradach. Opona zachowuje kszta?t nawet przy wysokich pr?dko?ciach, zapewniaj?c precyzyjne pokonywanie zakr?tów. Asymetryczny wzór bie?nika zwi?ksza stabilno?? na prostych odcinkach i zakr?tach.

Lepsza przyczepno?? na mokrej nawierzchni

Mieszanka krzemionkowa zapewnia bardzo dobr? przyczepno?? oraz skuteczno?? hamowania na suchych i mokrych drogach. Specjalny kszta?t klocków bie?nika umo?liwia szybkie odprowadzanie wody nawet w ulewnym deszczu.

Cicha i komfortowa jazda

Ciesz si? cichsz? jazd? dzi?ki konstrukcji klocków bie?nika, która eliminuje ha?asy na najbardziej uci??liwych cz?stotliwo?ciach. Wzór bie?nika zoptymalizowano pod k?tem równomiernego ?cierania, co poprawia komfort jazdy i ?ywotno?? opony.

Dunlop: Opony ca?oroczne

porsche cayman dane techniczne, auta lubelskie, kawasaki z800, volvo s60 automat opinie, renault krosno, toyota corolla automatyczna skrzynia biegów opinie, kilo waty, audi a3 limousine 2020

yyyyy