Olej przek?adniowy GULF ATF DX II, 4 litry

88,00

Opis

Olej przek?adniowy GULF ATF DX II, 4 litry

Gulf ATF DX II jest ciecz? smarn? do przek?adni automatycznych starszego typu, które wymagaj? oleju o specyfikacji DEXRON® II D. Wysokiej jako?ci bazy olejowe i specjalne dodatki zapewniaj? olejowi Gulf ATF DX II odporno?? na utlenianie, lepsze w?asno?ci smarne, dobr? ciek?o?? w niskich temperaturach, polepszon? kompatybilno?? z uszczelnieniami i daj? lepsz? ochron? przeciwzu?yciow? smarowanym przek?adniom. Produkt przewy?sza swoimi w?asno?ciami wy?ej wymienion? norm? DEXRON® II D oraz umo?liwia p?ynn? prac? przek?adni w ró?nych warunkach.W?a?ciwo?ci i korzy?ciDobra stabilno?? termooksydacyjna minimalizuje odk?adanie osadów i nagarów utrzymuj?c sprz?t w czysto?ci.W?a?ciwo?ci lepko?ciowe pozwalaj? na p?ynne prze?o?enia biegów w bardzo ró?nych warunkach pracy przek?adni.Polepszone w?asno?ci przeciwzu?yciowe pomagaj? efektywnie chroni? najwra?liwsze cz??ci.Bardzo wysoki wska?nik lepko?ci zapewnia odpowiednie smarowanie w wysokich temperaturach pracy, jak i podczas zimnego startu.Zapewnia dobr? ochron? przed rdz? i korozj?.Jego niskie pienienie daje poczucie ?agodnych, ale i pewnych prze?o?e?.Kompatybilno?? z najcz??ciej u?ywanymi uszczelnieniami eliminuje ryzyko wycieków z przek?adni.Gulf ATF DX II jest zalecany do wszystkich samochodów General Motors wymagaj?cych do smarowania skrzyni biegów oleju typu DEXRON®-II D. Zalecany równie? do uk?adów wspomagania kierownicy, niektórych manualnych skrzy? biegów i uk?adów hydraulicznych, w których wymagany jest tego rodzaju p?yn.Normy: General Motors DEXRON® IID, Ford MERCON® , ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 11A, 17C, Voith 55.6335, MAN 339 Z1 & V1, MAN 339 Z2 & V2, Allison C-4, CAT TO-2, MB 236.1 and MB 236.5,Aprobaty: ZF TE-ML 04D, 14A (ZF Approval Number: ZF001099)

Gulf: Oleje przek?adniowe

m1 bmw, stradale classics robert michalski oferta, auto świat gazeta, multicar otomoto, honda 2018, opel mokka 2015, ford focus 2.0 tdci, cadillac elr, tablica.pl przemyśl, wymiana rozrządu peugeot 508, kopcenie na niebiesko

yyyyy