Nikon COOLPIX P950

4 276,00

Opis

Nikon COOLPIX P950

COOLPIX P950 – VQA100EA

Uchwy? wszystkoWysoko lec?ce ptaki. Samoloty wykonuj?ce ewolucje i wype?niaj?ce ca?y kadr. Aparat z superzoomem COOLPIX P950 to po??czenie niewiarygodnego 83-krotnego zoomu optycznego (odpowiednik 2000 mm) oraz solidnego korpusu. Niezale?nie od tego, czy jeste? na pokazie lotniczym, czy na safari, ten superzoom daje Ci swobod? wykonywania wyj?tkowych zdj?? i filmów 4K ze zbli?eniami.

83-KROTNYZOOM OPTYCZNYFILMY 4K16 MPRUCHOMYEKRANWI-FI®/BLUETOOTH®

Z bliska i z oddali

Zakres ogniskowych 24–2000 mm sprawia, ?e aparat COOLPIX z superzoomem przenosi Ci? do samego centrum ka?dej sceny. Poszerz perspektyw?, aby pokaza? pot?g? burzy nad oceanem. Przybli?, aby z daleka wykona? ostre zdj?cia dzikich zwierz?t. 166-krotne cyfrowe powi?kszenie uzyskane dzi?ki funkcji Dynamic Fine Zoom zwi?ksza maksymaln? ogniskow? do niewiarygodnej warto?ci 4000 mm.

Wyj?tkowe uj?ciaMatryca CMOS w technologii BSI i jasny obiektyw NIKKOR o maksymalnym otworze wzgl?dnym f/2,8 gwarantuj? znakomit? jako?? zdj?? od ?witu do zmierzchu. Procesor przetwarzania obrazu EXPEED firmy Nikon i szk?o Super ED redukuj? dystorsj? przy d?ugiej ogniskowej. Niezale?nie od tego, czy przybli?asz samolot wykonuj?cy zwrot, czy filmujesz p?ochliwe zwierz?ta, mo?esz wykorzysta? ka?d? okazj?.

Okno na ?wiatDu?y wizjer elektroniczny OLED o przek?tnej 1 cm (0,39 cala) i rozdzielczo?ci 2 359 000 punktów zapewnia wyra?ny podgl?d kadru. Czujnik zbli?enia oka wykrywa przybli?enie aparatu do twarzy u?ytkownika i automatycznie prze??cza obraz z wy?wietlacza na wizjer elektroniczny.

Wypróbuj ka?dy k?tJasny monitor LCD o przek?tnej 8,1 cm (3,2 cala) i rozdzielczo?ci 921 000 punktów, który mo?na przechyla? oraz obraca? w niemal ka?dym kierunku, pozwala na swobodne komponowanie niezwyk?ych zdj??. Dzi?ki niemu mo?na ?atwo kadrowa? zdj?cia trzymaj?c aparat wysoko nad g?ow? albo przy samej ziemi.

Zapisywanie zdj?? w formacie RAWEdytuj korzystaj?c z plików o wysokiej jako?ci. Dzi?ki obs?udze formatu RAW (NRW) aparat COOLPIX P950 daje mo?liwo?? zapisu zdj?? w postaci nieskompresowanych plików i ich eksportu do wybranego programu do obróbki lub edycji.

Osza?amiaj?ce filmy 4K rejestrowane aparatem z superzoomem

Bezproblemowo nagrywaj filmy z d?wi?kiem stereofonicznym, w rozdzielczo?ci 4K/UHD z szybko?ci? 30p lub w rozdzielczo?ci Full HD (1080p) z maksymaln? szybko?ci? 60p. Wyj?cie HDMI bez kompresji danych pozwala na wy?wietlanie filmu na zewn?trznym monitorze podczas jego nagrywania. Wbudowane z??cze mikrofonowe pozwala na korzystanie z zewn?trznego mikrofonu gwarantuj?cego wy?sz? jako?? d?wi?ku. Tryb r?cznego nagrywania filmów umo?liwia dostosowanie najwa?niejszych ustawie? ekspozycji podczas filmowania, przez co idealnie sprawdza si? przy zmieniaj?cym si? ?wietle.

Gwiezdne smugi i niebo o ?wicieFunkcja poklatkowa w aparacie jest idealna, aby pokaza? pejza?e niebosk?onu, smugi gwiezdne lub kwiaty otwieraj?ce si? na le?nej polanie. Mo?esz nagrywa? niezwyk?e filmy poklatkowe o d?ugo?ci ok. 10 sekund, które s? odtwarzane z pr?dko?ci? 25 lub 30 klatek na sekund?. Programy tematyczne automatycznie dobieraj? najodpowiedniejszy interwa? fotografowania dla danego obiektu.

Zawsze stabilnie

Ostre zdj?cia i filmy mo?esz uzyska? nawet fotografuj?c z r?ki przy d?ugiej ogniskowej lub w s?abym ?wietle. Optyczna redukcja drga? (VR) z podwójn? detekcj? firmy Nikon umo?liwia fotografowanie z czasami otwarcia migawki d?u?szymi nawet o pi?? stopni.³ Tryb aktywnej redukcji drga? gwarantuje wi?ksz? stabilno?? obrazów w wizjerze i na monitorze aparatu, co jest niezwykle przydatne w terenie.

Stale utrzymuj obiekt w kadrzeBoczna d?wignia zoomu umo?liwia zmian? ogniskowej kciukiem. Jedno dotkni?cie przycisku zoomu krokowego natychmiast przestawia ogniskow? z ustawienia teleobiektywu na szerokok?tn?, co idealnie sprawdza si? przy ?ledzeniu obiektów, które przemie?ci?y si? poza kadr.

Sta?a gotowo??Pe?nowymiarowe gniazdo „gor?cej stopki” u?atwia monta? akcesoriów Nikon, takich jak lampy b?yskowe. W gnie?dzie tym mo?na te? zamontowa? celownik kolimatorowy Nikon DF-M1: sk?adan? lunet?, która pomaga ?ledzi? nawet szybko lec?ce ptaki i utrzymywa? je w centrum kadru.

Uchwy? wszystkoTryb obserwowania ptaków pozwala wybra? trzy ró?ne pola AF, aby utrzymywa? ostro?? szybko poruszaj?cych si? obiektów. Tryb Ksi??yc optymalizuje ustawienia aparatu pod k?tem zdj?? astronomicznych, dzi?ki czemu idealnie sprawdza si? podczas fotografowania Ksi??yca w ka?dej fazie.

Wygodne przesy?anie danych

Aplikacja SnapBridge do systemów iOS i Android zapewnia nieustanne po??czenie aparatu COOLPIX P950 z urz?dzeniem inteligentnym. Dziel si? zdj?ciami. ?led? podró?e za pomoc? znajduj?cego si? w urz?dzeniu inteligentnym modu?u GPS, wykorzystywanego przez aplikacj? SnapBridge do aktualizowania lokalizacji i daty. Aplikacja SnapBridge pozwala te? sterowa? zoomem lub zwalnia? migawk? aparatu z poziomu urz?dzenia inteligentnego.

Opcjonalne Akcesoria

Nikon Torba VAE30004

od
186,00
z?

Nikon Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (VDR00101)

od
159,00
z?

Nikon BS-1 Hot Shoe Cover (FXA10312)

od
76,00
z?

NIKON MH-29 do EN-EL20a (VEA021EA)

od
165,00
z?

Nikon Celownik kolimatorowy DF-M1

od
949,00
z?

Nikon EP-5C Adapter (EH-5A) do Nikona 1 J1 (VEB01501)

od
179,00
z?

Nikon Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R11b

od
749,00
z?

Nikon: Aparaty cyfrowe

kubota cennik 2017, silniki parowe nowej generacji, mondeo mk4 ghia, skoda octavia ii scout, daewoo musso, qaskai, opinie mercedes w211, kia elektryczna cena, kredyt samochodowy czy gotówkowy, gilera fuoco 500

yyyyy