Obiektyw Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

1 269,00

Opis

Obiektyw Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

TeleobiektywAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR – JAA829DA

Poznaj ?wiat fotografii w zakresie tele dzi?ki temuzmiennoogniskowemu obiektywowi formatu DX.
To doskona?a propozycja dla osób, które chc? skorzysta? z niezwyk?ych mo?liwo?ci kreatywnej ekspresji zwi?zanych z wykorzystaniem teleobiektywu. Dzi?ki udoskonalonej konstrukcji i niewielkim wymiarom stanowi doskona?e uzupe?nienie mniejszych lustrzanek cyfrowych Nikon formatu DX. Uniwersalny zakres ogniskowych 70–300 mm pozwala z ?atwo?ci? wykonywa? pi?kne zdj?cia. Opracowany przez firm? Nikon system redukcji drga? gwarantuje ostro?? obrazu, a mechanizm ustawiania ostro?ci pracuje szybko i cicho. Dzi?ki temu obiektyw doskonale si? sprawdzi zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania.

Jako?? zdj?? charakterystyczna dla firmy Nikon
Ten obiektyw NIKKOR formatu DX zaprojektowano, aby w pe?ni wykorzysta? wysok? rozdzielczo?? i zaawansowan? technologi? matrycy lustrzanek cyfrowych firmy Nikon.
Soczewka ze szk?a o superniskiej dyspersji (ED) redukuje aberracj? chromatyczn?. Umo?liwia to uzyskanie niezwykle szczegó?owych zdj?? o wysokiej rozdzielczo?ci, wyrazistej kolorystyce i doskona?ym kontra?cie.

Lekki obiektyw zmiennoogniskowy do fotografii w zakresie tele
Ten obiektyw zmiennoogniskowy formatu DX z 4,3-krotnym zoomem to doskona?a propozycja zarówno dla osób rozpoczynaj?cych przygod? z lustrzankami cyfrowymi, jak i poszukuj?cych dodatkowego obiektywu w d?u?szym zakresie ogniskowych.
Twórz zaskakuj?ce kompozycje dzi?ki uniwersalnemu zakresowi ogniskowych od 70 do 300 mm (odpowiednik zakresu 105–450 mm w formacie FX), który pozwala z ?atwo?ci? znale?? si? w centrum akcji. Uniwersalno?? tego obiektywu przek?ada si? na ?atwo?? uzyskiwania niezwyk?ych zbli?e? dzikiej przyrody czy dzieci podczas zabawy. Ponadto dzi?ki systemowi autofokusa charakteryzuj?cemu si? p?ynnym i cichym dzia?aniem stanowi doskona?y wybór dla osób zainteresowanych filmowaniem.

Szybki, p?ynny autofokus: silnik krokowy firmy Nikon
Silnik krokowy firmy Nikon jest cichy i szybko ustawia ostro??. Dzi?ki temu doskonale si? nadaje do filmowania.
Zmieniaj?c ogniskow?, mo?na natychmiast bardzo precyzyjnie ustawi? ostro??. Podczas filmowania silnik pozwala na p?ynn? zmian? punktu ustawienia ostro?ci, a odg?os jego pracy jest praktycznie nies?yszalny.

Redukcja drga? (VR)
Opracowany przez firm? Nikon doskona?y system redukcji drga? u?atwia uzyskanie wyra?nych zdj?? podczas fotografowania z r?ki i umo?liwia stosowanie czasów otwarcia migawki d?u?szych nawet o 4 stopnie.
Dzi?ki temu nawet zdj?cia wykonane przy najd?u?szej ogniskowej w niekorzystnych warunkach o?wietleniowych b?d? pozbawione efektu poruszenia. Funkcj? redukcji drga? mo?na w??cza? i wy??cza? w menu aparatu.

Uproszczone sterowanie
Mo?liwo?? b?yskawicznego prze??czania mi?dzy autofokusem a r?cznym ustawianiem ostro?ci za pomoc? menu aparatu.
Zmiany sposobu ustawiania ostro?ci dokonuje si? za pomoc? menu aparatu, a nie prze??czników na obudowie obiektywu. Eliminuje to ryzyko przypadkowej zmiany ustawie? podczas fotografowania i filmowania.

Nikon: Obiektywy

audi a3 tdi, dane techniczne toyota corolla, skoda citigo opinie, 1.6 tdi czy 2.0 tdi, seat leon 1.9 tdi opinie

yyyyy