NEO TOOLS 233 EL KLUCZE NASADOWE 08-681

714,67

Opis

NEO TOOLS 233 EL KLUCZE NASADOWE 08-681

Klucze nasadowe NEO (nr ref. 08-681) to najwi?kszy zestaw dost?pny w ofercie. Zawiera a? 233 elementy w rozmiarach 1/2″, 3/8″ i 1/4″ wykonane z wysokiej jako?ci stali chromowo wanadowej. Klucze s? dostarczane w praktycznej i solidnej walizce z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami i por?cznym uchwytem.W ?rodku walizki znajdziemy pe?en pakiet narz?dzi: nasadki sze?ciok?tne (krótkie i d?ugie), nasadki typu E, ko?cówki wkr?takowe (w ró?nych konfiguracjach, w tym wyd?u?one do ?rub umieszczanych w g??bokich gniazdach), klucze sze?ciok?tne (dostarczane w wygodnym uchwycie), klucze p?asko – oczkowe (wszystkie najpopularniejsze rozmiary od 8 do 22 mm), adaptery do wkr?tarek (dzi?ki czemu istnieje mo?liwo?? konfigurowania elementów pod konkretne elektronarz?dzie), 4 nasadki do ?wiec (mo?liwo?? b?yskawicznej budowy z dost?pnych elementów, klucza trzpieniowego do ?wiec idealnie pasuj?cego do konkretnego typu silnika), akcesoria.Dost?pne w komplecie nasadki wyst?puj? w wersjach metrycznych oraz calowych, co praktycznie eliminuje mo?liwo?? nie dopasowania narz?dzia np. do ?ruby. Uzupe?nieniem tego bogatego zestawu s? wkr?taki, szczypce uniwersalne oraz szczypce do rur, co daje mo?liwo?? pracy w sytuacjach wymagaj?cych niestandardowych rozwi?za?.Grzechotki z odgi?tymi r?koje?ciami (3 szt.) posiadaj? 72 z?by, dzi?ki czemu istnieje mo?liwo?? operowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni (przeskok zapadki wyst?puje ju? przy obrocie o 5 stopni). Zestaw dla wszystkich u?ytkowników, którym zale?y na posiadaniu najszerszego z mo?liwych pakietu narz?dzi. Jako?? i niezawodno?? narz?dzia potwierdza 25-letnia gwarancja oraz mi?dzynarodowy certyfikat TÜV. Marka NEO spe?nia oczekiwania profesjonalistów.

NEO TOOLS NEO TOOLS to marka, dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Wierzymy, ?e bezkompromisowa jako?? to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.• Wysokiej klasy narz?dzia produkowane w oparciu o nowoczesne materia?y i    technologie gwarantuj?ce najwy?sz? trwa?o?? i niezawodno??.
• Wysoka jako?? przetestowana laboratoryjnie i potwierdzona przez u?ytkowników.
• Najlepsza do prac w wymagaj?cych warunkach.

GWARANCJA Nasze narz?dzia r?czne stworzone zosta?y z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach. Aby sprosta? ich oczekiwaniom spe?niaj? najwy?sze kryteria jako?ciowe. Dlatego w procesie produkcji wykorzystujemy starannie wyselekcjonowane materia?y, a jako?? narz?dzi jest stale weryfikowania w trakcie rygorystycznych procedur kontrolnych. W ich efekcie jeste?my w stanie zagwarantowa? najwy?sz? jako?? czego znakiem jest 25-letni okres ochrony gwarancyjnej na narz?dzia mechaniczne NEO. Swoim zakresem obejmuje ona wszelkie wady produkcyjne i materia?owe, które zosta?y wykryte w okresie 25 lat liczonych od momentu zakupu produktu. Wybieraj?c NEO jako?? dostajesz w standardzie. *25 lat gwarancji oraz certyfikat TÜV M+T (Monitoring + Testing) posiadaj? wybrane produkty NEO – szczegó?y na stronie neo-tools.com

CERTYFIKATY Oferowane produkty s? gwarancj? wysokiej klasy materia?ów, najnowszych technologii i designu. Z satysfakcj? obserwujemy jak z roku na rok zdobywamy coraz wi?ksze zaufanie w?ród wymagaj?cych profesjonalistów, którzy poszukuj? rozwi?za? na najwy?szym poziomie. Dowodem tego s? liczne wyró?nienia, które ?wiadcz? o niezawodno?ci i uznaniu ze strony ?rodowiska biznesowego. Najwa?niejszym z nich jest mi?dzynarodowy certyfikat TÜV przyznany w 2012 roku, który jest piecz?tk? solidno?ci naszych narz?dzi. W ten sposób do??czyli?my do europejskiego grona ekspertów w kwestii Kontroli Jako?ci. Licencja obejmuje ponad 1000 produktów, w tym narz?dzia mechaniczne, budowlane, ??cz?ce, dekoratorskie i odzie? BHP (seria HD).

MATERIA?Y Specjali?ci NEO wiedz?, ?e profesjonali?ci poszukuj? narz?dzi, które sprawdz? si? w ka?dej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej i najbardziej nieprzewidywalnej. Narz?dzia NEO to gwarancja najwy?szej jako?ci stali, dok?adnego ci?cia oraz mocnych, ergonomicznych uchwytów (dwusk?adnikowa r?koje??).

LABORATORIUM NEO to narz?dzia dla profesjonalistów, dlatego ich najwy?sza jako?? i trwa?o?? s? dla nas priorytetem. W naszych laboratoriach ka?dego dnia poddajemy je specjalistycznym testom wytrzyma?o?ciowym. Jednak aby uzyska? pewno?? co do spe?nianych standardów powierzamy je tak?e niezale?nym, renomowanym o?rodkom badawczym. Ich efekt gwarantuj? najwa?niejsze certyfikaty jako?ciowe, które zosta?y przyznane narz?dziom r?cznym NEO. W?ród nich: TÜV T+M, ISO i DIN.

Neo Tools: Klucze i nasadki

samochody w prl, spalania aut, koszt instalacji lpg, poprawki lakiernicze, suzuki gsx-f – katana, ford ka, mazda ii, kontrolka poduszki, lexus 2008, skoda kamiq pojemność bagażnika, citroen rydzyna, ducati poznań, maserati ghibli s q4, seat altea xl bagażnik, antara opel

yyyyy