MBG Line HS900 PRO

442,87

Opis

MBG Line HS900 PRO

MBG Line HS900 PRO

Rejestrator samochodowy MBG Line pozwoli na zapisanie obrazu w rozdzielczo?ci 2K przy 30 klatkach, z wykorzystaniem przetwornika Sony IMX335.Kamera tylna rejestruje obraz w rozdzielczo?ci FullHD. Przy prawid?owym pod??czeniu pos?u?y jako kamera cofania! Dodatkowo jest wodoodporna, wi?c mo?esz zamontowa? j? na zewn?trz.Rejestrator ca?kowicie zas?ania fabryczne lusterko przez co rejestrator mo?e dzia?a? ca?kowicie dyskretnie. A dotykowy wy?wietlacz o rozdzielczo?ci 10 cali zast?pi ci standardowe lusterko!Kamera cofania u?atwia manewry parkingowe dzi?ki liniom pomocniczym! Niezb?dne jest pod??czenie pod np. ?wiat?a lampy cofania.

Dotykowy wy?wietlacz niezwykle u?atwi u?ytkowanie kamery, ju? nie b?dziesz musia? szuka? przycisków pod kamer? by zmieni? na szybko ustawienie kamery! Prze??cz si? pomi?dzy widokami z kamer przesuni?ciem palca! Rejestrator posiada pe?ne polskie menu, a przyciski s? na tyle du?e by bez problemu zmieni? ustawienia nawet przy bardzo du?ych palcach! Z funkcj? wygaszacza ekranu, mo?esz u?ywa? rejestrator jak fabryczne lusterko (mo?liwo?? zmiany czasu 10s/1min lub w??czenie obrazu z kamery na sta?e).

Kamer? tyln? z zestawu mo?esz zamontowa? wewn?trz pojazdu lub na zewn?trz, gdy? jest ona wodoodporna! Przy prawid?owym pod??czeniu pod np. ?wiat?a lampy cofania, kamera automatycznie prze??czy si? w tryb kamery cofania! Dzi?ki liniom pomocniczym uzyskasz wi?ksz? pewno?? w wykonywaniu manewru cofania, a funkcja zoom dzi?ki której powi?kszysz obraz w kamerze spe?ni si? idealnie na du?ym 10-calowym wy?wietlaczu!

MBG: Kamery samochodowe

zmiana prawo jazdy, serwis klimatyzacja, skoda fabia 1.4 mpi typowe usterki, suzuki vitara 3 drzwiowa, badania lekarskie na prawo jazdy

yyyyy