Oczyszczacz powietrza Ideal AP45

1 953,00

Opis

Oczyszczacz powietrza Ideal AP45

IDEAL – Najwa?niejsze jest powietrze, którym oddychamy…Urz?dzenia niemieckiej firmy IDEAL to uniwersalna propozycja dla domu, biura, przedszkola, ??obka, instytucji publicznej i s?u?by zdrowia. Producent stawia na niezawodno??, innowacyjno??, energooszcz?dno?? i estetyk?. Najwy?sza jako?? potwierdzona uznan? i certyfikowan? mark? to najlepszy wybór.

REKOMENDACJEOczyszczacze powietrza niemieckiej firmy IDEAL to zaawansowana technologia, wysoka jako?? materia?ów i wykonania, sprawdzony system filtracji z du?? wydajno?ci?. Grupa urz?dze? AP wyznacza standardy jako?ci b?d?c bestsellerem w?ród klientów poszukuj?cych urz?dzenia optymalnego.

WARTO WYBRA? URZ?DZENIE O CERTYFIKOWANEJ JAKO?CI!Oczyszczacze AP polecane s? do mieszka?, domów, przedszkoli, ??obków, miejsc pracy. S? idealne dla alergików, astmatyków, dzieci, posiadaczy zwierz?t, pomieszcze?, gdzie przebywaj? chorzy oraz gdzie docieraj? zewn?trzne zanieczyszczenia i smog. Urz?dzenia posiadaj? liczne certyfikaty jako?ci i bezpiecze?stwa u?ytkowania. Najwa?niejsze z nich to certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) oraz Europejskiego Centrum Badania Alergii (ECARF).

SERCE URZ?DZENIA – TECHNOLOGIA W WALCE O ZDROWE POWIETRZEOczyszczacz marki IDEAL powsta?, aby podwy?szy? komfort ?ycia i spowodowa?, ?e w ko?cu b?dziesz móg? cieszy? si? idealnie czystym, naturalnym i pozbawionym nieprzyjemnych zapachów powietrzem. Urz?dzenie pracuje w technologii AEON Blue® b?d?cej doskona?ym rozwi?zaniem na problem alergii, smogu, wirusów, bakterii, oparów itd. AEON Blue® to sprawdzona technologia 6-stopniowego filtrowania wraz z jonizacj? w celu uzyskania naturalnego, zdrowego powietrza i skuteczno?ci? do 99,97%.

JAK DZIA?A SYSTEM FILTRACJIFiltr wst?pnyOdfiltrowuje z powietrza wi?ksze cz?stki i jednocze?nie zwi?ksza ?ywotno?? filtra HEPA.Filtr drobnego py?u HEPAOczyszcza powietrze a? w 99,97%.Filtr z w?glem aktywnymSkutecznie i trwale absorbuje zapachy, dym tytoniowy i lotne zwi?zki organiczne (LZO).

NIE TYLKO FILTRY OCZYSZCZAJ?…PlasmaWave®- wytwarza ujemne jony powietrza o rewitalizuj?cym dzia?aniu, które dodatkowo wspomagaj? filtrowanie najdrobniejszych cz?stek (<0,3 µm).CleanCel® – pow?oka antybakteryjna, która zapobiega rozwojowi ple?ni, grzybów oraz bakterii odpowiedzialnych za wytwarzanie brzydkich zapachów.OptiFlow – wychwytuje nawet oddalone cz?stki py?u lub dymu i optymalnie rozprowadza ?wie?e powietrze w pomieszczeniu.

FUNKCJONALNO?? I PROSTOTAPrzejrzysty i intuicyjny wy?wietlacz – nigdy nie b?dziesz musia? si? zastanawia? jak obs?ugiwa? urz?dzenie, które ma s?u?y? Tobie i Twojemu komfortowiAktywne pod?wietlanie wy?wietlacza – panel sterowania pokazuje jaka jest jako?? powietrza w pomieszczeniu.Jonizator powietrza – naci?nij przycisk Auto przez 3 sekundy; w??czysz lub wy??czysz jonizator powietrza PlasmaWave®.Ró?ne pr?dko?ci pracy wentylatora – mo?esz regulowa? r?cznie na 4 poziomach. Dodatkowo masz funkcj? TURBO do szybkiego oczyszczania z pe?n? moc?.

IDEAL I NIE MUSISZ SI? MARTWI?Tryb automatyczny – dostosowuje intensywno?? oczyszczania do panuj?cych warunków i oszcz?dza energi?.Inteligentny czujnik jako?ci powietrza – mierzy cz?stki, gazy, zapachy – okre?la jaka jest aktualna jako?? powietrza.Inteligentny czujnik ?wiat?a – w trybie automatycznym, po zmroku oczyszczacz automatycznie prze??cza si? w tryb pracy nocnej – nie tylko jest ultracichy, ale równie? – by nie zak?óca? snu – jego wy?wietlacz zostaje przyciemniony.Pilot zdalnego sterowania – zasi?g a? 6 metrów pozwoli Ci zmienia? ustawienia nawet z drugiego ko?ca pomieszczenia.

ATRYBUTY OCZYSZCZACZY SERII APKlasyczny dizajn, uniwersalny, stonowany wygl?dDu?a wydajno??, wysoki wspó?czynnik oczyszczaniaNiezwykle cicha praca (od 26 dB!)Niski pobór energii (od 4 W!)Doskona?a jako?? i niezawodno?? dzia?aniaD?uga ?ywotno?? filtrów?atwo?? wymiany filtrów?atwo?? przemieszczania urz?dzeniaMo?liwo?? zawieszenia na ?cianieWysoka jako?? wykonania

Ideal: Oczyszczacze powietrza

rozpoznawanie znaków drogowych, wymiana zawieszenia, utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości, spalanie chevrolet captiva, po ilu godzinach schodzi piwo, tankowanie pod korek, jazda po rondzie 2 pasmowym, x trail otomoto, nierówna praca silnika na biegu jałowym, alfa romeo krakow, maska c 330, auto obama, kody prawo jazdy, trasa s17, mercedes glc wymiary, jak wpiąć się w przewód elektryczny, mercedes gle coupé, wymiary honda jazz

yyyyy