Neo Klucze Nasadowe 1/2″ 3/8″ 1/4″ Zestaw 219 Szt. Crv TOP08671

465,00

Opis

Neo Klucze Nasadowe 1/2″ 3/8″ 1/4″ Zestaw 219 Szt. Crv TOP08671

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″, 3/8″ i 1/4″ NEO (nr ref. 08-671) sk?ada si? z 219 elementów, wykonanych z wysokiej jako?ci stali chromowo-wanadowej. W sk?ad zestawu wchodz? grzechotki 1/2″, 3/8” i 1/4″ (trwa?y mechanizm zapadkowy – 72 z?by) z odgi?tymi, ergonomicznymi r?koje?ciami. Zestaw zawiera bogaty pakiet nasadek sze?ciok?tnych w dwóch wariantach d?ugo?ci, z t?oczonymi napisami (w rozmiarach od 4 do 32 mm), nasadek Torx (E4 – E24) oraz ko?cówek wkr?takowych (p?askie, krzy?owe, sze?ciok?tne, Torx). Dodatkowo w walizce umieszczono klucze p?asko-oczkowe (12 sztuk, 8mm – 19mm), uchwyt do ko?cówek, uchwyt wkr?takowy 1/4”. Uzupe?nieniem ca?o?ci jest szeroki pakiet akcesoriów. Wertykalne umieszczenie elementów w walizce umo?liwia szybsze skompletowanie niezb?dnego zestawu. Klucze s? dostarczane w praktycznej i solidnej walizce z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami i por?cznym uchwytem. Niezawodno?? produktu potwierdza 25-letnia gwarancja oraz certyfikat TÜV Rheinland M+T. Marka NEO spe?nia oczekiwania profesjonalistów.

NEO TOOLS NEO TOOLS to marka, dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Wierzymy, ?e bezkompromisowa jako?? to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.• Wysokiej klasy narz?dzia produkowane w oparciu o nowoczesne materia?y i    technologie gwarantuj?ce najwy?sz? trwa?o?? i niezawodno??.
• Wysoka jako?? przetestowana laboratoryjnie i potwierdzona przez u?ytkowników.
• Najlepsza do prac w wymagaj?cych warunkach.

GWARANCJA Nasze narz?dzia r?czne stworzone zosta?y z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach. Aby sprosta? ich oczekiwaniom spe?niaj? najwy?sze kryteria jako?ciowe. Dlatego w procesie produkcji wykorzystujemy starannie wyselekcjonowane materia?y, a jako?? narz?dzi jest stale weryfikowania w trakcie rygorystycznych procedur kontrolnych. W ich efekcie jeste?my w stanie zagwarantowa? najwy?sz? jako?? czego znakiem jest 25-letni okres ochrony gwarancyjnej na narz?dzia mechaniczne NEO. Swoim zakresem obejmuje ona wszelkie wady produkcyjne i materia?owe, które zosta?y wykryte w okresie 25 lat liczonych od momentu zakupu produktu. Wybieraj?c NEO jako?? dostajesz w standardzie. *25 lat gwarancji oraz certyfikat TÜV M+T (Monitoring + Testing) posiadaj? wybrane produkty NEO – szczegó?y na stronie neo-tools.com

CERTYFIKATY Oferowane produkty s? gwarancj? wysokiej klasy materia?ów, najnowszych technologii i designu. Z satysfakcj? obserwujemy jak z roku na rok zdobywamy coraz wi?ksze zaufanie w?ród wymagaj?cych profesjonalistów, którzy poszukuj? rozwi?za? na najwy?szym poziomie. Dowodem tego s? liczne wyró?nienia, które ?wiadcz? o niezawodno?ci i uznaniu ze strony ?rodowiska biznesowego. Najwa?niejszym z nich jest mi?dzynarodowy certyfikat TÜV przyznany w 2012 roku, który jest piecz?tk? solidno?ci naszych narz?dzi. W ten sposób do??czyli?my do europejskiego grona ekspertów w kwestii Kontroli Jako?ci. Licencja obejmuje ponad 1000 produktów, w tym narz?dzia mechaniczne, budowlane, ??cz?ce, dekoratorskie i odzie? BHP (seria HD).

MATERIA?Y Specjali?ci NEO wiedz?, ?e profesjonali?ci poszukuj? narz?dzi, które sprawdz? si? w ka?dej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej i najbardziej nieprzewidywalnej. Narz?dzia NEO to gwarancja najwy?szej jako?ci stali, dok?adnego ci?cia oraz mocnych, ergonomicznych uchwytów (dwusk?adnikowa r?koje??).

LABORATORIUM NEO to narz?dzia dla profesjonalistów, dlatego ich najwy?sza jako?? i trwa?o?? s? dla nas priorytetem. W naszych laboratoriach ka?dego dnia poddajemy je specjalistycznym testom wytrzyma?o?ciowym. Jednak aby uzyska? pewno?? co do spe?nianych standardów powierzamy je tak?e niezale?nym, renomowanym o?rodkom badawczym. Ich efekt gwarantuj? najwa?niejsze certyfikaty jako?ciowe, które zosta?y przyznane narz?dziom r?cznym NEO. W?ród nich: TÜV T+M, ISO i DIN.

Neo: Klucze i nasadki

grand chiroke, toyota corolla verso 2.0 d4d 90km opinie, renault gama t, opel astra k otomoto, kupno, bezawaryjne kombi, bmw e46 2003, vw golf gtd

yyyyy