Matador MP47 Hectorra 3 215/50 R17 95W XL FR

343,00

Opis

Matador MP47 Hectorra 3 215/50 R17 95W XL FR

Marka Matador to tradycja, szeroka oferta i niezawodno??.

MP47 Hectorra 3 Doskona?e prowadzenie i sportowy wygl?d.

Paleta produktów

? Bezpiecze?stwo na mokrej nawierzchni? Dobre prowadzenie oraz krótsza droga hamowania? D?u?szy przebieg? Ni?szy poziom ha?asu

Bezpiecze?stwo na mokrej nawierzchniZoptymalizowane odprowadzanie wody z bie?nika opony zwi?ksza bezpiecze?stwo prowadzenia na mokrej nawierzchni oraz obni?a ryzyko aquaplaningu.

Dobre prowadzenie oraz krótsza droga hamowania.Skuteczne przenoszenie na nawierzchni? si? przyczepno?ci i hamowania gwarantuje bezpo?redni? reakcj? na ruchy kierownicy. Ponadto, opona zapewnia dobre prowadzenie na suchej nawierzchni oraz krótk? drog? hamowania.

D?u?sze przebiegi.Poprzez równomierny rozk?ad nacisku na powierzchni? styku z nawierzchni?, opona ma ni?sz? podatno?? na ?cieranie. Dzi?ki temu mo?na osi?gn?? d?u?sze przebiegi.

Matador — Gotowy na wyzwanie!
Profesjonalna opona uniwersalna.Matador to marka opon dla profesjonalistów. Wiele lat do?wiadcze? i sukcesów firmy w rozwijaniu technologii produkcji opon znajduje odzwierciedlenie w jej dynamicznych, nowoczesnych i wydajnych produktach.
Matador jako cz??? renomowanej Grupy Continental mo?e pochwali? si? d?ug? tradycj? w dostarczaniu produktów spe?niaj?cych nie tylko wysokie wymagania producentów z bran?y motoryzacyjnej, ale równie? odpowiadaj?cych zmieniaj?cym si? oczekiwaniom klientów.

Warto?ci marki Matador:? Dynamika: Nowoczesna marka, pe?na energii, bardzo aktywna i z wielkimi ambicjami. ? Do?wiadczenie: Ponad 110 lat do?wiadczenia w bran?y oponiarskiej. ? Przygotowanie: Szeroka oferta produktowa obejmuj?ca wszystkie segmenty rynku.

Historia firmy Matador? 1905 – Fabryka gumy i balaty firmy Matador
? 1925 – Pierwsza opona marki Matador wyprodukowana w Bratys?awie
? 1930 – Wynalezienie metody ??czenia ze sob? ?elaza i gumy, Matador uzyskuje prawa patentowe
? 1933 – Matador produkuje pierwsz? czechos?owack? opon? terenow? Goliath
? 1934 – Matador rozpoczyna sprzeda? opony superbalonowej Mamut
? 1947 – Wmurowanie kamienia w?gielnego pod fabryk? gumy w miejscowo?ci Púchov
? 1950 – Otwarcie Fabryki Opon „1 Maja”
? 1955 – Rozpocz?cie produkcji ta?mowej
? 1968 – Rozpocz?cie produkcji opon ci??arowych STEEL
? 1976 – Rozpocz?cie produkcji opon ci??arowych ALL STEEL
? 1990 – Powstanie pa?stwowej spó?ki akcyjnej Gumarne Barum Puchov ? 1993 – Prywatyzacja spó?ki Gumarne Barum Puchov? 1993 – Nowa generacja opon zimowych pod nazw? MP55? 1999 – Za?o?enie spó?ki joint-venture przez Continental i Matador (produkcja opon)? 2000 – Matador opracowuje now? generacj? opony MP41 Aquilla w klasie pr?dko?ci W (do 270 km/h)? 2004 – Matador wchodzi do segmentu 4×4/SUV z nowymi produktami – MP71 Izzarada A/T i MP91 Nordicca? 2004 – Matador wprowadza pierwsz? opon? A/S — MP61 Adhessa? 2005 – Nowa identyfikacja wizualna Matador? 2007 – Continental AG nabywa wi?kszo?ciowe udzia?y w spó?ce MATADOR Rubber? 2010 – 100% udzia?ów w r?kach Continental AG? 2012 – Matador wprowadza now? lini? opon MP 92 Sibir Snow do samochodów osobowych oraz SUV? 2015 – 110 lat marki Matador? 2015 – Matador wprowadza seri? HR4 opon nowej generacji dla pojazdów ci??arowych? 2016 – Matador wprowadza nowe linie opon wyposa?onych w kolce – MP 30 Sibir Ice 2 (dosamochodów osobowych i klasy SUV) oraz MPS 500 Sibir Ice Van? 2017 – Matador wprowadza now? lini? opon A/S – MPS 400 Variant All Weather 2 – oznaczonych symbolem M+S (b?oto i ?nieg) oraz Three Peaks on the Mountain („?nie?ynka na tle trzech górskich szczytów”)

Marka koncernu Continental

Matador: Opony letnie

citroen c crosser forum, art 86 par 1 kw wysokość grzywny, mazda 4×4, citroen 8 osobowy, jak otworzyć samochód, toyota łódź używane, alkohol w organizmie czas, autobus wypadl z mostu

yyyyy