Ogniwo Eko Plus M 20

12 999,00

Opis

Ogniwo Eko Plus M 20

Ogniwo Eko Plus M 20

Ogniwo Eko Plus M 20 kWEko Plus M 20 kW to ekologiczny kocio? przeznaczony do spalania dwóch paliw. Podstawowym paliwem jest w?giel ekogroszek a zast?pczym pelety drzewne. Kocio? mo?na montowa? w instalacjach centralnego ogrzewnia uk?adu otwartego i zamkni?tego. Nadaje si? do programu dofinanoswania wymiany kot?ów czyste Powietrze, posiada certyfikat 5 klasy czysto?ci spalin oraz Ecodesign.Nowoczesny kocio? na ekogroszek i pelet- elastyczny: podajnik mo?na zamienia? stronami, kocio? ma niewielkie gabaryty dzi?ki czemu pasuje do ka?dej kot?owni,- automatyczny: posiada samoreguluj?cy si? sterownik eCoal v 3.5,- trwa?y: podajnik, palnik, ?limak i drzwiczki s? wykonane z ?eliwa,- ?atwy w obs?udze: jest wyposa?ony w mechaniczny system czyszczenia – mo?na wyczy?ci? kocio? nie otwieraj?c drzwiczek,- automatyczny: nowoczesny sterownik adaptacyjny sam dobiera odpowiednie nastawy dla podajnika i wentylatora, ma PID oraz sterowanie pogodowe, wbudowany modu? internetowy, czujnik pogodowy i pokojowy, obs?uguje 4 pompy i 2 zawory mieszaj?ce, mo?na zaprogramowa? prac? kot?a na ca?y tydzie?.

Ekologiczny Kocio? 5 klasyKocio? posiada wyd?u?ony obieg spalin oraz ogniotrwa?e p?yty ceramiczne. S? one katalizatorami dopalania dymu. Nagrzewaj? si? podnosz?c temperatur? wewn?trz komory paleniskowej co sprzyja pe?nemu dopaleniu spalin. Dzi?ki temu kocio? Ogniwo Eko Plus M jest ekologiczny, niewiele spala i ma nisk? emisj? py?ów.1 – zbiornik paliwa, 2 – czujnik otwarcia zasobnika, 3 – czujnik zerwania zawleczki, 4 – motoreduktor, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6 – pokrywa os?onowa drzwiczek, 7 – sterownik eCoal, 8 – pokrywa wyczystna, 9 – mechanizm czyszczenia wymiennika, 10 – p?aszcz wodny, 11 – izolacja termiczna, 12 – deflektor ceramiczny paleniska, 13 – palnik retortowy Burner SM, 14 – drzwiczki rewizyjne, 15 – drzwiczki popielnikowe.Kocio? z palnikiem na ekogroszek i peletPalnik Burner SM umo?liwia spalanie ekogroszku o uziarnieniu 5-25 mm oraz peletu drzewnego. Sk?ada si? ze skr?conych ze sob? ?eliwnych segmentów co u?atwia ewentualn? napraw? poniewa? w razie uszkodzenia wymianiamy jedynie jeden segment a nie ca?y palnik. Korpus podajnika i ?limak równie? s? z ?eliwa przez co s? odporne na trudne warunki pracy i korozj?.Parametry Ogniwo Eko Plus M 20 kWMoc: 20 kW – jest przeznaczony doogrzewania budynków o powierzchni 120 – 210 m2.Zakres mocy palnika: 5,2 – 20,0 kW.Sprawno?? cieplna: 88,6%.Rodzaj paliwa: podstawowe: ekogroszek, zast?pcze: pellet.Pojemno?? zbiornika: 180 litrów – 140 kg ekogroszku.Pojemno?? wodna kot?a: 58 litrów.Waga: 370 kg.Przekrój komina: 16 x 16 cm lub ?rednica 16 cm.Wyposa?enie fabryczne: modu? internetowy, pokojowy czujnik temperatury, czujnik pogodowy (pogodówka), zawór do nape?niania kot?a, komplet narz?dzi, aplikacja do sterowania kot?em, mo?liwo?? samodzielnej zamiany podajnika stronami, system osuszania ekogroszku, system czyszczenia wymiennika.

Ogniwo: Kot?y

autotrader, filtr cząstek stałych objawy, co to jest pojemność silnika, mazda 2 2004, p2 dowód rejestracyjny, używane auto do 30 tys, bmw e39 m5 dane techniczne, renault trafic 2005, facel, fiat 500x, isuzu npr, pacyfika, toyota c-hr test, opinie renault megane 3, sedona, volvo xc90 2005, renaut scenic, alufelga, komis samochodowy rybitwy, spalanie vw tiguan

yyyyy