Navitel MS700 EU

366,00

Opis

Navitel MS700 EU

NAVITEL
MS700 to nawigacja ??cz?ca doskona?? jako?? ze ?wietn? cen?. Prostota obs?ugi
oraz intuicyjne menu zapewniaj? wygod? u?ytkowania. Urz?dzenie wyró?nia si?
niezawodnym oprogramowaniem oraz ilo?ci? dost?pnych map. Nowoczesny i
jednocze?nie elegancki wygl?d pozwala ?wietne znale?? si? urz?dzeniu w kokpicie
ka?dego samochodu. Zaawansowana mapa Navitel zawsze umo?liwi nam wyszukanie
punktu docelowego, do którego chcemy dojecha?.

Dzi?ki
precyzyjnym komunikatom g?osowym mo?emy by? pewni, i? nie zgubimy drogi do wyznaczonego
miejsca.

G?ówne zalety:

– Mapy 43 krajów Europy + pe?na mapa Bia?orusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy.- Nowoczesny, szybki procesor ARM 800 MHz CORTEX A7.- Bezterminowa aktualizacja map za darmo, min. 4 aktualizacje w roku. – Mo?liwo?? s?uchania muzyki w aucie dzi?ki wbudowanej funkcji FM Transmitter oraz Audio Player (funkcje dost?pne  po aktualizacji systemu)- Wyj?tkowo odporna obudowa na zarysowania. – Wy?wietlacz 7″ (16:9) o rozdzielczo?ci 480×272.- Pami?? FlashROM 8GB oraz slot dla kart microSD/SDHC do 32GB.- Stabilny uchwyt mocuj?cy do szyby, umo?liwiaj?cy wyj?tkowo ?atwe i precyzyjne ustawienie urz?dzenia wed?ug upodoba? kierowcy. W zestawie znajduje si? tak?e dedykowany rysik.- Zaawansowane planowanie trasy.- 24 miesi?ce gwarancji.- Automatyczny tryb dzienny i nocny. Mo?liwo?? personalizacji interfejsu u?ytkownika.- „Funkcja Ci??arówki” – mapa Polski.- Precyzyjne komunikaty g?osowe, dok?adnie zgrane w czasie, Menu i komunikaty g?osowe w wielu j?zykach (ponad 30 j?zyków) – Szybkie wyszukiwanie – szybsze znajdowanie miejsc docelowych poprzez korzystanie z wyników wyszukiwania intuicyjnego.- Pasek trasy – wszystkie istotne informacje o ruchu drogowym i podró?y za jednym rzutem oka.- Moje miejsca – wy?wietlanie ulubionych miejsc na mapie. – Menu i komunikaty g?osowe w wielu j?zykach (ponad 30 j?zyków)- Us?uga Fotoradary Navitel  – otrzymywanie ostrze?e? o fotoradarach.- Asystent pasa ruchu – uzyskiwanie wyra?nych informacji dotycz?cych pasa ruchu, który nale?y zaj??.- „Kliknij i jed?” – po dotkni?ciu miejsca na mapie mo?na rusza? w drog?.- Rozszerzona baza danych punktów POI (stacje benzynowe, sklepy, apteki, kawiarnie)- Odcinkowe pomiary pr?dko?ci na terenie Polski.- Automatyczne obracanie widoku (pionowo/poziomo)- W zestawie z urz?dzeniem u?ytkownik otrzymuje dodatkowo eleganckie etui ochronne

Navitel: Nawigacja samochodowa

rejestracja samochodu bez przeglądu 2020, syrenka cena, wniosek o prawo jazdy, saab 93 interior, reno megane 2015, ceny akumulatorów samochodowych

yyyyy