Mio Smart Hub/Bramka Dost?powa G10 (5413N5250011)

299,00

Opis

Mio Smart Hub/Bramka Dost?powa G10 (5413N5250011)

SMART – HUB/Bramka dost?powa G10Poznaj koncentrator G10; stylowy i dyskretny koncentrator ??cz?cy router z urz?dzeniami MioSMART Motion Sensor i/lub Door & Window SensorJak to dzia?a?Koncentrator Hub G10 to istotny element zapewniaj?cy dzia?anie czujników, gdy? stanowi on rodzaj ??cznika mi?dzy routerem a czujnikami. Wystarczy po??czy? go z czujnikami MioSMART przy u?yciu sygna?u RF 2,4 GHz oraz z domowym routerem bezprzewodowo przy u?yciu sygna?u 802.11 b/g/n 2,4 GHz lub kablem RJ45 Ethernet i mo?na rozpocz?? monitorowanie domu.Jedna aplikacja do kontroli wszystkich rozwi?za? MioSMARTWszystkimi rozwi?zaniami MioSMART mo?na ?atwo sterowa? za pomoc? jednej aplikacji. Zapomnij wi?c o k?opotliwym prze??czaniu si? pomi?dzy ró?nymi aplikacjami w telefonie, aby sprawdza? stan czujników, a potem uzyska? podgl?d z kamery VixCam. A kiedy kupisz dodatkowe produkty MioSMART, one tak?e b?d? sterowane przez t? jedn? aplikacj? dla Twojej wygody. Aplikacja MioSMART mo?e by? u?ywana nawet przez czterech u?ytkowników. Je?li wi?c zgubisz swój telefon, mo?esz do niej wej?? z telefonu jednego z trzech pozosta?ych u?ytkowników, co daje poczucie bezpiecze?stwa wynikaj?cego z dzielonego dost?pu. Dodatkowo aplikacja MioSMART ma tak?e funkcj? obs?ugi grupowej; oznacza to, ?e mo?esz po??czy? urz?dzenia w jedn? grup? i udost?pni? j? na g?ównej stronie aplikacji. Mo?esz na przyk?ad utworzy? takie grupy, jak „Dom” czy „Biuro”, dzi?ki czemu zyskasz mo?liwo?? szybkiego sprawdzenia zamiast wybierania urz?dzenia z listy. Dzi?ki temu uzyskasz jeszcze lepszy obraz sytuacji, co b?dzie szczególnie przydatne, gdy masz wiele rozwi?za? MIoSMART monitoruj?cych ró?ne miejsca.Informacje o produkcieSzeroko?? w milimetrach 165Wysoko?? w milimetrach 205G??boko?? w milimetrach 60Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x micro USBPasma (sieci drobne) 2,4 GHzStandardy sieciowe 802.11gLiczba anten (sieci drobne) 1Antena (sieci drobne) Zewn?trzna sta?aZarz?dzanie, monitorowanie, konfiguracja?atwo paruj czujki MioSMART przy zastosowaniu sygna?u 2.4 GHz, a nastepnie ??cz ca?o?? do routera domowego przy u?yciu sygna?u WIFI w standardach 802.11 b/g/n 2.4 GHzFunkcje specjalneWewn?trzne UART USBZasilanieZasilacz domowy Micro USB 5 V / 2 AAkcesoria w zestawie- Kabel Ethernet x 1 szt.- Zasilacz 5 V / 2 A z wtyczk? UE i UK x 1 kpl.- Podr?cznik u?ytkownikaKolor (wyliczeniowy) CzarnyPozosta?e parametryObs?uga kart Micro SD: Maks. 32 GB

Mio: Inteligentny dom

amortyzator samochodowy, nowe audi a8, vw scirocco dane techniczne, wymiary bmw 3, używane samochody lublin, multivan t7, czyszczenie wtryskiwaczy lpg cena, renault mégane rs, radio volvo v70, ford fiesta mk7 1.0 ecoboost opinie

yyyyy