Ogniwo Eko Plus 16kW

13 999,00

Opis

Ogniwo Eko Plus 16kW

OGNIWO EKO PLUS 16 kW

Kocio? OGNIWO EKO PLUS to najnowsze urz?dzenie wofercie SMO „OGNIWO” wyprodukowany na licencji ICHPW w Zabrzu. Ogniwo EKO PLUS to nast?pca serii automatycznych kot?ów S8WC orazEKO opalanych w?glem typu eko-groszek. Model EKO PLUS posiadawszystkie zalety kot?ów poprzedniej generacji,a ponadto wprowadzone zosta?y istotne zmiany poprawiaj?ce sprawno?? i funkcjonalno??:usprawniony uk?ad nadmuchu skutkuj?cylepszym napowietrzeniem paliwa i zmniejszeniem spiekania, co oznacza, ?e mo?na spala? mieszanki w?gli jak równie? tzw. w?gle „trudne”,brak ruchomych elementów paleniska wymagaj?cych uszczelnienia,modyfikacja konstrukcji podajnika zmniejszaj?ca opory podawaniapaliwa,modyfikacja kszta?tu niecki paleniska skutkuj?ca lepszym dopalaniem paliwa,du?y lej zsypowy z zasobnika do podajnika minimalizuj?cy mo?liwo?? zawieszania si? paliwa,specjalna konstrukcja komory dopalania spalin minimalizuj?caosadzanie si? sadzy i smó? w wymienniku kot?a,nowatorska konstrukcja rusztu sta?ego sprz??onego zdeflektorem.Po??czenie nowatorskiej konstrukcji palnika i zmodyfikowanego wymiennika pozwoli?o na zakwalifikowanie si? kot?a OGNIWO EKO PLUS do najwy?szej klasy efektywno?ci energetyczno-ekologicznej „A”, która to klasa gwarantuje osi?ganieprzez urz?dzenie wysokiej sprawno?ci, a tak?e za?wiadcza o jego bezpiecze?stwie ekologicznym dla ?rodowiska naturalnego. Certyfikat potwierdzaj?cy zakwalifikowanie si? produktu do takiej klasy, wystawiony przez niezale?n? jednostk? badawcz? daje pewno??wszystkim klientom, ?e zakupiony przez nich kocio? jest zarównoefektywny energetycznie jak i ekologiczny.

Dane techniczne

Wymiary gabarytowe kot?a kompletnego [mm x mm xmm]: 1060 x 960 x1100Masa kot?a kompletnego [kg]: 440Gwint króców wyj?ciowego i powrotnego: G11Minimalny przekrój komina [cm xcm]: 16 x16Napi?cie zasilania [V]: 230Powierzchnia u?ytkowa budynku (orientacyjnie) [m2]: 80÷180

Ogniwo: Kot?y

ciągnik renault, znaczek peugeot, bmw e90 3.0 diesel, pojemność silnika w cm3, audi a4b6 1.8t, zmiana prawa jazdy, ford escort usa, nowa kia rio cena, nissan bielsko biała

yyyyy