Nokian Tyres WR SUV 3 215/65R16 102H

557,00

Opis

Nokian Tyres WR SUV 3 215/65R16 102H

Opony zimowe Nokian WR SUV 3 w rozmiarze 215/65 R16 oraz indeksach 102H XL

Nokian WR SUV 3 to opony zimowe przeznaczone do samochodów typu Nissan X-Trail (I), Dacia Duster (I), Subaru Forester (SJ), Jeep Renegade (BU) czy Mitsubishi ASX (I Facelift). Prezentowane opony maj? rozmiar 215/65 R16, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 215, a wysoko?? profilu to 65 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 139,75 mm. ?rednica prezentowanych opon Nokian WR SUV 3 ma z kolei 16 cali, czyli wynosi 40,64 cm. Ich indeks pr?dko?ci to H, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 210 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 102 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 850 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: C za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony terenowe to wyspecjalizowane produkty, które przeznaczone s? do samochodów 4×4 poruszaj?cych si? po ró?nego rodzaju bezdro?ach. Nie nale?y ich myli? z oponami do aut typu SUV, ale czasami s? montowane tak?e i w tym typie samochodów. Opony terenowe typu All Terrain (A/T) mog? by? u?ytkowane zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Modele typu Mud Terrain (M/T) lepiej radz? sobie w terenie, ale mo?na na nich je?dzi? równie? po drogach publicznych. Rzadziej spotykane Extrem przeznaczone s? g?ównie w teren.

Klasa – premium

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta WR SUV 3 215/65R16

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Ha?as na zewn?trz – 72 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali.

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Opony kierunkowe posiadaj? uk?ad rowków i bloków przypominaj?cy kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie opony s?yn? z doskona?ego odprowadzania wody (tak?e ?niegu i b?ota po?niegowego w przypadku zimowych) i wysokiej odporno?ci na zjawisko aquaplaningu. Warto wiedzie?, ?e opony kierunkowe trzeba montowa? zgodnie z ich kierunkiem toczenia, dlatego na ?cianie bocznej jest umieszczona strza?ka i napis „Rotation”. Rze?ba kierunkowa jest stosowana zarówno w przypadku modeli letnich, zimowych, jak i ca?orocznych.

Oznaczenia 102H, XL oraz 3PMSF

Napisy „102” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. 3PMSF to tzw. symbol alpejski potwierdzaj?cy zimowe w?a?ciwo?ci opony.

Opony zimowe

Opony zimowe u?ytkowane s? w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Najcz??ciej montuje si? je, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? spada? poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych najcz??ciej ma kszta?t kierunkowy, rzadziej asymetryczny (w przypadku mocniejszych aut). Mieszanka gumowa opon zimowych zapewnia dobr? przyczepno?? w niskich temperaturach, a lamele na powierzchni bie?nika u?atwiaj? zapanowanie nad autem na ?liskiej drodze. Najlepsze opony zimowe zajmuj? czo?owe miejsca w testach i mog? pochwali? si? doskona?ymi opiniami kierowców.

Gwarancja na opony WR SUV 3

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców

Opinie o oponach zimowych Nokian s? publikowane na ró?nego rodzaju portalach spo?eczno?ciowych, stronach sklepów internetowych czy na forach o tematyce motoryzacyjnej. Pochodz?ca z Finlandii marka mo?e pochwali? si? bardzo dobrymi ocenami kierowców. Niezawodno?? opon zimowych Nokian (dobra przyczepno??, stabilne manewrowanie) i ich doskona?e w?a?ciwo?ci u?ytkowe (komfort, ma?e opory toczenia) sprawi?y, ?e znalaz?y one tysi?ce zadowolonych nabywców, z których deklaracji wynika, ?e kupiliby je ponownie.

Nokian Tyres: Opony zimowe

dokumenty potrzebne do opłacenia akcyzy za samochód 2020, volvo xc60 polestar, triumph spitfire, heineken 0, tzr 50, vw polo 9n, ford mondeo benzyna, peugeot 206 sw opinie, orlen lesko, katalizator platyna, mercedes e klasa 2012, dacia logan 2006, b14net, zmiany w leasingu, mazda x3 wymiary, otomoto, auto komis małopolska

yyyyy