Navitel E100

129,00

Opis

Navitel E100

Nawigacja Navitel E100 Polska

Nawigacja GPS to najlepszy sposób na szybkie dotarcie do celu. Precyzyjna i przyjazna u?ytkownikom. Jest te? bardziej stabilna ni? nawigacja w smartfonach. Doskonale sprawdza si? w codziennej pracy i podczas wakacyjnych wyjazdów. Dodatkowe funkcje aktywnie wspieraj? Ci? podczas prowadzenia auta, zapewniaj?c bezpieczn? jazd?. Wyra?ny ekran, w po??czeniu z intuicyjn? obs?ug? pozwalaj? szybko ustawi? cel i tras? podró?y. Tobie pozostaje odpali? silnik i cieszy? si? jazd?.

Navitel E100 to nawigacja, ??cz?ca doskona?? jako?? ze ?wietn? cen?. Prostota obs?ugi oraz intuicyjne menu zapewniaj? wygod? u?ytkowania. Nowoczesny i jednocze?nie elegancki wygl?d pozwala ?wietnie znale?? si? urz?dzeniu w kokpicie ka?dego samochodu. Urz?dzenie jest wyposa?one w przegl?dark? zdj?? oraz plików tekstowych. Dzi?ki precyzyjnym komunikatom g?osowym mo?emy by? pewni, i? nie zgubimy drogi do miejsca docelowego.

Wyra?ny ekran o przek?tnej 5 cali

Nawigacja Navitel E100 wyposa?ona jest w wyra?ny, dotykowy wy?wietlacz o przek?tnej 5” i z rozdzielczo?ci? 480×272 px.Wyra?ny, panoramiczny wy?wietlacz w nawigacji to wi?ksza wygoda u?ytkowania, szersza perspektywa i lepsza widoczno??. Ekran pojemno?ciowy jest wyj?tkowo precyzyjny i ?atwy w obs?udze. Wystarczy delikatnie musn?? matryc?, by uruchomi? wybran? funkcj? lub wpisa? cel podró?y. Optymalna jasno?? gwarantuje doskona?? widoczno?? w dzie? i w nocy.

Mapa Navitel Polska

Z map? Navitel ka?da podró? staje si? przyjemno?ci?. Nie ma znaczenia, czy wyje?d?asz s?u?bowo, czy te? udajesz si? na wakacje. Dzi?ki precyzyjnym mapom Polski wszystkie krajowe drogi stoj? przed Tob? otworem. Ogromna baza adresów przek?ada si? na wyj?tkowy komfort i spokój podczas jazdy. Tobie pozostaje poda? adres ko?cowy i cieszy? podró??.Nawigacja Navitel E100 posiada wbudowane mapy Navitel obejmuj?ce teren Polski. Dodatkowo nawigacja posiada mapy Bia?orusi, Estonii, Litwy oraz ?otwy. Dzi?ki nim mo?esz mie? pewno??, ?e zawsze i bez problemu trafisz do celu.Poni?ej znajduje si? mapa przedstawiaj?ca zasi?g Mapy Navitel zainstalowanej na urz?dzeniu E100. Pa?stwa wchodz?ce w jej sk?ad zosta?y oznaczone kolorem zielonym.

Bezp?atna i bezterminowa aktualizacja mapy

Infrastruktura drogowa stale si? zmienia. Powstaj? nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych, obwodnice i mosty. ?eby przemieszcza? si? szybciej, wygodniej i bezpieczniej warto posiada? aktualne mapy. Twoja nawigacja b?dzie zawsze na bie??co, a Ty mo?esz spokojnie rusza? w drog?.

System operacyjny Windows CE 6.0

Windows CE to uniwersalny system operacyjny, ceniony przez u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Prosty i intuicyjny w obs?udze. Kompatybilny z wieloma popularnymi mapami, takimi jak: MapaMap, iGO, MioMap, NavRoad, Navitel, czy Automapa.

Asystent pasa ruchu

Urz?dzenie we w?a?ciwym momencie wskazuje pas ruchu, którym nale?y si? porusza?, ?eby nie zboczy? z trasy lub sprawnie pokona? du?e skrzy?owanie. Ta funkcja najlepiej sprawdza si? w du?ych, nieznanych Ci miastach i na autostradach.

Tryb ci??arowy

Planuj?c tras? dla samochodu ci??arowego trzeba bra? pod uwag? jego wymiary, mas? i przewo?ony ?adunek. Tryb ci??arowy wytycza optymaln? tras? uwzgl?dniaj?c wysoko?? mijanych wiaduktów i tuneli, czy ograniczenia skr?tu.Nawigacja Navitel E100 posiada wbudowany tryb ci??arowy dla mapy Polski.

Planowanie podró?y

Planowanie podró?y to idealna funkcja dla przedstawicieli handlowych i zapalonych turystów. Pozwala zaplanowa? podró? w oparciu o wybrane przez Ciebie miejscowo?ci. Ustaw adres ko?cowy, dodaj lokalizacje po?rednie i ruszaj bezpiecznie do celu.

Baza fotoradarówFotoradary potrafi? skutecznie uprzykrzy? jazd?. Dzi?ki ostrze?eniom przed fotoradarami odpowiednio wcze?niej zwolnisz do wymaganej pr?dko?ci i unikniesz kosztów zwi?zanych z mandatami.

Rozbudowana baza POIPOI to punkty u?yteczno?ci publicznej takie jak bankomaty, restauracje, czy atrakcje turystyczne. Nawigacja wska?e wybrany przez Ciebie POI i zaprowadzi Ci? na miejsce.

Ostrze?enia o przekroczeniu pr?dko?ci

Jad?c w nocy, w deszczu lub w ?niegu mo?na ?atwo przeoczy? znak ograniczaj?cy pr?dko??. Tryb ostrzegania przed nadmiern? szybko?ci? poinformuje Ci?, gdy b?dziesz jecha? zbyt szybko. W ten sposób podniesie to poziom bezpiecze?stwa jazdy i zadba o Twój portfel.

Navitel: Nawigacja samochodowa

mauto olsztynek, auto komis ludzmierz otomoto, insignia opinie forum, skuter peugeot, samochody ekipy, samochody używane augustów, waga fiata 126p, znaczek fiat, silnik wentylatora chłodnicy, wodorowanie silnika benzynowego, jak tankować diesla, suzuki swift 4×4, omotenashi, kontrolki opel, ranking leasingów samochodowych 2017, skoda fabia monte carlo, umowa kupna sprzedaży współwłaściciel kupujący, mg zt, peugeot 406, silnik 1.6 hdi 90km opinie

yyyyy