Navitel MS400 FULL PL, CZ, LT, SK, DE, UA, BY LIFETIME

249,00

Opis

Navitel MS400 FULL PL, CZ, LT, SK, DE, UA, BY LIFETIME

NAVITEL MS400 to nawigacja ??cz?ca doskona?? jako?? ze ?wietn? cen?. Prostota obs?ugi oraz intuicyjne menu zapewniaj? wygod? u?ytkowania. Urz?dzenie wyró?nia si? niezawodnym oprogramowaniem oraz ilo?ci? dost?pnych map. Nowoczesny i jednocze?nie elegancki wygl?d pozwala ?wietne znale?? si? urz?dzeniu w kokpicie ka?dego samochodu. Zaawansowana mapa Navitel zawsze umo?liwi nam wyszukanie punktu docelowego, do którego chcemy dojecha?. Dzi?ki precyzyjnym komunikatom g?osowym mo?emy by? pewni, i? nie zgubimy drogi do wyznaczonego miejsca. 

 

G?ówne zalety:

Mapy Polski, Niemiec, Czech, S?owacji, Ukrainy, Bia?orusi i Litwy.Nowoczesny, szybki procesor ARM 800 MHz CORTEX A7. Bezterminowa, bezp?atna aktualizacja map za darmo, min. 4 aktualizacje w roku. Wyj?tkowo odporna obudowa na zarysowania.Wy?wietlacz 5″ (16:9) o rozdzielczo?ci 480×272. Pami?? RAM pozwala na niezak?ócon?, stabiln? prac?.Pami?? FlashROM 4GB oraz slot dla kart microSD/SDHC do 32GB. Estetyczny i dzi?ki nowoczesnej konstrukcji stabilny uchwyt mocuj?cy do szyby, umo?liwiaj?cy wyj?tkowo ?atwe i precyzyjne ustawienie urz?dzenia wed?ug upodoba? kierowcy.Zaawansowane planowanie trasy  24 miesi?ce gwarancji.Automatyczny tryb dzienny i nocny.Mo?liwo?? personalizacji interfejsu u?ytkownika.„Funkcja Ci??arówki” – mapa Polski.Stabilny uchwyt mocuj?cy do szyby, umo?liwiaj?cy wyj?tkowo ?atwe i precyzyjne ustawienie urz?dzenia wed?ug upodoba? kierowcy. W zestawie znajduje si? tak?e dedykowany rysik.Szybkie wyszukiwanie – znajdowanie miejsc docelowych poprzez korzystanie z wyników wyszukiwania intuicyjnego.Pasek trasy – wszystkie istotne informacje o ruchu drogowym i podró?y za jednym rzutem oka.Moje miejsca – wy?wietlanie ulubionych miejsc na mapie. Menu i komunikaty g?osowe w wielu j?zykach (ponad 30 j?zyków)Us?uga fotoradary Navitel  – otrzymywanie ostrze?e? o fotoradarach.Asystent pasa ruchu – uzyskiwanie wyra?nych informacji dotycz?cych pasa ruchu, który nale?y zaj??.„Kliknij i jed?” – po dotkni?ciu miejsca na mapie mo?na rusza? w drog?.Rozszerzona baza danych punktów POI (stacje benzynowe, sklepy, apteki, kawiarnie)Odcinkowe pomiary pr?dko?ci na terenie Polski. Automatyczne obracanie widoku (pionowo/poziomo)

Navitel: Nawigacja samochodowa

złocieniec, galant dane techniczne, fiat ducato jaki silnik, liczba oktanowa 95

yyyyy