Neno Elektroniczny Uno Zielony

169,99

Opis

Neno Elektroniczny Uno Zielony

Neno Uno to por?czny i przeno?ny laktator z wbudowanym akumulatorkiem, który idealnie nadaje si? na podró?e i zmie?ci si? w prawie ka?dej torebce.

INTELIGENTNY LAKTATOR

Mo?esz dostosowa? Neno Uno do swoich potrzeb. Urz?dzenie posiada a? 6 ustawie? stymulacji oraz 9 poziomów intensywno?ci odci?gania pokarmu. Laktator zapami?tuje ostatnie ustawienia.

KOMFORT I HIGIENA

Dzi?ki specjalnemu designowi laktatora, odprowadzone mleko nie cofa si?, dzi?ki czemu urz?dzenie pomaga zachowa? ?wie?o?? pokarmu i dba o zdrowie korzystaj?cej z niego mamy.

POMOCNIK KA?DEJ MAMY

Narodziny dziecka to nie tylko wielka rado??, ale równie? wiele zmian. Aby zadba? o swoje zdrowie, m?ode mamy powinny regularnie odprowadza? mleko. Laktator Neno Uno umo?liwia odci?ganie mleka w ka?dej chwili, nawet gdy dziecko ?pi lub jest daleko. Dzi?ki panelowi dotykowemu, obs?uga urz?dzenia jest ?atwa i intuicyjna.

POR?CZNY I PRZENO?NY

Laktator Neno Uno doceni ka?da pracuj?ca mama. Pompka i akumulatorek urz?dzenia s? ma?e, dzi?ki czemu urz?dzenie mo?na zabra? ze sob? i u?ywa? go regularnie w ci?gu dnia.

WYSOKIEJ KLASY SILIKON

Nak?adka na pier? laktatora jest wykonana z przyjemnego w dotyku, niedra?ni?cego skór? japo?skiego silikonu, który zmniejsza poczucie ucisku i usprawnia przep?yw mleka. ?aden z materia?ów elementów laktatora nie zawiera BPA, co czyni go bezpiecznym w u?yciu

POJEMNY AKUMULATOR

Neno Uno wyposa?ono w wydajn? bateri? litowo-jonow?, która wspiera do 2 godzin pracy urz?dzenia lub do 4 pe?nych odprowadze? pokarmu trwaj?cych 30 minut.

PROSTA OBS?UGA

Laktator Neno Uno jest w pe?ni bezprzewodowy. Wystarczy przy?o?y? urz?dzenie do piersi i w??czy? pompk?, by zacz?? odprowadza? pokarm. Urz?dzenie samoczynnie zmieni tryb oraz wy??czy si? po up?ywie okre?lonego czasu.

ZAWSZE GOTOWY

?atwo?? u?ycia laktatora Neno Uno sprawia, ?e mo?esz u?y? go zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Mo?esz bez najmniejszego problemu ??czy? karmienie dziecka piersi? oraz odprowadzanie pokarmu, gdy znajdujesz si? z dala od Twojej pociechy.Do zestawu z laktatorem dodano butelk? na mleko ze smoczkiem, dzi?ki czemu mo?esz skorzysta? z urz?dzenia po wyci?gni?ciu z pude?ka.

?ATWA STERYLIZACJA

Elementy laktatora Neno Uno nale?y regularnie czy?ci? i sterylizowa?. Mo?na to ?atwo zrobi? z u?yciem sterylizatora parowego, którego u?ywa si? do odka?ania butelek na mleko dla dzieci.

UNIWERSALNY

Silikonowa nak?adka na pier? laktatora Neno Uno zosta?a zaprojektowana tak, by urz?dzenie pasowa?o do ka?dego rozmiaru piersi.

Dane techniczne:
Waga: 300g
Rozmiar: 81x66x62 mm
Pojemno?? i rodzaj baterii: 3.7v 1400 mAh Li-Ion
Port ?adowania: USB typu C
Ilo?? trybów pracy: 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odci?gania pokarmu
Czas ?adowania: 2 godziny
Automatyczne wy??czenie: po 30 min
Si?a odsysania w trybie poboru pokarmu: 18,9-42,9 kPa
Si?a odsysania w trybie stymulacji: 3,9-38,9 kPa
Butelka – materia?: Tworzywo sztuczne wolne od BPA / Wysokiej jako?ci Silikon
Zawarto?? zestawu: Urz?dzenie pompuj?ce, butelka na mleko, pokrywka lejka, lejek, podstawka pod butelk?, smoczek, przewód USB typu C, instrukcja

Neno: Laktatory

regeneracja poduszek powietrznych, ford focus lpg, telefon do straży pożarnej, czy można wymieniać opony, 2012 volkswagen jetta, toyota rav4 2.0 benzyna 2019, rejestracja samochodu bez zmiany tablic od kiedy, opel astra lubelskie, mustang suv, mandat z czech 2018, volvo xc70 2.4 d5, lamborghini salon, opel astra 2009 cena, fotochromatyczne lusterko, harley vrod, caddy 4×4

yyyyy