Newstyling Citroen C1 Ii 2014 Dywaniki Gumowe

153,00

Opis

Newstyling Citroen C1 Ii 2014 Dywaniki Gumowe

Dywaniki gumowe renomowanej polskiej firmyREZAW-PLAST:z korytkowym brzegiem ochronnym i mocowaniami w zestawie.Specyfikacja produktowa:Dywaniki gumowe REZAW-PLAST: 201429Mocowania: stop. CP2 kierowca – LUZEMPrzedmiotem oferty s? dywaniki gumowe firmy REZAW-PLAST przeznaczona do samochodu:Marka: CitroenModel: C1 IIRok produkcji: od 2014r.Wersja nadwozia: HatchbackWersja wyposa?enia: Oferowane dywaniki na pod?og? zosta?y precyzyjnie zaprojektowane do kszta?tu p?yty pod?ogowej bior?c pod uwag? nie tylko mark? / model, ale tak?e rocznik samochodu, dzi?ki czemu dywaniki pasuj? idealnie. Dywaniki wytwarzane s? z wysokiej jako?ci elastomerów termoplastycznych (kauczuków syntetycznych) odpornych na czynniki fizyczne i chemiczne (benzyna, smary, rozpuszczalniki). Wysoki ko?nierz (brzeg) ochronny dooko?a dywaników skutecznie zatrzymuje wod? i brud, zabezpieczaj?c oryginaln? tapicerk? samochodow? przed zabrudzeniem, a dzi?ki swojej elastyczno?ci rant dolega idealnie do brzegów nie pozostawiaj?c pustych przestrzeni. Charakterystyczne kó?eczka, które pe?ni? funkcj? antypo?lizgow? oraz wyró?niaj?cy si? design, nadaj? wn?trzu samochodu niepowtarzalny wygl?d i elegancj?. Bezpieczne w u?ytkowaniu dzi?ki praktycznemu i ?atwemu w u?yciu systemowi mocowania do pod?ogi samochodu. System mocowania dostosowany jest do marki / modelu samochodu i zabezpiecza dywanik przed przesuwaniem podczas jazdy.Zalety oferowanych dywaników:PRODUCENT: Polska firma Rezaw-Plast®DOPASOWANIE: Idealnie pod model samochoduBRZEG OCHRONNY: Wysoki korytkowy brzeg (2-3 cm)ZAPACH: Pozbawione zapachu gumyKOLOR: CzarnyWYKONANIE: Kauczuk syntetycznySTRUKTURA: Struktura czterolistnej koniczynyODPORNE: Trwa?e, wodoodporne i odporne na dzia?anie wysokich oraz niskich temperatur, olejów i ?rodków chemicznychCERTYFIKAT: Procesy technologiczne i zarz?dzanie produkcj? potwierdzone certyfikatem jako?ci ISO9001BEZPIECZE?STWO: Ca?kowicie bezpieczne dla zdrowia (nie zawiera toksycznych substancji)PRZYJAZNY DLA ?RODOWISKA: Nadaj? si? do pe?nego recyklinguINFORMACJA DOTYCZ?CA SYSTEMU MOCOWA? DYWANIKÓW DO POD?OGI:Nasze dywaniki samochodowe dostarczane s? zawsze z zestawem mocuj?cym, dopasowanym do danej marki/modelu samochodu (dywaniki posiadaj? przygotowane miejsce – przet?oczenia w gumie a mocowania do??czone s? luzem w woreczku foliowym do zamontowania w wyznaczonych miejscach). Dywanik kierowcy musi zawsze by? mocowany do pod?ogi, podczas gdy mo?liwo?? mocowania dywaników pasa?erów (z przodu i z ty?u) uzale?niona jest od zaprojektowania takiego rozwi?zania przez producenta danej marki samochodu.ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU MOCOWA?:Znaczne poprawienie bezpiecze?stwa u?ytkowania dywaników samochodowychUniemo?liwienie przesuwania si? dywaników co w znacz?cy sposób ma wp?yw na wyd?u?enie ich ?ywotno?ciDzi?ki zastosowaniu systemu mocowa? w postaci zatrzasków demonta? dywaników jest bardzo wygodny i szybkiDzi?ki specjalne zaprojektowanej strukturze na ca?ej powierzchni dywaników i wy?szemu rantowi oryginalna tapicerka samochodowa zabezpieczona jest przed zalaniem oraz zabrudzeniem. Struktura na dywanikach idealnie zatrzymuje rozprzestrzenianie si? zabrudze? po pozosta?ej powierzchni dywanika.Dywaniki zosta?y zaprojektowane z idealn? precyzj? pod model samochodu przy u?yciu specjalistycznego skanowania p?yty pod?ogowej za pomoc? skanera 3D, dzi?ki czemu pasuj? idealnie. Ka?da wersja dywaników weryfikowana jest w salonie samochodowych co daje pewno?? dopasowania dywaników.ZDJ?CIE ORYGINALNE:

: Dywaniki samochodowe

oto moto poznan, peugeot 508 kombi 2019, mercedes w190, m4 bmw, umowa kupna sprzedaży dwóch właścicieli, ford pomorskie, olej do diesla, peugeot 306 s16, stację shell mapa

yyyyy