Obiektyw Panasonic 12-60mm F3,5-5,6 (H-FS1260)

1 499,00

Opis

Obiektyw Panasonic 12-60mm F3,5-5,6 (H-FS1260)

Features

Fotografowanie gdzie i kiedy zechcesz

Wi?cej ni? tylko standardowy obiektyw. Ten wszechstronny obiektyw o zakresie ogniskowej od 12 mm w ustawieniu szerokok?tnym po zoom 60 mm (odpowiednik dla aparatu 35 mm: 24–120 mm) zapewnia jednocze?nie swobod? fotografowania i wytrzyma?o??, która pozwala mu wykaza? si? w zró?nicowanych warunkach — od zapieraj?cych dech w piersiach krajobrazów po portrety. Mo?liwo?? powi?kszenia pozwala uzyska? kryszta?owo wyra?ne zdj?cia makro (w porównaniu do pe?nej klatki).

Splash/Dustproof – more creative options

Zmierz si? z ?ywio?ami przy ka?dej pogodzie i w ka?dym miejscu. Konstrukcja obiektywu jest odporna na kurz i zachlapanie* oraz wystarczaj?co wytrzyma?a, by u?ywa? jej w wymagaj?cym terenie. Chroni ona wn?trze obiektywu przed piaskiem, deszczem i innymi zabrudzeniami, dzi?ki czemu doskonale sprawdza si? on w trudnych warunkach. Teraz ju? nic nie powstrzyma Ci? przed zrobieniem artystycznych zdj?? natury czy krajobrazu, o jakich marzysz.*Obiektyw obs?uguje t? funkcj? w po??czeniu z odpornymi na zachlapanie i kurz aparatami LUMIX.

POWER O.I.S. – niezwykle ostre zdj?cia

Rejestruj sceny bez zastanawiania si? i w mgnieniu oka. Wbudowana w obiektyw technologia optycznej stabilizacji obrazu (O.I.S.) gwarantuje, ?e zdj?cia b?d? wygl?da? ?wietnie i na ca?ej powierzchni kontury b?d? ostre i wolne od rozmaza?.Ta zaawansowana technologia stanowi rozwini?cie popularnego systemu MEGA O.I.S., kompensuj?c nawet spore poruszenia i drgania, które zdarzaj? si? w fotografii. Mo?esz wi?c fotografowa? sceny z ?ycia bez potrzeby stosowania statywu. Efektem b?d? wspaniale ostre zdj?cia.

Video Support – perfect video-recording

Dzi?ki obs?udze filmów ka?dy u?ytkownik znajdzie w aparacie LUMIX wszystko, czego potrzeba do nagrywania. Not only does it perform smooth aperture changes so there are no suddenjumps in exposure, it also boasts a silent design for enhanced capture of the scene’s audio. What’s more, the stunning AF performance of this lens records excellent 4Kvideo, where precise focusing is essential.

H-FS12060

11 elementów w 9 grupach:– 3 soczewki asferyczne– 1 soczewka Extra-Low DispersionSoczewki asferyczne (ASPH) maj? mniejsze rozmiary i wag?, a tak?e zapobiegaj? zniekszta?ceniom sferycznym.Soczewki Extra-Low Dispersion (ED) koryguj? aberracje chromatyczne, zapewniaj?c ostry i kontrastowy obraz z czystymi kolorami na ca?ej powierzchni.

H-FS12060

Wykres MTF W przypadku kompensacji zniekszta?ce? obiektywu o? pozioma MTF oznacza odleg?o?? od ?rodka korygowanego obrazu.

12–60 mm / 24–120 mm (odpowiednik dla aparatu 35 mm)D?ugo?? ogniskowejF3,5 (Wide) – F5,6 (Tele)Maksymalna przys?ona? 58 mm / 2,3 calaRozmiar filtra

Panasonic: Obiektywy

olej do pompowtryskiwaczy, łapczyca traktory, silnik elektryczny samochodowy, toyota yaris i, bmw 3 kombi

yyyyy