Olimp Hardcore Wrist Wraps

33,70

Opis

Olimp Hardcore Wrist Wraps

Olimp
Hardcore Wrist Wraps

Jak dzia?a Olimp Hardcore Wrist
Wraps?

Poszukujesz wsparca dla
nadgarstków? Na pomoc wychodz? Hardcore Wrist Wraps marki Olimp.
Usztywniacze dzi?ki wykorzystanym materia?om oraz specyficznej konstrukcji mog?
przyczyni? si? do d?ugotrwa?ego wsparcia nadgarstków, szczególnie podczas podnoszenia
ci??arów, przy których brak prawid?owego usztywnienia mo?e spowodowa? kontuzj?.
Co wa?ne, ich dopasowanie nie powoduje kr?powania ruchu, dzi?ki czemu mo?esz
trwa? w swobodzie ruchu.

Dla kogo dedykowany jest
niniejszy produkt?

Hardcore Wrist Wraps s?
domen? bezpiecze?stwa, dlatego polecamy je osobom, które na co dzie? wykonuj?
treningi si?owe, na których szczególn? rol? odgrywaj? r?ce – zw?aszcza d?onie.
Ponadto usztywniacze ?wietnie si? sprawdz? u sportowców bior?cych udzia? w
boksie, MMA i w innych tego typu zawodach.

W opakowaniu znajduj? si? dwie
opaski, na oba nadgarstki.

Korzy?ci ze stosowania
usztywniaczy nadgarstków marki Olimp:

s? doskona?ym wsparciem dla nadgarstków
przed urazami mechanicznymi,
s? komfortowe w noszeniu,
s? ?atwe w zastosowaniu, a co wa?ne nie
ograniczaj? ruchu
Wykonane z najwy?szej jako?ci materia?u,
zapewniaj? d?ug? trwa?o?? i wsparcie.

Olimp: Pozosta?y sprz?t si?owy i fitness

toyota rav4 dwudrzwiowa, suzuki burgman 400 spalanie, mazda 6 warszawa, czy można myć samochód na podwórku, koparka cena, alfa 156

yyyyy