Olimp Therm Line Fast 60 tabl.

25,80

Opis

Olimp Therm Line Fast 60 tabl.

OLIMP THERM LINE FAST 60TABLETEKTherm Line Fast stworzony zosta? z my?l? o kobietach odchudzaj?cych si?, d???cych do uzyskania wymarzonej, wymodelowanej sylwetki. To preparat zawieraj?cy 60 powlekanych tabletek pomagaj?cy w redukcji tkanki t?uszczowej. Sk?ad suplementu diety Therm Line Fast bazuje na naturalnych, wysokiej jako?ci ekstraktach ro?linnych, dzi?ki którym poprawimy i przyspieszymy metabolizm, zadbamy o gospodark? wodn? naszego organizmu oraz ?atwiej b?dzie nam pozby? si? b?d?cego zmor? wielu kobiet cellulitu. Ka?dy ze sk?adników zosta? szczegó?owo przebadany pod k?tem czysto?ci przy u?yciu najnowszej technologii, co stanowi gwarancj? bezpiecze?stwa stosowania spalacza t?uszczu od firmy Olimp. Bogata wiedza i do?wiadczenie naukowców z o?rodka badawczego Olimp Laboratories pozwoli?y stworzy? znakomity preparat b?d?cy sprzymierze?cem ka?dej kobiety podczas odchudzania. Jedna tabletka Therm Line Fast zawiera ekstrakty ro?linne: zielonej herbaty, pokrzywy, pieprzu kaje?skiego oraz zielonej kawy, których wspólne dzia?anie sprzyja redukcji nadmiernej i uci??liwej tkanki t?uszczowej. Cennym uzupe?nieniem jest wyst?puj?ca w produkcie kofeina, która nie tylko stymuluje uk?ad nerwowy, tym samym wp?ywa na lepsz? koncentracj?, co ma znaczenie w trakcie treningu.Ekstrakty zielonej herbaty oraz pieprzu kaje?skiego stanowi? cenne wsparcie w trakcie spalania nagromadzonego w organizmie t?uszczu i zarazem sprzyjaj? procesom redukowania cellulitu. Ponadto, zielona herbata pomaga pozby? si? z ustroju wolnych rodników, których szkodliwe dzia?anie negatywnie odbija si? na funkcjonowaniu naszego organizmu, m.in. hamuje metabolizm. Za usuwanie nadmiaru wody odpowiedzialny jest natomiast ekstrakt pokrzywy. Therm Line Fast gwarantuje zatem:  – szybsz? redukcj? tkanki t?uszczowej i cellulitu  – lepszy metabolizm  – wysokiej jako?ci naturalne sk?adniki – bezpiecze?stwo stosowaniaNale?y pami?ta?, ?e Therm Line Fast jest suplementem, a wi?c stanowi cenny dodatek do zbilansowanej diety.

SK?ADSk?adniki: ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L.), ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), kofeina bezwodna, substancja wype?niaj?ca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt pieprzu kaje?skiego (Capsicum annuum L.); SINETROL® – opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia cupana), substancje glazuruj?ce – alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; ekstrakt zielonej kawy, substancja wype?niaj?ca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylaj?ce – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych; barwnik – dwutlenek tytanu.

ZASTOSOWANIETherm Line Fast to suplement diety przeznaczony dla osób b?d?cych w trakcie odchudzania, d???cych do zredukowania poziomu tkanki t?uszczowej oraz osób chc?cych pozby? si? nadmiaru wody zatrzymuj?cej si? w organizmie.DAWKOWANIEZalecana dzienna porcja: stosowa? 2 razy dziennie po 1 tabletce, ok. 30 min. przed ?niadaniem i obiadem lub treningiem. Tabletki nale?y popi? du?? ilo?ci? wody. Nie nale?y przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Zalecany jest zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia.Uwaga: produkt zawiera kofein?: nie zaleca si? stosowania u dzieci i kobiet w ci??y (zawarto?? kofeiny: 242,6 mg/ 2 tabletki). Preparatu nie nale?y stosowa? w przypadku kobiet karmi?cych piersi?, u osób z chorobami serca, nadci?nieniem lub w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu. Osoby cierpi?ce na schorzenia nerek lub stosuj?ce leki moczop?dne przed zastosowaniem produktu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Olimp: Spalacze t?uszczu

astra h opinie, znaki drogowe nakazu, volkswagen tiguan opinie, równoległe parkowanie, wyjazd do chorwacji samochodem, pilarczyk otomoto, renault magnum, zakaz wjazdu diesli do miast, części samochodowe używane, ranking kombi 2018

yyyyy