Opel Meriva (a) Pokrowce Na Fotele Skóra

189,00

Opis

Opel Meriva (a) Pokrowce Na Fotele Skóra

Oferowane pokrowce to produkt polskiej firmy. Pokrowce z tej aukcji uszyte s? w rozmiarze uniwersalnym i przeznaczone do modeli samochodów wskazanych powy?ej.Na pe?en zestaw pokrowców sk?adaj? si?:2 pokrowce na siedzenia przedniepokrowiec na oparcie tylnej kanapypokrowiec na siedzisko tylnej kanapyhaczyki monta?owe5 pokrowców na zag?ówkiinstrukcja monta?uWZÓR E1WykonaniePokrowce EXCLUSIVE wykonane zosta?y z wysokogatunkowej eko skóry o fakturze na?laduj?cej skór? naturaln?, oraz najw?szej jako?ci tkanin tapicerskich w ?rodkowej cze?ci pokrowców. Po??czenie tych materia?ów zapewnia ekskluzywny wygl?d oraz wyj?tkow? trwa?o?? naszego produktu, a tak?e doskona?? ochron? foteli przed zabrudzeniami i przetarciami.Pokrowce na przednie fotele zdobione s? starannie dobranym, delikatnym haftem EXCLUSIVE.Materia?y u?yte w przedniej cz??ci pokrowców sk?adaj? si? z trzech warstw: materia?u wierzchniego – czyli skóry i tkaniny tapicerskiej, warstwy srodkowej – 3mm wzmacniaj?cej pianki poliuretanowej, oraz trzeciej warstwy – podszewki stabilizuj?co usztywniaj?cej.Materia? na „plecach” pokrowca laminowany jest specjaln? piank? o grubo?ci 2mm, maj?c? na celu zapobieganie przesuwaniu si? pokrowców wzgl?dem foteli.Bezpiecze?stwoPokrowce w standardzie posiadaj? certyfikowany szew AIRBAG, dzi?ki czemu przystosowane s? do samochodów zarówno z bocznymi poduszkami powietrznymi w fotelach, jak i do standardowych siedze?. Dzi?ki zastosowaniu specjalnego szwu, zakrywaj? fotele w ca?o?ci nie zak?ócaj?c pracy AIRBAG-ów.Oczywi?cie rozwi?zanie to jest wielokrotnie przebadane oraz certyfikowane.Badania potwierdzone certyfikatem bezpiecze?stwa zosta?y wykonane przez Przemys?owy O?rodek Motoryzacji (PiMOT) z siedzib? w Warszawie,który zatwierdzi? bezpiecze?stwo produktu, wydaj?c certyfikat bezpiecze?stwa „B”.DopasowanieFotele przódW pokrowcach zosta?y zastosowane regulowane rzepy, dzi?ki czemu nie ma potrzeby wykonywania otworów na zag?ówki.Kanapa ty?Dzi?ki zastosowaniu zamków b?yskawicznych pokrowce pasuj? do wi?kszo?ci dziele? dost?pnych na rynku, (kanap niedzielonych, dzielonych prawo jak i lewostronnie).Nie blokuj? równie? dost?pu do tylnego pod?okietnika, dzi?ki zamkom b?yskawicznym mo?na swobodnie z niego korzysta?.Pokrowce uniwersalne przeznaczone s? na fotele standardowe w I rz?dzie- nie s? przystosowane na fotele kube?kowe i fotele pojedyncze w drugim rz?dzie.Pokrowce zas?aniaj? fotele w ca?o?ci, przez co znakomicie chroni? fotele przed zabrudzeniem, s? trwa?e i ?atwe do czyszczenia, a dzi?ki modnym wzorom od?wie?aj? wn?trze oraz poprawiaj? jego estetyk?.Ka?dy zestaw zapakowany jest w szyt? walizk? wielokrotnego u?ytku.

: Pokrowce samochodowe

jeep anglik, auchan gdańsk stacja paliw, znaki drogowe sprawdzian, toyota corolla verso 2006

yyyyy