Opony Fulda Multicontrol 205/55R16 94V Xl

279,00

Opis

Opony Fulda Multicontrol 205/55R16 94V Xl

Opony ca?oroczne Fulda MultiControl w rozmiarze 205/55 R16 94V XL

Opony ca?oroczne Fulda MultiControl 205/55 R16 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 205/55 R16 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 205 mm). Wysoko?? profilu to 55 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 112,75. ?rednica tego modelu ma z kolei 16 cali. Indeks no?no?ci modelu Fulda MultiControl 205/55 R16 to 94, a indeks pr?dko?ci V. Za hamowanie na mokrej drodze produkt otrzyma? klas? C na etykiecie, C w kategorii oporów toczenia i 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony 205/55 R16 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak VW Golf (VII), Skoda Octavia (II), Audi A6 (C5), VW Passat (B7), VW Golf (VII FL) czy Ford Focus (II FL). Konstrukcja opon ca?oroczne Fulda MultiControl 205/55 R16 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opony osobowe

Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony klasy ?redniej najcz??ciej s? wybierane przez kierowców, których styl jazdy jest umiarkowany, posiadany samochód zalicza si? do klasy miejskiej, kompaktowej lub ?redniej i jest u?ytkowany przewa?nie w mie?cie, ze sporadycznymi wyjazdami w trasy. Opony klasy ?redniej oferuj? dobry poziom osi?gów i s? dost?pne w ni?szych cenach ni? modele premium (okre?la si? je najcz??ciej oponami o dobrym stosunku ceny do jako?ci). Popularne marki z klasy ?redniej to: Uniroyal, Fulda, Firestone, Kleber BFGoodrich czy Hankook.

Etykieta unijna opon MultiControl 205/55 R16 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 48 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 205/55 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Dzi?ki informacji o ha?asie na zewn?trz auta zamieszczonej na etykiecie unijnej na opony, kierowca decyduj?c si? na wybór danego modelu wie z jakim ha?asem wi??e si? jego u?ytkowania. Zewn?trzny ha?as toczenia opony jest generowany w czasie jazdy i mierzony w decybelach. Na etykiecie wyra?a go piktogram obejmuj?cy od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opon? najcichsz?, a trzy – najg?o?niejsz?. Dane widoczne na etykiecie obejmuj? jednak tylko g?o?no?? na zewn?trz samochodu, a nie w kabinie. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony MultiControl (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Fulda (marka Goodyear)

Fulda to marka opon wybierana przez kierowców, którzy ceni? spokojny styl jazdy i zrównowa?one osi?gi przez ca?y rok. Ta niemiecka marka nale?y do koncernu Goodyear dzi?ki czemu korzysta nie tylko z nowoczesnych rozwi?za? technologicznych, ale tak?e rozbudowanej sieci dystrybucyjnej. W?ród najpopularniejszych modeli tej marki znajduj? si? niezawodne opony na lato – Fulda SportContol 2 i Fulda ECOCONTROL HP, zim? kierowcy doceniaj? natomiast osi?gi i bezpiecze?stwo, które zapewnia jazda na Fulda CRISTALL MONTERO 3.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Kierunkowa rze?ba bie?nika najcz??ciej jest spotykana w oponach osobowych przystosowanych do jazdy w trudnych warunkach pogodowych – ma zdolno?? do doskona?ego odprowadzania wody, ?niegu czy b?ota po?niegowego. Kszta?t rowków bie?nika kierunkowego najcz??ciej przypomina litery „V” lub „U”. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do rze?by asymetrycznej. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe, co pozwala uzyska? najwy?szy poziom osi?gów.

Oznaczenia 94V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „94” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 670 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy przeznaczenie opony na sezon zimowy oraz M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne/wielosezonowe to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy letnimi a zimowymi. Produkty tego typu s? lepsze od opon letnich zim?, a latem od zimowych. Najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych, gdzie lato nie jest upalne, a zima zbyt ostra. Na oponach ca?orocznych powinien znajdowa? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich przystosowanie do jazdy w zimowych warunkach. Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony MultiControl

Fulda to marka opon ekonomicznych bazuj?ca na niemieckiej technologii. Podobnie jak inne firmy oponiarskie tej klasy nale??ce do ameryka?skiego koncernu Goodyear, producent zapewnia gwarancj? obowi?zuj?c? przez pi?? lat od daty zakupu lub od daty produkcji. W jakiej sytuacji mo?na uzyska? zwrot kosztów lub napraw? wadliwego produktu? Standardowo w przypadku wad zwi?zanych z konstrukcj?, jako?ci? wykonania, a tak?e materia?ami u?ytymi do produkcji.

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Fulda MultiControl

Opony ca?oroczne Fulda to niemiecka jako?? dost?pna w przyst?pnej cenie, z czego korzystaj? kierowcy na ca?ym ?wiecie. Opinie o je?dzie na tym ogumieniu, które mo?na znale?? w Internecie, s? pozytywne i ?wiadcz? o zrównowa?onych osi?gach oferowanych przez opony. Kierowcy pisz?, ?e „dzi?ki temu, ?e nie musz? zmienia? opon dwa razy w roku, oszcz?dzam czas i pieni?dze”, „latem na suchej i mokrej nawierzchni hamuj? wy?mienicie, zim? na mokrym ?niegu wcale nie jest gorzej, jestem z nich bardzo zadowolony”.

Fulda: Opony ca?oroczne

suzuki sfift, silnik 1.3 tce, autokomis chełm, toyota yaris używane śląskie, mercedes w221 otomoto, fabia ambition, civic 7 sport, jeep grand cherokee summit, jaka benzyna, chrysler grand voyager dane techniczne, subaru impreza 3, skoda superb dragon skin, opel agila 2004, genessis, tucker 48, hyundai h 100, opel antara opinie spalanie, fiat panda lpg, elektryczna dacia spring cena, olx podkarpackie, przez

yyyyy