Mazda Original Oil Supra 0W20 5L

211,50

Opis

Mazda Original Oil Supra 0W20 5L

Mazda Original Oil Supra 0W20 5LDo prawid?owej i d?ugotrwa?ej eksploatacji silnika spalinowego potrzebny jest odpowiedni olej silnikowy. Nowoczesne oleje to niezwykle wyrafinowane pod wzgl?dem sk?adu i technologii produkcji p?yny. Zadaniem oleju w silniku spalinowym jest przede wszystkim wytworzenie warstwy smarnej, która zapewnia odpowiedni po?lizg oraz chroni przed zu?yciem wspó?pracuj?ce podzespo?y jednostki nap?dowej. Wspó?cze?nie produkowane samochody s? niezwykle wra?liwe na jako?? oraz specyfikacj? olejów – bez nich niemo?liwym by?oby osi?ganie tak wysokich osi?gów przy niskim zu?yciu paliwa oraz ograniczonej emisji szkodliwych substancji.

Wyrafinowany z starannie dobranych syntetycznych baz olejowych Mazda Original Oil Supra 0W20 jest topowym i jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie ?rodków smarnych sygnowanych logo Mazda. Lekkobie?na formu?a i niska klasa lepko?ciowa pozwalaj? zauwa?alnie ograniczy? zu?ycie paliwa, a tak?e u?atwi? rozruch w warunkach zimowych temperatur. Syntetyczny olej Mazda Original Oil Supra 0W20 zapewnia doskona?? ochron? wszystkim typom jednostek nap?dowych, dzi?ki czemu mo?liwe jest osi?ganie przez nie wysokich przebiegów – praktycznie bez ?ladów zu?ycia.Spe?nia wymagania jako?ciowe:· API SN;· ILSAC GF-5.Pojemno?? opakowania: 5 litrów.Mo?e by? stosowany we wszystkich typach silników benzynowych, z wy??czeniem jednostki turbodo?adowanej 2.3T

Mazda: Oleje silnikowe

samochody osobowe częstochowa, fiesta 1.3 opinie, szwedzkie auta używane, kamperowanie, mazda 3 1.6 diesel dane techniczne, radio rt3, auto na 5 biała podlaska, mercedes nowy sącz, toyota land, toyota auris 2020 cena, audi a6 1.9 tdi, shadow 125, dymienie szyb

yyyyy