Metzeler CRUISETEC R 180/60R16 80H

1 053,32

Opis

Metzeler CRUISETEC R 180/60R16 80H

Metzeler CRUISETECDoskona?a wydajno??.Najlepsza opona V-Twin do doskonalenia osi?gów V-Twins wczoraj, dzi? i jutro.Ciesz si? wydajno?ci?.?wietne prowadzenie, przejmowanie i trzymanie linii – CRUISETEC usprawnia obs?ug? maszyny dzi?ki po??czeniu profili pochodz?cych ze sportowej turystyki i solidnych tusz. W segmencie zdominowanym przez du?e i ci??kie motocykle silne wsparcie strukturalne nadal zapewnia zgodno?? rozwi?za? technologicznych zorientowanych na osi?gi.Natychmiastowa reakcja na wszystkich etapach, równie? w mokrych warunkach – Podwójne mieszanki tylne z du?? zawarto?ci? krzemionki sprzyjaj? szybkiemu rozgrzewaniu i przyczepno?ci chemicznej na mokrym asfalcie, a wzór bie?nika zapewnia lepsz? przyczepno?? mechaniczn?. Nowe receptury mieszanek s? po??czone z innowacyjnymi elementami strukturalnymi, a po??czenie ciek?ych polimerów z najnowsz? generacj? plastyfikatorów maksymalizuje zgodno?? ?ladu.Ciesz si? lepsz? przyczepno?ci? na zakr?tach – Innowacyjne mieszanki i ich uk?ad na tylnej oponie ??cz? osi?gi z wytrzyma?o?ci? opony, wymagan? przez du?e motocykle z du?ym momentem obrotowym.Konsekwentna perfekcja.Zachowano zachowanie podczas ca?ego okresu u?ytkowania opony – Po??czenie solidnego wzoru bie?nika ze sta?ymi krzywiznami i podwójnym uk?adem zapewnia równomierne zu?ycie i sta?y obszar ?atki stykowej przy przechodzeniu z wyprostowanej do pochy?ej. Pozwala to zachowa? kontur opony dzi?ki równomiernemu zu?yciu oraz poprawia równie? liniowe prowadzenie i przej?cia z boku na bok przez ca?y okres u?ytkowania opony – czy to podczas entuzjastycznej jazdy solo, czy podczas przewozu pasa?era. CRUISETEC ™ zosta? zaprojektowany tak, aby pasowa? do przebiegu standardowych opon V-Twin, ale spójno?? jego osi?gów zapewnia niezrównan? przyjemno?? z jazdy przez ca?y okres u?ytkowania.P?ynna i bezproblemowa jazda.Bezkonkurencyjne trzymanie linii – Po??czenie elastyczno-plastyczno?ci pasków mieszanki tylnej opony zosta?o opracowane w celu zwi?kszenia pewno?ci i stabilno?ci podczas pchania do granic mo?liwo?ci oraz zapewnienia neutralnego i ?atwego kierowania podczas spokojnej jazdy.Solidne uczucie frontu – Sztywniejsze sznury o ni?szej liczbie ko?cowej zapewniaj? wi?cej miejsca dla grubszych gumowych szczelin, co zapewnia lepsze w?a?ciwo?ci t?umi?ce. Rezultatem jest wi?ksza zgodno?? ?aty stykowej, która minimalizuje odczucie p?ywaj?cego frontu podczas wychodzenia z zakr?tów i niepokoj?cych sytuacji, takich jak „w?drówka rowerem” cz?sto postrzegana podczas jazdy po rowkach deszczowych lub wyboistych drogach.Zwi?kszone zaufanie i bezpiecze?stwo.Najlepsza reakcja w mokrych warunkach – Mieszanka krzemionki w po??czeniu z dopasowanym szkieletem i wzorem bie?nika przyczyniaj? si? do zapewnienia wyj?tkowej pewno?ci równie? w mokrych warunkach;Liniowa reakcja na ?at? kontaktow? ze wszystkimi generacjami elektronicznych pomocy dla kierowców – CRUISETEC jest w stanie skutecznie wspó?pracowa? ze wszystkimi generacjami elektronicznych pomocy dla kierowców. Jego zwi?zki i struktura s? dostrojone, aby zminimalizowa? pulsacje ?atki kontaktowej, szczególnie w przypadku starych uk?adów ABS.

Metzeler: Opony motocyklowe i do skuterów

600lt, suzuki burgman 125 otomoto, volvo s90 d4, ford s max 4×4, stacja benzynowa w pobliżu, mazda cx, golf 7 spalanie, mitsubishi asx opinie 2018, 308 spalanie, spalanie lupo, producenci części samochodowych ranking, suv samochody, samochody używane volkswagen passat, toyota yaris spalanie, światła mijania żarówka

yyyyy