Michelin Alpin 6 195/65R15 91T

329,00

Opis

Michelin Alpin 6 195/65R15 91T

MICHELIN ALPIN 6

Michelin w zimowym bie?niku Alpin 6 jest propozycj? z najwy?szej pó?ki, przeznaczon? do aut osobowych ?rednich i wysokich osi?gów. Jest nast?pc? kultowej opony Alpin 5, zwyci?zcy kilkunastu presti?owych testów. Posiada nowoczesny, kierunkowy wzór bie?nika. Dzi?ki zastosowaniu prze?omowej technologii Michelin Evergrip zapewnia optymalne bezpiecze?stwo i kontrol? na ?niegu od nowo?ci do zu?ycia. Lamele w kszta?cie kropel otwieraj?ce i rozszerzaj?ce si? wraz ze zu?ywaniem si? bie?nika, zapewniaj? wysokie parametry jezdne w ka?dym okresie u?ytkowania opony.

Unikatowy wzór bie?nika gwarantuje stabilno?? prowadzenia, a tak?e precyzj? toru jazdy. Zapewnia wysok? przyczepno?? podczas przyspieszania i doskona?? trakcj? na ?niegu. Producent zastosowa? wielowarstwow? mieszank? bie?nika. Pierwsza z nich, najnowszej generacji zapewnia wysokie osi?gi zim?. Wraz ze zu?yciem bie?nika ods?ania si? bardziej mi?kka mieszanka Traction Booster Compound, która wzmacnia przyczepno?? na ?niegu i lodzie. Kolejnym atutem opony jest znakomita trwa?o??, a tak?e niskie opory toczenia, co przyczynia si? do oszcz?dno?ci paliwa. Je?li cenisz komfortow?, bezpieczn? jazd? i d?ugie przebiegi to Alpin 6 jest doskona?ym wyborem.

Michelin to najwi?kszy w Europie i jeden z najwi?kszych na ?wiecie producentów opon. Marka powsta?a w 1889 roku w Francji. Obecnie koncern posiada 67 zak?adów produkcyjnych w 17 krajach oraz 3 centra technologiczne zlokalizowane we Francji, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Produkty marki dost?pne s? w ponad 170 krajach ?wiata. Przedsi?biorstwo s?ynie g?ównie z produkcji opon do pojazdów osobowych, ci??arowych, rolniczych, motocykli, a tak?e d?tek i opon rowerowych oraz opon do samolotów i promów kosmicznych. Firma s?ynie z innowacyjnych technologicznie rozwi?za? i produktów najwy?szej jako?ci. Do grupy Michelin nale?? m.in. takie marki opon jak: Kleber, BFGoodrich, Riken, Kormoran, Tigar.

Michelin: Opony zimowe

mondeo 2019, szkic auta, gdzie umieścić podsłuch w samochodzie, chevrollet, czy mozna myc samochod, kalwaria zebrzydowska, mustang czarny, zakaz jazdy motocyklem, captiva otomoto, obd2 iphone

yyyyy