Mio Cyclo 215

769,00

Opis

Mio Cyclo 215

Przejrzysto?? gdziekolwiek jedziesz Urz?dzenie Cyclo™ 215 ma intuicyjny interfejs i jest przyjazne dla u?ytkownika, dlatego w przeci?gu kilku minut b?dziesz gotowy na odkrywanie nowych miejsc podró?uj?c rowerem. Pozwoli Ci dojecha? dalej dzi?ki mapom drogowym i rowerowym Fabrycznie zainstalowane mapy rowerowe ca?ej Europy Dzi?ki zainstalowanym mapom drogowym i rowerowym b?dziesz móg? rozpocz?? eksplorowanie okolicy na rowerze od razu po wyj?ciu Cyclo™ 215 z pude?ka. Urz?dzenie posiada zainstalowane mapy OpenStreetMaps, dzi?ki czemu mo?esz odkry? wi?cej i dalej w mgnieniu oka. Twoje wyniki s? najwa?niejsze Zintegrowany czujnik ANT+ Monitoruj swoje wyniki i analizuj dane za pomoc? zintegrowanego z urz?dzeniem czujnika ANT+ czujnika pulsu, pr?dko?ci i kadencji. Wszystkie statystyki dotycz?ce Twojej jazdy s? przechowywane, dzi?ki czemu mo?esz sprawdzi? zasi?g Twoich mo?liwo?ci i ustawi? cele, które przenios? jazd? na rowerze na nowy poziom. Baw si? dobrze z funkcj? Surprise Me™ U?yj funkcji „Surprise-Me™”, aby prze?y? dreszczyk emocji i przygody podczas Twojej nast?pnej przeja?d?ki rowerowej. Funkcja poda trzy trasy w oparciu o czas, dystans i cel podró?y, dzi?ki czemu mo?esz do?wiadczy? czego? nowego podczas podró?y na dwóch kó?kach. Szczegó?owe instrukcje, które pomog? Ci dotrze? do celu Wyra?ne wskazówki dzi?ki funkcji d?wi?kowej, która wydaje instrukcje podczas jazdy. Wytrzyma?e urz?dzenie; Mocna bateria Nagraj podró? bez zamartwiania si? o poziom na?adowania baterii. Mo?na nagrywa? bez przerwy przez 10 godzin. Wodoodporne urz?dzenie – mo?esz je zabra? w dowolne miejsce Mo?esz ze sob? zabra? to wodoodporne urz?dzenie zarówno w przypadku deszczu, jak i s?o?ca. 

Kompaktowa konstrukcja Kompaktowa konstrukcja – p?aski 3,5 calowy ekran z pow?ok? antyodblaskow? czytelny w s?o?cu. Aplikacja Mio Share Przy u?yciu aplikacji Mio Share mo?esz zapisywa? swoje dane, zarz?dza? przebytymi trasami i udost?pnia? je znajomym. Ta ?atwa w u?yciu aplikacja umo?liwia pobieranie tras oraz poznawanie nowych dróg i miejsc, które inni u?ytkownicy uznali za interesuj?ce. Aplikacja umo?liwia tak?e zarz?dzanie urz?dzeniem oraz pobieranie aktualizacji map i najnowszych informacji o produktach. Aplikacja bezpo?rednio przesy?a dane do Strava, TreiningPeaks, Endomondo, Today’s Plans. Punkty POI Dzi?ki zainstalowanej fabrycznie li?cie u?ytecznych miejsc (punkty POI), takich jak sklepy rowerowe, restauracje, przeprawy promowe, bankomaty i lokalizacje s?u?b ratunkowych. Mo?esz ?atwo zaplanowa? przystanki na trasie lub znale?? najbli?szy punkt serwisowy. Funkcja Surprise Me Wyj?tkowa funkcja Surprise Me (Niespodzianka) dost?pna w Mio Cyclo umo?liwia utworzenie trzech rowerowych tras-niespodzianek na podstawie podanego czasu lub odleg?o?ci. Ta funkcja jest przydatna, gdy znasz ju? wszystkie lokalne trasy lub chcesz znale?? now? w nieznanej okolicy. Funkcja szuka nowych tras rowerowych, nawet je?li nie zmieniamy punktu pocz?tkowego. 

Preinstalowane mapy rowerowe Dzi?ki preinstalowanym mapom rowerowym OpenStreetMap (OSM) mo?na u?ywa? urz?dzenia od razu po rozpakowaniu. Bezterminowa i darmowa aktualizacje map. Aktualizacja map jest banalnie prosta. Zainstaluj oprogramowanie Cyclo Agent na komputerze, pod??cz urz?dzenie, a mapy zainstaluj? si? automatycznie. Nawigacja zawiera mapy 38 krajów europy. Precyzyjne komendy nawigacyjne Jasne wskazówki dotycz?ce nawigacji ka?dorazowo poprzedzane sygna?em d?wi?kowym. Bateria o du?ej ?ywotno?ci D?ugi czas pracy baterii (10 godzin) pozwala na pokonywanie wi?kszych odleg?o?ci bez obawy o drog? powrotn?. Wodoodporna obudowa (standard IPX5) Wytrzyma?a, wodoodporna obudowa (standard IPX5) sprawia, ?e nawigacja jest mo?liwa w ka?dych warunkach pogodowych

Mio: Liczniki rowerowe

bmw x3 2005, f1 2021 kierowcy, lincoln navigator 2006, czujniki parkowania montaż cena, chevrolet orlando wnętrze, sprowadzenie auta z japonii opłaty, 2014 vw jetta, opinie nissan x-trail, ww polo, ateca wymiary, mandat z fotoradaru z niemiec

yyyyy