Mobil 1 Delvac XHP extra 10W-40 208L

4 218,00

Opis

Mobil 1 Delvac XHP extra 10W-40 208L

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 to olej najwy? szej jako? ci, stworzony w oparciu o technologie syntetyczn? , który zosta? zaprojektowany dla nowoczesnych silników Diesla o wysokiej wydajno? ci umieszczonych w pojazdach mechanicznych i u? ytkowych. Baz? tego oleju silnikowego s? oleje o wysokiej jako? ci, gwarantuj? ce doskona? e w? a? ciwo? ci przep? ywu w niskich temperaturach, utrzymuj? ce lepko? ? nawet w wysokich temperaturach i zmniejszaj? ce zu? ycie. Oleje bazowe wzmocnione zosta? y pakietem dodatków uszlachetniaj? cych i zapewniaj? najwy? szy poziom ochrony wszystkich cz? ? ci silnika. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 wyd? u? a interwa? y serwisowe nowoczesnych silników Diesla. W? a? ciwo? ci i zalety:Silniki o wysokiej wydajno? ci i niskiej emisji spalin zwi? kszy? y popyt na oleje silnikowe. Budowa nowoczesnych silników ma wp? yw na obni? enie zu? ycia oleju, eliminuj? c konieczno? ? cz? stych dolewek, w zwi? zku z tym dodatki uszlachetniaj? ce od? wie? ane s? coraz rzadziej. Ch? odnice i turbospr? ? arki zwi? kszaj? napi? cie termiczne. Zwi? kszone ci? nienie wtrysku polepsza proces spalania, ale powoduj? podwy? szenie temperatur? silnika, wzrost lotno? ci oraz sprzyja powstawaniu sadzy. Zaawansowana technologia zastosowana w Extra Mobil Delvac XHP 10W-40 zapewnia wyj? tkow? wydajno? ? nowoczesnych i starszych silników wysokopr? ? nych. G? ówne korzy? ci to:wyj? tkowa ochrona przed zag? szczania oleju, tworzeniem si? osadów w wysokich tempereturach, degradacj? oleju i korozj? , doskona? a ochrona przed zu? yciemmniejsze zu? ycie i d? u? sza ? ywotno? ? silnikaznakomita kontrola osadów wysokotemperaturowychprzed? u? ona ? ywotno? ? olejuchroni pier? cie? przed przyklejeniemwysoka rezerwa alkaliczna TBNd? ugoterminowa kontrola przed osadami i zu? yciemzwi? kszony potencjal serwisowyznakomite w? a? ciwo? ci podczas „zimnego startu” silnikalepsza pompowalno? c i cyrkulacja olejuodporno? ? na tworzenie si? szlamu podczas jazdy miejskiej (Stop and Go)przed? u? ona ? ywotno? ? oleju i wyd? u? enie okresu wymiany zalecanego przez producentów pojazdówwysoka odporno? ? na ? cinanieniska zmienno? ? mniejsza podatno? ? na zmian? lepko? ci, redukcja zu? ycia oleju w wysokich temperaturach i przy du? ym obci? ? eniuzmniejszone zu? ycie zu? ycie silnika i g? adzi cylindrycznychdoskona? y wsa? nik lepko? cimo? liwo? ? stosowania w ró? nych temperaturach otoczeniaZastosowanie:silniki Diesla oraz turbodo? adowane europejskich i japo? skich producentówpojazdy mechaniczne i samochody dostawczepojazdy w przemy? le: górniczym, budowlanym, górnictwie skalnym i rolnictwieSpecyfikacje i dopuszczenia:API CFACEA E7/E4DAF Extended DrainMAN M3277Daimler Chrysler MB 228.5Volvo VDS-3 /VDS-2MTU Typ 3RVI RXDCummins CES 20072

Mobil: Oleje silnikowe

fotele passat b6, c4 grand picasso 1.6 hdi, kasowanie check engine vectra c, auto handel nakło, turek samochody na sprzedaz, auto komisy dolnoslaskie, nie trzeba wozić prawa jazdy, opelcombo, stawka za km 2021, corolla verso 1.8, fiat sedici 4×4 opinie, ile kosztuje przegląd przyczepy kempingowej, spalanie mercedes c, audi a6 c8 cena, megane rs 2, wypadek szydlo

yyyyy