MOBIL- ATF 220 DEXRON II 1L AUTOMAT SB 1L Mobil

28,00

SKU: 6540ce691518 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

MOBIL- ATF 220 DEXRON II 1L AUTOMAT SB 1L Mobil

Mobil ATF 220 – P?yn do automatycznych skrzy? biegówOpis produktu:Mobil ATF 220 to wysokiej jako?ci p?yn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane s? p?yny spe?niaj?ce wymagania klasyfikacji GM Dexron IID. Jest te? u?ywany w niektórych r?cznych przek?adniach samochodowych, uk?adach wspomagania uk?adów kierowniczych i uk?adach hydraulicznych.ZaletyMobil ATF 220 zosta? opracowany w oparciu o wysokiej jako?ci mineralne oleje bazowe, wzbogacone specjalnym pakietem dodatków uszlachetniaj?cych, zawieraj?cym mi?dzy innymi: inhibitory utleniania, wiskozatory, dodatki przeciwzu?yciowe, przeciwpienne, detergenty, oraz modyfikatory tarcia. Produkt ten gwarantuje niezawodne dzia?anie automatycznych skrzy? biegów we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Najwa?niejsze jego zalety,to:W?asno?ci ZaletyZapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalaj?c utrzyma? wn?trze skrzyni biegów w czysto?ci zapewniaj?c sprawne jej dzia?anie.Dobra stabilno?? termiczna i odporno?? na utlenianie.Dobre w?a?ciwo?ci przeciwzu?yciowe Wyd?u?enie ?ywotno?ci skrzyni biegów.Zmniejszenie zu?ycia elementów przek?adni przy rozruchu.Wyj?tkowe w?asno?ci niskotemperaturowe.U?atwienie rozruchu urz?dzeniaSkuteczna ochrona przed pienieniem ?agodna, bezproblemowa zmiana biegów.Minimalne ryzyko wycieku i zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia.Kompatybilno?? z powszechnie stosowanymi materia?ami uszczelnie?.ZastosowanieMobil ATF 220 jest zalecany do stosowania w niektórych modelach automatycznych i r?cznych skrzy? biegóww pojazdach osobowych i ci??arowych, do których zalecane jest stosowanie p?ynów spe?niaj?cych wymaganiajako?ciowe GM Dexron IID. Olej ten mo?e by? równie? z powodzeniem stosowany w hydraulicznych uk?adachwspomagania uk?adu kierowniczego, oraz innych aplikacjach, do których zalecane jest stosowanie p?ynówspe?niaj?cych podobne wymagania.SpecyfikacjeMobil ATF 220 posiada nast?puj?ce dopuszczenia producentów:MB-Approval 236.7 XMAN 339 TYPE D XVoith DIWA G607 XZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C XMobil ATF 220 polecany jest tak?e do aplikacjiwymagaj?cych nast?puj?cych poziomów jako?ciowych:GM Dexron II XAllison C-4 XRenk Doromat XCaterpillar TO-2 XFord M2C163-A XGM Type A Suffix A X

Mobil: Oleje silnikowe

crossclimate, rolls royce, komis aut wrocław, auta nowe ceny, tsi silnik, model fiata hasło do krzyżówki, jazda na suwak co to, opony zimowe r14, peugeot 106 rallye

yyyyy