Navitel E 700 EU RU Lifetime

378,00

Opis

Navitel E 700 EU RU Lifetime

Nawigacja Navitel E700

Nawigacja GPS to najlepszy sposób na szybkie dotarcie do celu. Precyzyjna i przyjazna u?ytkownikom. Jest te? bardziej stabilna ni? nawigacja w smartfonach. Doskonale sprawdza si? w codziennej pracy i podczas wakacyjnych wyjazdów. Dodatkowe funkcje aktywnie wspieraj? Ci? podczas prowadzenia auta, zapewniaj?c bezpieczn? jazd?. Wyra?ny ekran, w po??czeniu z intuicyjn? obs?ug? pozwalaj? szybko ustawi? cel i tras? podró?y. Tobie pozostaje odpali? silnik i cieszy? si? jazd?.Navitel E700 to nawigacja, ??cz?ca doskona?? jako?? ze ?wietn? cen?. Prostota obs?ugi oraz intuicyjne menu zapewniaj? wygod? u?ytkowania. Nowoczesny i jednocze?nie elegancki wygl?d pozwala ?wietnie znale?? si? urz?dzeniu w kokpicie ka?dego samochodu.Urz?dzenie jest wyposa?one w przegl?dark? zdj?? oraz plików tekstowych. Dzi?ki precyzyjnym komunikatom g?osowym mo?emy by? pewni, i? nie zgubimy drogi do miejsca docelowego.

Du?y wy?wietlacz o przek?tnej 7 cali

Nawigacja Navitel E700 wyposa?ona jest w du?y, kolorowy wy?wietlacz o przek?tnej 7” i rozdzielczo?ci 800×480 px.Wyra?ny, panoramiczny wy?wietlacz w nawigacji to wi?ksza wygoda u?ytkowania, szersza perspektywa i lepsza widoczno??. Ekran pojemno?ciowy jest wyj?tkowo precyzyjny i ?atwy w obs?udze. Wystarczy delikatnie musn?? matryc?, by uruchomi? wybran? funkcj? lub wpisa? cel podró?y. Optymalna jasno?? gwarantuje doskona?? widoczno?? w dzie? i w nocy.

Mapa Navitel Europa i Rosja

Z map? Navitel ka?da podró? staje si? przyjemno?ci?. Nie ma znaczenia, czy wyje?d?asz s?u?bowo, czy te? udajesz si? na wakacje. Dzi?ki precyzyjnym mapom Europy drogi Starego Kontynentu stoj? przed Tob? otworem. Ogromna baza adresów przek?ada si? na wyj?tkowy komfort i spokój podczas jazdy. Tobie pozostaje poda? adres ko?cowy i cieszy? podró??.Nawigacja Navitel E700 posiada wbudowane mapy Navitel obejmuj?ce teren Polski i Europy. Dodatkowo nawigacja posiada mapy Rosji, Ukrainy, Bia?orusi oraz Kazahstanu. Dzi?ki nim mo?esz mie? pewno??, ?e zawsze i bez problemu trafisz do celu.Mapy Navitel Europa obejmuj? nast?puj?ce 47 pa?stw Europy:Albania, Andora, Austria, Belgia, Bu?garia, Bia?oru?, Bo?nia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, ?otwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mo?dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, S?owacja, S?owenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, W?gry, Wielka Brytania, W?ochy, Wyspa Man.

Bezp?atna i bezterminowa aktualizacja mapy

Infrastruktura drogowa stale si? zmienia. Powstaj? nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych, obwodnice i mosty. ?eby przemieszcza? si? szybciej, wygodniej i bezpieczniej warto posiada? aktualne mapy. Twoja nawigacja b?dzie zawsze na bie??co, a Ty mo?esz spokojnie rusza? w drog?.

System operacyjny Windows CE 6.0

Windows CE  to uniwersalny system operacyjny, ceniony przez u?ytkowników na ca?ym ?wiecie.

Asystent pasa ruchu i widok skrzy?owa? w 3D

Urz?dzenie we w?a?ciwym momencie wskazuje pas ruchu, którym nale?y si? porusza?, ?eby nie zboczy? z trasy lub sprawnie pokona? du?e skrzy?owanie. Ta funkcja najlepiej sprawdza si? w du?ych, nieznanych Ci miastach i na autostradach.Poruszanie si? po skomplikowanych w?z?ach drogowych nie nale?y do naj?atwiejszych. Szczególnie, gdy pokonujesz je pierwszy raz. Widok skrzy?owa? w 3D pozwala lepiej zorientowa? si? w okolicy i zobaczy? zbli?aj?ce si? skrzy?owanie z lotu ptaka. To daje Ci lepsz? widoczno?? i zwi?ksza pewno?? siebie podczas jazdy.

Tryb ci??arowy

Planuj?c tras? dla samochodu ci??arowego trzeba bra? pod uwag? jego wymiary, mas? i przewo?ony ?adunek. Tryb ci??arowy wytycza optymaln? tras? uwzgl?dniaj?c wysoko?? mijanych wiaduktów i tuneli, czy ograniczenia skr?tu.Nawigacja Navitel E700 posiada wbudowany tryb ci??arowy dla mapy Polski.

Planowanie podró?y

Planowanie podró?y to idealna funkcja dla przedstawicieli handlowych i zapalonych turystów. Pozwala zaplanowa? podró? w oparciu o wybrane przez Ciebie miejscowo?ci. Ustaw adres ko?cowy, dodaj lokalizacje po?rednie i ruszaj bezpiecznie do celu.

Baza fotoradarów

Fotoradary potrafi? skutecznie uprzykrzy? jazd?. Dzi?ki ostrze?eniom przed fotoradarami odpowiednio wcze?niej zwolnisz do wymaganej pr?dko?ci i unikniesz kosztów zwi?zanych z mandatami.

Navitel: Nawigacja samochodowa

wirtualny kokpit, bmw e90 320i 150km opinie, short shifter, świeca zapłonowa budowa, legacy subaru, mazda xedos 9 2.5 v6, mercedes benz sl 500, wideorejestrator ranking, samochód husaria, citroen c3 aircross cena, grill volvo v50, ford focus 2.0 benzyna, model 3, volvo seria 200, motoclassic wrocław 2019

gdańsk wynajem samochodów lotnisko