Navitel R1050

349,00

Opis

Navitel R1050

Navitel R1050

Rodzaj soczewki: 4-warstwowe szk?oK?t nagrywania: 165°Sensor: SONY IMX323Modu? GPS: takDodatkowe funkcje: fotoradary/ostrze?enia/pr?dko??Wi-Fi: takRozdzielczo?? wideo: 1920?1080 Full HD (30 fps)Sposób monta?u: ta?ma 3M, magnetyczneObrót urz?dzenia: 360°

Informacje o urz?dzeniu

Ju? na pierwszy rzut oka wida?, ?e w tym ma?ym, niepozornym urz?dzeniu drzemi? ciekawe mo?liwo?ci i sprz?t ten wyró?nia si? od dotychczas dost?pnych na rynku wideorejestratorów. Jego „futurystyczny” wygl?d zach?ca nas do poznania, co tak naprawd? potrafi NAVITEL R1050.NAVITEL R1050 posiada samoprzylepny uchwyt na ta?m? 3M, który mo?na stabilnie zamontowa? na przedniej szybie samochodu oraz podpi?? kamer? za pomoc? uchwytu magnetycznego. Umo?liwia to obracanie jej o 360°. Dzi?ki temu urz?dzeniu mo?na nagrywa? wa?ne wydarzenia z przodu lub wn?trza samochodu, uchwyci? siedzenie pasa?era, a nawet drzwi boczne kierowcy. U?ywanie tego wideorejestratora mo?e pomóc ochroni? Ci? przed aktami nieuczciwo?ci lub korupcji.

Z pomoc? tego urz?dzenia u?ytkownik nie tylko nagra wysokiej jako?ci wideo, ale równie? otrzyma ostrze?enia przed kamerami ulicznymi oraz informacj? dotycz?c? pr?dko?ci jazdy. Oprogramowanie umieszczone w wideorejestratorze R1050 to po??czenie funkcjonalno?ci 3 urz?dze? – kamery samochodowej, cyfrowego pr?dko?ciomierza oraz informatora GPS.Informacje o fotoradarach maj? na celu ostrzega? u?ytkownika o istniej?cych ograniczeniach pr?dko?ci. Po uruchomieniu funkcji ekran rejestratora wy?wietla aktualn? pr?dko?? i czas na czarnym tle. W obszarze pracy urz?dzenia znajduj? si? informacje takie jak: aktualna pr?dko??, ikona fotoradaru, pasek post?pu ruchu w obszarze fotoradaru oraz dystans do fotoradaru.

Inteligentny system informacyjny jest aktywowany 450 metrów przed kamer? lub niebezpiecze?stwem. Kiedy pojazd zbli?a si? do tego punktu, u?ytkownik otrzymuje sygna? d?wi?kowy. Dedykowana aplikacja Wi-Fi umo?liwia na po??czenie kamery ze smartfonem, personalizacj? ustawie? oraz sformatowanie karty microSD. U?ytkownik mo?e te? skorzysta? z odtwarzania filmów na ekranie urz?dzenia mobilnego w czasie rzeczywistym.

NAVITEL R1050 wyposa?ono w wy?wietlacz o przek?tnej 1,2, o uniwersalnych proporcjach 16:9. Wbudowany mikrofon zapewnia wysok? jako?? nagrywanego d?wi?ku. Dodatkowy modu? GPS zapisuje informacje o przebiegu trasy. Urz?dzenie obs?uguje karty microSD do 64GB.

Zawarto?? opakowania

Wideorejestrator NAVITEL R1050Uchwyt na ta?m? 3M?adowarka samochodowaKabel mini USB?ciereczka z mikrofibryPodr?cznik u?ytkownikaKarta gwarancyjnaDodatkowa licencja nawigacyjna________________________________________Wszyscy u?ytkownicy wraz z urz?dzeniem otrzymuj? voucher z 12-miesi?cznym kluczem licencyjnym, który umo?liwia zainstalowanie aplikacji Navitel Navigator z mapami 43 pa?stw europejskich, Rosji, Bia?orusi, Kazachstanu I Ukrainy. Klucz licencyjny mo?na aktywowa? na jednym smartfonie lub tablecie z systemem Android/Windows Phone.

Navitel: Kamery samochodowe

man do zabudowy, 1.9 tdi 130km opinie, alfa romeo suv 2017 cena, nissan używane z salonu, pojemność skokowa silnika, skoda fabia combi 2019, mazda 2 cena, okęcie przyloty parking, radosław kotarski ferrari, 2015 camaro, mercedes felgi 18, nissan juke nismo, motorynka cena, tramwaje zasady ruchu, ekspresówka s7, testy na prawko b, suzuki swift cena

yyyyy