New Tech Elements Monitor Bus Tir 2Xkamera Cofania 15M Pilot Ir Led

275,00

Opis

New Tech Elements Monitor Bus Tir 2Xkamera Cofania 15M Pilot Ir Led

MONITOR 7″ 18IR 15M BUS TIR + PILOT +KAMERA COFANIA 2 SZTUKIDany monitor przeznaczony jest do samochodów, busów, TIRów oraz ró?nego typu maszyn specjalistycznych jak np. maszyny rolnicze.INFORMACJE O PRODUKCIE:Oferowany zestaw monitor 7″ wraz z dwiema kamerami cofania to zdecydowanie bardzo przydatne urz?dzenie podczas wykonywania manewru cofania – szczególnie du?ymi samochodami typu ci??arówka, TIR czy maszyny rolnicze gdzie widoczno?? z racji gabarytów pojazdu jest ograniczona. Dodatkowo korzystanie z danego urz?dzenia przyda si? podczas parkowania w zat?oczonych miejscach – 7″ monitor u?atwi nam proces parkowania a tak?e pozwoli unikn?? incydentów drogowych jak np. st?uczki, przytarcia na parkingu itp.W zestawie do??czone s? dwa przewody sygna?owe, ka?dy o d?ugo?ci 15 metrów, które umo?liwiaj? po??czenie monitora wraz z kamerami cofania.Kamera cofania wskazuje linie pomocnicze.Ka?da z kamer posiada 18 diód na podczerwie?, które do?wietlaj? obraz w s?abych warunkach o?wietleniowych jak np. noc. Diody do?wietlaj? do 15m co pozwoli na swobodny manewr cofania.Kamery cofania mo?na montowa? w dowolnie wybranym miejscu. Dany model kamer cofania pasuje do ka?dego modelu samochodu osobowego czy ci??arowego. S? one kompatybilne z monitorami z wej?ciem video.Dwie kamery zdecydowanie sprawdz? sie przy du?ych samochodach ci??arowych czy maszynach np. rolniczych kiedy to widoczno?? przy tak du?ych gabarytach pojazdu jest bardzo ograniczona.Monitor dedykowany jest do samochodów z zasilaniem 12V oraz 24V.Dany monitor uruchamia si? automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. (Najpierw monitor za pomoc? przewodu trzeba pod??czy? do wi?zki ?wiate? cofania).Monitor umo?liwia obs?ug? 2 odr?bnych kana?ów video (dwa wej?cia video) – mo?liwe jest pod??czenie do niego 2 kamer i ustawienia ich wed?ug w?asnych potrzeb.Cz??ci? danego zestawu jest tak?e PILOT ZDALNEGO STEROWANIA, który zdecydowanie u?atwia obs?ug? urz?dzenia kiedy mamy do czynienia z pojazdami o du?ych gabarytach.Mo?liwe jest odbicie b?d? obrót obrazu na monitorze.SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA 7″:ZASILANIE: 12V lub 24VROZDZIELCZO??: 800×480 pxFORMAT VIDEO: PAL/NTSCMATRYCA: TFTEKRAN: 7″ 16:9ILO?? WEJ?? VIDEO: 2FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO W??CZENIAFUNKCJA ODBICIA, OBROTU OBRAZUPILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIEREGULACJA KONTRASTU KOLORÓW: TAKWYMIARY: 180 x 120 x 22mmUCHWYTY DO MONTA?U MONITORA W ZESTAWIEPILOT ZDALNEGO STEROWANIA DO MONITORA, który zdecydowanie u?atwia obs?ug? urz?dzenia kiedy mamy do czynienia z pojazdami o du?ych gabarytach.SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY:ROZDZIELCZO??: NTSCZASILANIE: 12/24VNAGRYWANIE W KOLORZE: TAKWIDOCZNE LINIE POMOCNICZE: TAKRODZAJ OBRAZU: LUSTRZANE ODBICIEK?T WIDZENIA: 140°CZU?O??: 0.1 LUXCMOS: 1/4ROZDZIELCZO??: 733*493POD?WIETLENIE: DIODY IR x 18KLASA ODPORNO?CI: IP68, WODOSZCZELNA, PY?OSZCZELNATEMPERATURA PRACY: -20°C~+70°CWYMIARY: 65x55x25 mmOBIEKTYW REGULOWANY W PIONIEKAMERA Z DIODAMI DO?WIETLAJ?CYMI IR: WIDOCZNO?? W CIEMNO?CIDIODY DO?WIETLAJ?CE DO 15 METRÓWW ZESTAWIE DWIE SZTUKI KAMER COFANIAOBUDOWA WYKONANA Z METALURUCHOMY DASZEK NAD KAMER?SCHEMAT MONTA?U KAMERY COFANIA WRAZ Z MONITOREMZESTAW ZAWIERA:MONITOR 7″AKCESORIA DO MONTA?U MONITORA – UCHWYTPILOT BEZPRZEWODOWY DO OBS?UGI MONITORAKAMERE COFANIA – DWIE SZTUKIINSTRUKCJA OBS?UGI W J. POLSKIMPRZEWÓD SYGNA?OWY 15M – DWIE SZTUKIPRZEWÓD ZASILAJ?CYORYGINALNE OPAKOWANIE

: Czujniki parkowania

kontrolki skoda octavia, crossfire chrysler, kia pro_ceed, artur rowiński, vw caddy 1.6 102 km opinie, kampery terenowe, mercedes ml autocentrum

yyyyy