Olympus OM-D E-M10 Mark IV Srebrny + ED 14-42mm F3.5-5.6

3 999,00

Opis

Olympus OM-D E-M10 Mark IV Srebrny + ED 14-42mm F3.5-5.6

Aparat Olympus OM-D E-M10 Mark IV srebrny + ED 14-42mm F3.5-5.6Aparat E-M10 Mark IV to ma?y cud techniki, w najlepszym mo?liwym znaczeniu. Nie musisz by? profesjonalist?, aby korzysta? z tego aparatu lub tworzy? zdj?cia o nadzwyczajnym charakterze. Aparat Olympus OM-D E-M10 Mark IV przeprowadzi Ci? nawet przez najtrudniejsze z warunków do fotografowania i zapewnia wiele inteligentnych technologii.Olympus OM-D E-M10 Mark IV najwa?niejsze cechy:Idealna propozycja dla aktywnych fotografówPewny, komfortowy, u?atwiaj?cy prac? uchwyt5-osiowa stabilizacja kompensuj?ca do 5 EVNowa matryca Live MOS 20 MPZdj?cia sekwencyjne 15 kl/sUlepszony system C-AF u?atwiaj?cy fotografowanie obiektów w ruchuFunkcje AF – Priorytet Twarzy/Priorytet Oka dzia?aj? nawet przy pochylonej g?owie i z profiluTryb AUTO – doskona?e zdj?cia za jednym przyci?ni?ciem spustu migawkiTryb SCN – pozwala dobra? parametry do fotografowanej sceny lub obiektuTryb AP – u?atwia wykorzystanie zaawansowanych technik fotografowaniaFiltry Artystyczne pozwalaj? uwolni? kreatywno??, daj?c mo?liwo?? dostosowania parametrówOdchylany w dó? monitor LCD u?atwiaj?cy robienie selfieWideo 4K z 5-osiow? stabilizacj? obrazuWbudowana obs?uga Wi-Fi i Bluetooth®Mo?liwo?? ?adowania baterii w korpusie, tak?e w trakcie pracyE-M10 Mark IV – Twój nowy towarzysz na ka?dy dzie?Ma?y z wielkimi mo?liwo?ciami – kompaktowy i lekki aparat Olympus E-M10 Mark IV mo?e Ci towarzyszy?, niezale?nie od tego, gdzie idziesz. Wrzu? go do torby. Zarzu? na rami?. I rób doskona?e zdj?cia przez ca?y dzie?. Na imprezie. W parku. Albo przy kuchennym stole.Klasyka w nowym wydaniu – OM-D E-M10 Mark IVKiedy pierwszy raz we?miesz ten aparat E-M10 Mark IV do r?ki, nie b?dziesz chcia? si? z nim rozsta? nawet na sekund?. Zaprojektowany stylowo, z szacunkiem dla dawnej klasyki, z wygodnym i komfortowym uchwytem, b?d?cy obiektem po??dania teraz.Aparat Olympus OM-D E-M10 Mark IV wi?ksza wydajno??Dzi?ki sprawnej wspó?pracy matrycy 20M Live MOS, procesora, 5-osiowej stabilizacji obrazu i obiektywów M.Zuiko mo?esz robi? zdj?cia o wyj?tkowej jako?ci, bogate w szczegó?y nawet kiedy ?wiat?a jest zbyt ma?o, a tak?e w nocy.Ostre zdj?cia z r?kiPo?egnaj si? z rozmytymi zdj?ciami. Utrzymanie r?ki nieruchomo to wyzwanie. Olympus E-M10 Mark IV kompensuje drgania, pozwalaj?c zarejestrowa? obraz dok?adnie tak, jak Ty go widzisz. Ma?o ?wiat?a. Chybotanie. Teleobiektyw. Nie ma problemu. 5-osiowa stabilizacja obrazu skompensuje do 4,5 kroków EV, pozwalaj?c na robienie z r?ki doskonale ostrych zdj??.Aparat Olympus OM-D E-M10 Mark IV Twój nowy sprz?t do selfieTwoje selfie i relacje b?d? jeszcze lepsze – z aparatem Olympus E-M10 Mark IV. ?eby uchwyci? si? idealnie na zdj?ciu w trybie Autoportret, odchyl dotykowy ekran w dó?, ustaw si? w swojej najlepszej pozie i dotknij ekranu, ?eby zrobi? zdj?cie. Aparat da Ci jeszcze sekund? na to, ?eby zabra? r?k? z pierwszego planuRób zdj?cia jak profesjonalista z OM-D E-M10 Mark IVBogactwo zaawansowanych funkcji w E-M10 Mark IV przeniesie Twoje fotograficzne mo?liwo?ci na nowy poziom. Niczego Ci nie zabraknie. Od zdj?? z niewiarygodn? jako?ci? do filmów w 4k, które b?d? zapiera? dech w piersiach.Olympus OM-D E-M10 Mark IV – pomocne funkcje i odchylany ekran LCDOM-D E-M10 Mark IV wyposa?ony zosta? w funkcje, które u?atwiaj? zarejestrowanie idealnych momentów. Aparat wykonuje zdj?cia sekwencyjne z pr?dko?ci? a? 15 klatek na sekund?. Ulepszony zosta? tak?e tryb C-AF, który precyzyjnie pod??a z ostro?ci? za obiektami w ruchu. Tryby Priorytet Twarzy/Priorytet Oka u?atwiaj? ustawienie ostro?ci na twarzy osoby fotografowanej, nawet je?li ma ona pochylona g?ow? lub fotografujemy j? z profilu. Tryb Cichy wy??cza d?wi?k migawki oraz d?wi?ki zwi?zane z obs?ug? aparatu, co przydaje si? w sytuacjach, kiedy potrzebna jest absolutna cisza, na przyk?ad kiedy fotografujemy w muzeum lub dzieci podczas snu. W trybie AUTO Olympus OM-D E-M10 Mark IV rozpoznaje warunki sesji i automatycznie dobiera odpowiednie ustawienia. W trybie AP potrafi tak?e wykorzysta? techniki fotografowania, które wymagaj? zaawansowanej wiedzy: wielokrotna ekspozycja, ?ledzenie ruchu gwiazd czy ?wiate? samochodów w nocy w trybie Live Composite. Dzi?ki mo?liwo?ci nagrywania filmów w rozdzielczo?ci 4K, wspomnienia b?d? cieszy? wysok? jako?ci? jeszcze przez d?ugie lata.Aparat Olympus OM-D E-M10 Mark IV filmy 4kZwyk?e filmowanie to za ma?o, teraz mo?esz wszystko nagrywa? z r?ki w jako?ci 4k swoim nowym doskona?ym, aparatem. E-M10 Mark IV pozwala na uchwycenie wa?nych i ciekawych momentów w wysokiej rozdzielczo?ci. Kiedy trzeba, filmowanie wspierane jest przez 5-osiow? stabilizacj?. Dzi?ki niej Twoje filmy b?d? ostre i bez drga?, nawet je?li filmujesz z r?ki.Tryb Cichych zdj?? – E-M10 Mark IVJe?li s? chwile, które chcesz utrwali?, jednak bez zwracania na siebie uwagi, wykorzystaj tryb Cichych Zdj??. Wy??cza on wszystkie d?wi?ki w aparacie, wiec mo?esz fotografowa? do woli, bez zak?ócania ciszy.?adowanie baterii przez USBS?aba bateria? Niespodziewany koniec sesji? Teraz bez k?opotu na?adujesz j? przez port USB w E-M10 Mark IV. Pod??cz go do powerbanka, ?adowarki czy komputera i Twój aparat b?dzie znowu w pe?ni gotowy do pracy. Kiedykolwiek i gdziekolwiek.E-M10 Mark IV – wygodna wspó?praca z lampami b?yskowymiKiedy ?wiat?o zaczyna by? problemem, zazwyczaj pomagaj? lampy b?yskowe. Wspó?pracuj?c z bezprzewodowymi lampami b?yskowymi, w po??czeniu z odpowiednimi akcesoriami, Olympus E-M10 Mark IV pozwala na elastyczne operowanie o?wietleniem tak, jak tego potrzebujesz. Bez d?wigania dodatkowego sprz?tu, szczególnie kiedy go nie potrzebujesz.Olympus Workspace?atwo skorygujesz i obrobisz swoje zdj?cia w programie Olympus Workspace. Stworzony specjalnie dla aparatów Olympus, ?atwe w u?yciu, darmowe oprogramowanie u?atwia proces edycji zdj??. Eksperymentuj z ustawieniami jasno?ci i kolorów, ?eby uzyska? efekt, jakiego oczekujeszAparat Olympus OM-D E-M10 Mark IV srebrny + ED 14-42mm F3.5-5.6 zawarto?? opakowania:Aparat OM-D E-M10 Mark IVM.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ PancakeBateria litowo-jonowa BLS-50Zasilacz sieciowy F-5ACZakrywka mocowania obiektywu w korpusie Mikro Cztery Trzecie (BC-2)Pasek na rami?Kabel USBInstrukcja obs?ugiKarta gwarancyjnaObiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrnyObiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrnyUltrap?aski obiektyw gwarantuj?cy wysok? jako?? obrazuDoskona?a jako?? zdj??Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnejWysoka rozdzielczo??Obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrny to najbardziej p?aski na ?wiecie obiektyw zoom typu pancake** z 3-krotnym zoomem optycznym, zapewniaj?cy niezwykle wysok? jako?? zdj??. Elektroniczny mechanizm zoom, w który wyposa?ono obiektyw, mo?e by? obs?ugiwany zdalnie za pomoc? smartfona z aplikacj? OI.Share. Wyj?tkowo szybki, cichy autofokus sprawdza si? podczas robienia zdj?? oraz filmowania.*Odpowiednik aparatu 35 mm**Stan na grudzie? 2013 Obiektywy M.Zuiko wspó?pracuj? ze wszystkimi aparatami Olympus PEN oraz OM-D, a tak?e z innymi aparatami systemu Mikro Cztery Trzecie.G?ówne Cechy – obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrnyObiektyw na co dzie? – Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrnyObiektyw pancake Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrny posiada 3-krotny zoom optyczny i zapewnia doskona?? jako?? zdj?? — sprawdzi si? w najbardziej wymagaj?cych okoliczno?ciach: pejza?, fotografia uliczna, portret. Doskona?y obiektyw do codziennych zastosowa?.Doskona?a jako?? zdj?? – obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrnyUltrakompaktowy obiektyw pancake Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrny gwarantuje doskona?? jako?? zdj??. W po??czeniu z korpusem Olympus tworzy systemowy aparat fotograficzny najwy?szej jako?ci.Zoom elektroniczny – obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrnyTen standardowy obiektyw panceke wyposa?ono w zaawansowane funkcje. W aparacie mo?na ustawi? trzy ró?ne pr?dko?ci pracy zoomu, co pozwala na robienie doskona?ych zdj?? i filmów. Pr?dko?? zoomu mo?na tak?e zmienia? smartfonem z zainstalowan? aplikacj? OI.Share.Obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrny jest najsmuklejszym na ?wiecie zoomem typu nale?nik*, który zapewnia niezwykle ostr? jako?? obrazu od kraw?dzi do kraw?dzi. Do??cz ten obiektyw do swojego korpusu aparatu Olympus OM-D/PEN i ciesz si? aparatem systemowym bardzo wysokiej jako?ci, który doskonale le?y w Twojej d?oni.Dost?pny w atrakcyjnym srebrnym metalicznym lub czarnym wyko?czeniu, obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ oferuje efektywny 3x zoom optyczny. Obiektyw posiada szeroki zakres ogniskowych (ekwiwalent formatu 35 mm) – pocz?wszy od szerokiego k?ta 28 mm do ogniskowej tele 84 mm. Co wi?cej, jego elektroniczny mechanizm zoomu umo?liwia zmniejszanie i powi?kszanie ogniskowej za pomoc? smartfona.Wyj?tkowo szybki, cichy autofokus obiektywu Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ – srebrny zapewnia p?ynne fotografowanie i filmowanie. R?czny mechanizm nastawiania ostro?ci zosta? zaprojektowany tak, aby z odpowiedni? si?? t?umienia odpowiedzie? na dotyk i zaoferowa? p?ynne, precyzyjne dzia?anie.Najwa?niejsze informacje – obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ:ogniskowa 14-42mm5-listkowa przys?onadoskona?a jako?? zdj??sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnejwysoka rozdzielczo??zoom typu nale?nikPorównanie wielko?ci obiektywu do wcze?niejszej wersji 14-42 II R oraz obiektywu 17 mm f2.8Zbli?enie wykonane przy szerokim k?cie widzenia, powi?kszenie 0.23xZbli?enie wykonane przy ogniskowej 42 mm, powi?kszenie 0.38x„Wieczór na ulicach norweskiego Oslo z ?atwo?ci? uchwycony obiektywem Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f/3.5-5.6 EZ”.

Olympus: Aparaty cyfrowe z wymienn? optyk?

skoda rapid spaceback ambition, smart roadster opinie, audi a6 1.8 t spalanie, biały dym z rury wydechowej na zimnym silniku, wyciek oleju z silnika diesla, renault warszawa otomoto, passat b6 1.8 t, toyota yaris verso 2005, a4 b6 sedan, volvo v60, komisy zduńska wola, oszust olx, jak działa sygnalizacja świetlna, jakie auto kupić za 40000, nowy mercedes ml

yyyyy