Newstyling Hyundai I30 Iii 2017 Dywaniki Do Auta

119,00

Opis

Newstyling Hyundai I30 Iii 2017 Dywaniki Do Auta

Przedmiot oferty stanowi? dedykowane dywaniki samochodowe Guardliner® renomowanej polskiej firmy ARISTAR® z korytkowym brzegiem ochronnym i mocowaniami w zestawie.Specyfikacja produktowa:Dywaniki samochodowe ARISTAR (Guardliner): 603312Mocowania: stop. HK przód – ZAMONTOWANEPrzedmiotem oferty s? dywaniki samochodowe firmy ARISTAR przeznaczona do samochodu:Marka: Hyundai Model: i30 IIIRok produkcji: od 02.2017 r. Wersja nadwozia: Hatchback / Kombi / FastbackWersja wyposa?enia: Oferowane dywaniki zosta?y precyzyjnie zaprojektowane do kszta?tu p?yty pod?ogowej bior?c pod uwag? nie tylko mark? / model samochodu, ale tak?e rocznik oraz wersj? nadwozia, dzi?ki czemu pasuj? idealnie. Dywaniki wytwarzane s? z najwy?szej jako?ci, trwa?ego i wzmocnionego tworzywa sztucznego, niezawieraj?cego substancji szkodliwych dla zdrowia, co zapewnia bezpiecze?stwo u?ytkowania. Wysoki ko?nierz(brzeg) ochronny dooko?a dywaników oraz stabilno?? kszta?tu skutecznie zatrzymuje wod? i brud, zabezpieczaj?c oryginaln? tapicerk? samochodow? przed zabrudzeniem. Bezpieczne w u?ytkowaniu, dzi?ki praktycznemu i ?atwemu w u?yciu systemowi mocowania do pod?ogi samochodu. System mocowania dostosowany jest do marki / modelu samochodu i zabezpiecza dywanik przed przesuwaniem podczas jazdy. Matowe wyko?czenie oraz dopracowany wzór na powierzchni zapewniaj? estetyczny wygl?d dywaników w samochodzie.Zalety oferowanych dywaników:PRODUCENT: Polska firma ARISTARDOPASOWANIE: Idealnie dopasowane pod model samochoduBRZEG OCHRONNY: Wysoki dopasowany rant (2,0-3,0 cm g??boko?ci) zapewni pe?ne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, wod? i b?otem.KOLOR: CzarnyMOCOWANIA: Zamontowane na sta?e – blokuj? dywaniki w samochodzie.ODPORNE: Trwa?e, wodoodporne i odporne na dzia?anie wysokich oraz niskich temperatur, olejów i ?rodków chemicznychCERTYFIKAT: Procesy technologiczne i zarz?dzanie produkcj? potwierdzone certyfikatem jako?ci ISO9001BEZPIECZE?STWO: Ca?kowicie bezpieczne dla zdrowia (nie zawieraj? toksycznych substancji)PRZYJAZNY DLA ?RODOWISKA: Nadaj? si? do pe?nego recyklinguINFORMACJA DOTYCZ?CA SYSTEMU MOCOWA? DYWANIKÓW DO POD?OGI:Nasze dywaniki samochodowe dostarczane s? zawsze z zestawem mocuj?cym, dopasowanym do danej marki/modelu samochodu (mocowania zamontowane s? ju? oryginalnie na dywanikach i przystosowane pod oryginalne uchwyty wyst?puj?ce fabrycznie w pod?odze samochodu). Dywanik kierowcy musi zawsze by? mocowany do pod?ogi, podczas gdy mo?liwo?? mocowania dywaników pasa?erów (z przodu i z ty?u) uzale?niona jest od zaprojektowania takiego rozwi?zania przez producenta danej marki samochodu.ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU MOCOWA?:Znaczne poprawienie bezpiecze?stwa u?ytkowania dywaników samochodowychUniemo?liwienie przesuwania si? dywaników co w znacz?cy sposób ma wp?yw na wyd?u?enie ich ?ywotno?ciDzi?ki zastosowaniu systemu mocowa? w postaci zatrzasków demonta? dywaników jest bardzo wygodny i szybkiUwaga!!! Zdj?cie obok prezentuje dok?adny kszta?t mocowa? jaki zamontowany jest na dywanikach. Prosimy o zweryfikowanie kszta?tu mocowa? z fabrycznymi w samochodzie przed dokonaniem zakupu.Dzi?ki specjalne zaprojektowanej strukturze na ca?ej powierzchni dywaników i wy?szemu rantowi oryginalna tapicerka samochodowa zabezpieczona jest przed zalaniem oraz zabrudzeniem. Struktura na dywanikach idealnie zatrzymuje rozprzestrzenianie si? zabrudze? po pozosta?ej powierzchni dywanika.Dywaniki zosta?y zaprojektowane z idealn? precyzj? pod model samochodu przy u?yciu specjalistycznego skanowania p?yty pod?ogowej za pomoc? skanera 3D, dzi?ki czemu pasuj? idealnie. Ka?da wersja dywaników weryfikowana jest w salonie samochodowych co daje pewno?? dopasowania dywaników.Na poni?szych zdj?ciach mog? Pa?stwo zapozna? si? z dopasowaniem dywaników w tym konkretnym modelu samochodu. Zdj?cia przedstawiaj? realne dopasowanie dywaników do p?yty pod?ogowej. ZDJ?CIE ORYGINALNE:

: Dywaniki samochodowe

silnik benzynowy czy diesel, yamaha road star, remont silnika koszt robocizny, opel movano 2.5 dti opinie, bringatrailer, chr, mercedes w169 opinie, audi a4 b7 2.0 tfsi quattro opinie, golf 6 1.6 mpi, znak zakazu postoju, ford mondeo mk6, mustang czerwony, gdzie wysyłać filmy z wykroczeniami drogowymi, bmw e38 728, sprawdzenie numeru vin za darmo, ogłoszenia sprzedaży samochodu, czym myć szyby w samochodzie zeby nie parowaly

yyyyy