msw Prostownik 612V 8A S-CHARGER-10A

305,00

Opis

msw Prostownik 612V 8A S-CHARGER-10A

Cechy:· Prze??cznik napi?cia 6/12V· Tryby ?adowania do wyboru (MIN – niski pr?d ?adowania, MAX – wysoki pr?d ?adowania)· 2 wentylatory ch?odz?ce urz?dzenie· Analogowy wy?wietlacz pokazuj?cy nat??enie pr?du· Wbudowane przewody – zasilaj?cy oraz z zaciskiem Prostownik samochodowy – analogowy wy?wietlacz Oferowany prostownik od MSW s?u?y do ?adowania baterii kwasowo-o?owiowych oraz akumulatorów do samochodów osobowych. Model S-CHARGER-10A powsta? z my?l? o zastosowaniu w profesjonalnych warsztatach lub serwisach, a tak?e przydomowych gara?ach ?adowarka do akumulatorów S-CHARGER-10A – opis Szybkie oraz skuteczne ?adowanie zosta?o zapewnione przez pr?d o nat??eniu do 8A. Model S-CHARGER-10A posiada ponadto dwa tryby do wyboru, MIN oraz MAX. Pierwszy nadaje si? do standardowego pod?adowania baterii. Drugi umo?liwia na?adowanie mocno zu?ytego akumulatora w krótkim czasie dzi?ki wysokiemu nat??eniu pr?du. Prostownik ??czy w sobie wydajno?? z oszcz?dno?ci? energii, poniewa? w czasie pracy zu?ywa zaledwie 0,4kW. Czytelny panel sterowniczy wyposa?ono w analogowy wy?wietlacz pokazuj?cy warto?? nat??enia. Funkcjonalne przyciski przek?adaj? si? na prost? obs?ug?. Warto?? napi?cia (6 lub 12V) wybierzesz za pomoc? przeznaczonego do tego prze??cznika. Bezpiecze?stwo zosta?o zagwarantowane przez system ochrony przed zwarciem. Wbudowany bezpiecznik zapobiega powstawaniu iskier oraz spi?ciu, gdy zaciski s? pod??czone do akumulatora. Dwa wentylatory oraz wywietrzniki ch?odz? prostownik, dzi?ki czemu sprz?t nie nagrzewa si? nawet po kilku godzinach pracy. Mobilno?? sprz?tu od MSW jest zas?ug? wygodnej r?czki u?atwiaj?cej transport. Kompaktowe rozmiary sprawiaj?, ?e nie zajmuje du?o miejsca, a w razie potrzeby ?atwo go przeniesiesz. Wbudowane przewody nie zgubi? si?. Poszukujesz wygodnej w u?yciu ?adowarki do akumulatorów? Mobilny sprz?t marki MSW oka?e si? nieocenionym wyborem! Model S-CHARGER-10A o szerokim zastosowaniu sprosta wymaganiom nie tylko prywatnych odbiorców, ale równie? profesjonalnych mechaników. · Skuteczno?? – szybkie ?adowanie (tryby MIN oraz MAX) oraz prze??cznik napi?cia· Bezpiecze?stwo – wbudowany bezpiecznik zapobiegaj?cy zwarciom· Praktyczno?? – czytelny, analogowy wy?wietlacz· Wygoda – wbudowane przewody oraz ergonomiczny uchwyt· Oszcz?dno?? – niskie zu?ycie energii ModelS-CHARGER-10ANr katalogowy10060141Stan artyku?uNowyNapi?cie230V / 50HzNapi?cie wyj?ciowe6/12VPr?d ?adowania5/8AKolor obudowyCzarno-?ó?tyD?ugo?? przewodu zasilaj?cego140 cmD?ugo?? kabla rozruchowego (+)140 cmD?ugo?? kabla rozruchowego (-)140 cmMaks. pobór pr?du0,4kWTyp akumulatoraKwasowo-o?owiowyRekomendowana pojemno?? akumulatora12-92AhWymiary (DxSxW)15,70 x 25,00 x 19,50 cmWaga4,90 kgWymiary wysy?ki (DxSxW)31,00 x 23,00 x 22,50 cmWaga wysy?ki5,60 kg …

MSW: Prostowniki do akumulatorów

prawo jazdy kategorii b+e, tesla x 2021, wszystkie modele toyoty, samochody, rover 200 1.4

yyyyy