Nexen WINGUARD SPORT 245/45R18 100V

570,00

Opis

Nexen WINGUARD SPORT 245/45R18 100V

DATA PRODUKCJI OPON PODANA JEST W ZAK?ADCE POWY?EJ „DANE TECHNICZNE” WYPRODUKOWANE W KOREINexen WinGuard Sport to opona, której powstaniu przy?wieca?a idea bezpiecznej, szybkiej jazdy w warunkach zimowych. Nie tylko na za?nie?onych i oblodzonych drogach, ale równie? na jezdniach od?nie?onych i suchych. Cel ten osi?gni?to dzi?ki precyzyjnemu opracowaniu bie?nika oraz zastosowaniu krzemionkowej mieszanki. 3+1 Rowki odprowadzaj?ce wod? Poprzeczne rowki w centralnej cz??ci Ochrona przed bocznym u?lizgiem opony, zawirowaniami wody w bie?niku ( odczuwalnymi jako drgania ) oraz zjawiskiem aquaplaningu poprzez zastosowanie zaawansowanego po??czenia rowków obwodowych z rowkami z barkach opony. Zwi?kszona stabilno?? jazdy poprzez usprawnienie szybkiego odp?ywu wody i lepszej dystrybucji jej ci?nienia pod opon?, co skutkuje lepsz? kontrol? na mokrych, pokrytych b?otem po?niegowym jezdniach. Wi?ksza przyczepno?? na oblodzonych i za?nie?onych drogach Zwi?kszone mo?liwo?ci jazdy z wysokimi pr?dko?ciami Wspania?a si?a przyczepno?ci i hamowania na za?nie?onych, oblodzonych drogach drogach dzi?ki nowym lamelkom na ca?ej powierzchni opony. Dzi?ki zastosowaniu lamelek Zig- Zag zwi?kszaj? si? mo?liwo?ci szybkiej jazdy w trudnych warunkach- lepsza przyczepno?? = wi?ksze bezpiecze?stwo Specjalny wzór na barkach oponyKrzemionkowa mieszanka Wi?ksza odporno?? opony na zu?ycie, szczególnie przy wysokich pr?dko?ciach zosta?a osi?gni?ta poprzez zastosowanie dodatkowego wzoru bie?nika na barkach. Dzi?ki niemu, na bie?nik s? kierowane dodatkowe masy powietrza, które skutecznie ch?odz? opon?. Mieszanka krzemionkowa odpowiada w du?ej mierze za absorpcj? drga?. Ponadto, zwi?ksza stabilno?? prowadzenia na nawierzchniach oblodzonych i za?nie?onych. …

Nexen: Opony zimowe

zmieniła, programowanie kluczyka, vw polo, jak dolać płyn do chłodnicy, samochod osobowy

yyyyy