Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3H

515,00

Opis

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Zapewnij sobie i rodzinie powietrze wolne od alergenów.

Mi Air Purifier 3HLepsza jako?? powietrza, d?u?sze ?ycie.

CADR na poziomie 380m³/h6660 litrów ?wie?ego powietrza

Dotykowy wy?wietlacz OLED?wie?e powietrze na wyci?gni?cie r?ki

Precyzyjny, laserowy czujnik cz?steczekPerfekcyjne wykrywanie zabrudze?

Obs?uga g?osowa oraz przez aplikacj?Zdalne, wygodne sterowanie

Skuteczne usuwanie cz?steczek PM2.5Potrójna filtracja

Rozmiar kartki A4Ma?a i cicha konstrukcja

Niezrównana moc czyszczenia.Clean Air Delivery Rate (CADR) na poziomie 380m³/h.Oczy?? powietrze szybko i skutecznie dzi?ki innowacyjnemu projektowi zwi?kszania ci?nienia powietrza. CADR na poziomie 380m³/h to a? 22% poprawy w stosunku do modelu Mi Air Purifier 2S. Czyste powietrze w pomieszczeniach do 45 metrów kwadratowych (22% poprawy w porównaniu do poprzednika). Ergonomiczna obudowa zajmuje bardzo ma?o miejsca i estetycznie wpasuje do ka?dego rodzaju wyko?czenia wn?trza.

Innowacyjny projekt zapewniaj?cy sta?y przep?yw powietrza.6333 litrów czystego powietrza na minut?.Ciesz si? lepszym powietrzem z Mi Air Purifier 3H. Ka?da skrupulatnie zaprojektowana cz??? poprawia wydajno?? urz?dzenia przy jednoczesnej poprawie ergonomii i obni?eniu poziomu ha?asu.

Od?rodkowy wentylator oraz niestandardowy, bezszczotkowy silnik.Inteligentna budowa poszerza mo?liwo?ci nat??enia oczyszczania powietrza.

Turbodo?adowany kana? przep?ywu powietrza.Wypolerowana wewn?trzna ?ciana zmniejsza opór powietrza i zapewnia lepsze rezultaty.

Projekt pe?nego kwadratu.Misternie zaprojektowany, aby stworzy? jednolit? ?cie?k? przep?ywu powietrza. Turbodo?adowana wentylacja.

Rozumie Twoje potrzeby.Dotykowy ekran OLED.Najwa?niejsze informacje dost?pne s? na pierwszy rzut oka. Wygodnie sprawdzisz poziom PM2.5, temperatur?, wilgotno?? powietrza, stan po??czenia Wi-Fi na wysokiej rozdzielczo?ci wy?wietlaczu. Komfortowo korzystaj i prze??czaj pomi?dzy predefiniowanymi trybami — sen, automatyczne, ulubiony, niskie obroty, obroty ?rednie oraz wysokie.

Wska?nik jako?ci powietrza

PM2.5 ? 75 µg/m³Jako?? powietrza jest doskona?a

75 150 µg/m³Jako?? powietrza jest s?aba

Zapomnij o alergiach.Precyzyjny, laserowy czujnik.W Twoim domu alergeny s? bez szans. Bardzo dok?adny czujnik cz?stek sta?ych wykrywa 99.97% alergenów oraz ple?ni o wielko?ci do 0.3 mikrona! Ring woko?o dotykowego wy?wietlacza poinformuje Ci? o bie??cym poziomie zanieczyszczenia powietrza.

Dok?adny system filtrowania.Kompozytowa, trzypoziomowa filtracja z filtrem True HEPA.Pierwszy etap filtracji obejmuje przechwytywanie du?ych cz?stek takich jak w?osy czy kurz.Filtr True HEPA — eliminuje 99.97% dymu, cz?steczek kurzu, sier?ci zwierz?t domowych, zarodników ple?ni, py?ków i innych drobnoustrojów o wielko?ci do 0,3 mikrona.Filtr z aktywnym w?glem — usuwa formaldehyd, substancje toksyczne i nieprzyjemny zapach.

Nowoczesne funkcje dla ka?dego domu.Wygodna kontrola aplikacj? mobiln?.Tak jak inne Smart urz?dzenia Xiaomi, Mi Air Purifier 3H mo?na kontrolowa? za po?rednictwem aplikcji mobilnej Mi Home App. Mobilnie sprawdzaj jako?? powietrza, temperatur?, wilgotno?? i wedle uznania dostosuj pr?dko?? wiatraków nawiewu. Dodatkowymi zaletami aplikacji mobilnej s? informacje dotycz?ce potrzeby wymiany filtra b?d? ewentualnej naprawy.

Czyste powietrze w ca?ym pokoju. Filtracja 360°.Oczy?? ka?dy zak?tek mieszkania z technologi? filtracji 360°. Ten oczyszczacz idealnie nadaje si? do du?ych pomieszcze? i dzi?ki ergonomicznej budowie mo?na go ustawi? praktycznie w ka?dym miejscu.

Oddychaj czysto, oddychaj pe?nym p?ucem. Energooszcz?dno?? i cicha praca.Inteligentny oczyszczacz powietrza utrzymuje niski poziom ha?asu, jedyne 32.1 dB(A) w trybie snu. W zwi?zku z bardzo niskim poborem energii urz?dzenie pozwala na prac? przez ca?y dzie? pobieraj?c przy tym mniej ni? kWh energii elektrycznej dziennie.

Uwagi:*Obs?uga sterowania g?osem dost?pna po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji mobilnej.*6333 litry czystego powietrza to wydajno?? liczona przy najszybszym trybie pracy.*

Xiaomi: Oczyszczacze powietrza

data pierwszej rejestracji w dowodzie, toyota yaris sprzedam, honda civik, rejestracja epd, stacje paliw na autostradzie a1, renault śląskie, dane aut, hyundai i30 1.6 benzyna opinie, co zbudować z lego, espace spalanie, audi a6 c6 2.0 tdi 170km, nowy hyundai, mk3 focus

yyyyy