Monitor Samsung 32″ Smart M7 (LS32BM700UUXEN)

1 435,00

Opis

Monitor Samsung 32″ Smart M7 (LS32BM700UUXEN)

Baw si? i pracuj bez ogranicze?Ze stylem ogl?daj filmy, graj i pracuj. Smart Monitor oferuje wszystko, czego potrzebujesz, nie wymagaj?c przy tym pod??czania do komputera. Ulubione tre?ci, aplikacje zwi?kszaj?ce produktywno?? czy s?u??ce ??czno?ci ze wspó?pracownikami i znajomymi zosta?y wbudowane w urz?dzenie. Nie musisz nic konfigurowa? ani zajmowa? domowego PC, po prostu ciesz si? swoimi mo?liwo?ciami, korzystaj?c z M7.

Do?wiadczenie Smart TVChcesz by? na bie??co z najnowszymi produkcjami? W??cz platform? streamingow? lub YouTube aby ?ledzi? ulubione vlogi czy przygody bohaterów, nawet je?li kto? inny korzysta z komputera.

Twoje miejsce pracyNie masz w domu wolnego komputera? Pracuj komfortowo nawet bez niego, dzi?ki M7. Korzystaj z Internetu, edytuj dokumenty i aktualne projekty w pracy. Zaloguj si? do komputera w biurze lub w szkole, albo pracuj w Microsoft 365. Je?li posiadasz urz?dzenia mobilne Galaxy, mo?esz je wykorzysta? wraz z Samsung DeX, uruchamiaj?c potrzebne Ci aplikacje na Smart Monitorze.

Przywitaj si? ze znajomymiDo??cz do spotkania online. Wystarczy, ?e pod??czysz kamer? SlimFit i w??czysz dowoln? aplikacj? do wideorozmów, np. Google Duo. Je?li martwisz si? o swoj? prywatno??, po konwersacji u?yj przes?ony obiektywu lub odepnij kamerk? i schowaj j? do szufladki, by mie? pewno??, ?e nikt Ci? nie podgl?da. Kamera SlimFit sprzedawana jest osobno.

Kontroluj swój domInteligentny monitor umo?liwia kontrolowanie i sterowanie domowymi urz?dzeniami, dzi?ki po??czeniu ze SmartThings. W??cz nastrojowe ?wiat?o podczas filmowego seansu, uruchom robota sprz?taj?cego, gdy ogl?dasz ulubiony serial lub podg?o?nij d?wi?k, siedz?c przed ekranem.

Powiedz, czego potrzebujeszFunkcja Far Field Voice pozwoli Ci sterowa? monitorem za pomoc? g?osu, nawet, gdy jeste? od niego oddalony. Skorzystaj z asystentów Bixby lub Amazon Alexa i u?ywaj?c prostych komend g?osowych uruchamiaj potrzebne Ci funkcje.

Wy?wietlaj tre?ci na wi?kszym ekranieMonitor jest zgodny z AirPlay, wi?c bez problemu wspó?pracuje równie? z urz?dzeniami Apple i pozwala na proste klonowanie ich ekranu. Przegl?daj dokumenty, zdj?cia, uruchamiaj aplikacje z iPhone’a, iPada czy Maca, wy?wietlaj?c je wygodnie na 32-calowym ekranie.

Pe?na przyjemno??Dzi?ki wbudowanym funkcjom Adaptive Picture oraz Adaptive Sound monitor zapewni Ci najlepsz? jako?? obrazu i d?wi?ku w ka?dej sytuacji. Zostanie on automatycznie dopasowany, w zale?no?ci czy korzystasz z urz?dzenia w dzie? czy w nocy, do s?uchania podcastów lub ogl?dania filmów.Optymalna jasno??  Nie musisz co chwil? dostosowywa? ustawie? monitora, by cieszy? si? tre?ciami w bardzo wysokiej jako?ci. Funkcja Adaptive Picture wykorzystuje wbudowany czujnik ?wiat?a i sama dobiera optymalne parametry obrazu, w oparciu o warunki o?wietlenia w otoczeniu. W dzie? i w nocy grafiki b?d? czytelne, a Ty nie b?dziesz musia? wyt??a? wzroku, by dostrzec szczegó?y.Bogate brzmienie  Dzi?ki wbudowanym g?o?nikom M7 mo?esz korzysta? z multimediów i cieszy? si? bogatym brzmieniem i bardziej wci?gaj?cymi wra?eniami. Dodatkowo, funkcja Adaptive Sound dostosowuje d?wi?k do wy?wietlanych tre?ci, by rozmowy by?y czyste, a d?wi?ki przyjemniejsze.

Wygoda u?ytkowaniaM7 posiada port USB C, umo?liwiaj?cy zasilanie i przesy?anie sygna?u za pomoc? tylko jednego kabla. Ograniczysz liczb? przewodów przy biurku, by praca i rozrywka by?y jeszcze bardziej komfortowe.

Szersze spojrzenie na rozgrywk?W??cz swoj? ulubion? gr? i wybierz tryb Ultrawide Game View, w którym grafiki wy?wietlaj? si? w panoramicznych proporcjach 21:9. Uzyskasz szerszy wgl?d w sytuacj? na wirtualnym boisku, polu walki czy drodze, która pozosta?a Ci do pokonania. B?dziesz lepiej kontrolowa? gr? i pozostawisz przeciwników daleko w tyle.

Pod??cz i podziwiajKoniec z r?cznym prze??czaniem si? mi?dzy urz?dzeniami. Dzi?ki funkcji Auto Source Switch+ Smart Monitor samodzielnie wykryje ?ród?o sygna?u i wy?wietli z niego obraz. Wystarczy wi?c, ?e pod??czysz konsol? i b?dziesz móg? rozpocz?? rozgrywk?, bez przeszukiwania menu.

Samsung: Monitory

peogeot, matiza, chevrolet modele 2018, mercedes srs, peugeot 301 spalanie, auta siedlce, seat ibiza biały, head-up display ranking, maybach s600 guard, co to liczba oktanowa, ford focus mk3 fl, renault laguna 2.0 dci, silnik ford focus, sprawdz vin samochodu, jaguar gadżety, bwm e60

yyyyy