Navitel R1000

329,00

Opis

Navitel R1000

Ju? na pierwszy rzut oka wida?, ?e w tym ma?ym, niepozornym urz?dzeniu drzemi? ciekawe mo?liwo?ci i sprz?t ten wyró?nia si? od dotychczas dost?pnych na rynku wideorejestratorów. Jego „futurystyczny” wygl?d zach?ca nas do poznania, co tak naprawd? potrafi NAVITEL R1000.NAVITEL R1000 posiada samoprzylepny uchwyt na ta?m? 3M, który mo?na stabilnie zamontowa? na przedniej szybie samochodu oraz podpi?? kamer? za pomoc? uchwytu magnetycznego. Umo?liwia to obracanie jej o 360°. Dzi?ki temu urz?dzeniu mo?na nagrywa? wa?ne wydarzenia z przodu lub wn?trza samochodu, uchwyci? siedzenie pasa?era, a nawet drzwi boczne kierowcy. U?ywanie tego wideorejestratora mo?e pomóc ochroni? Ci? przed aktami nieuczciwo?ci lub korupcji.Obiektyw NAVITEL R1000 wykonany jest z sze?ciowarstwowego szk?a, zapewniaj?cego wysok? jako?? nagra? wideo. Urz?dzenie nagrywa obraz w jako?ci FullHD z szybko?ci? 30 klatek na sekund?. Szeroki k?t widzenia 165° jest imponuj?cy jak na tak niewielkie urz?dzenie. Wideorejestrator zapewnia optymalny widok i pozwala uzyska? bardzo szczegó?owy obraz. Wideo mo?e by? nagrywane w p?tli. Wbudowany G-Sensor jest aktywowany w przypadku zderzenia lub nag?ego manewru. Urz?dzenie zapisuje materia? nagrany podczas wypadku i zabezpiecza go w celu pó?niejszego wykorzystania.

Aplikacja Wi-Fi NAVITEL R1000 dla Androida pozwala po??czy? kamer? ze smartfonem, zapisywa? i przegl?da? w czasie rzeczywistym nagrania zarejestrowane przez urz?dzenie. Ustawienia wideorejestratora mo?na dostosowa? bezpo?rednio poprzez aplikacj?. NAVITEL R1000 mo?e s?u?y? tak?e jako monitoring pomieszcze? w Twoim domu lub biurze.NAVITEL R1000 posiada wy?wietlacz o przek?tnej 1,2’’, o uniwersalnych proporcjach 16:9. Wbudowany mikrofon zapewnia wysok? jako?? nagrywanego d?wi?ku. Dodatkowy modu? GPS pozwala zapisywa?  informacje o przebiegu trasy. Urz?dzenie obs?uguje karty microSD do 64GB.Wszyscy u?ytkownicy wraz z urz?dzeniem otrzymuj? voucher z 12-miesi?cznym kluczem licencyjnym, który umo?liwia zainstalowanie aplikacji Navitel Navigator z mapami 43 pa?stw europejskich, Rosji, Bia?orusi, Kazachstanu I Ukrainy. Klucz licencyjny mo?na aktywowa? na jednym smartfonie lub tablecie z systemem Android/Windows Phone/BlackBerry OS.

Navitel: Kamery samochodowe

zarządzanie flotą samochodową program, peugeot 407 usterki, golf ii gti, citroen berlingo 2 wymiary, mandat za przekroczenie prędkości fotoradar, dziecko za kierownicą, snowrunner, maksymalna prędkość poza terenem zabudowanym, tracer 900 gt, honda 2021, 60 kw ile koni, chevrolet corvette 1962, toyota celica opinie

yyyyy