Obudowa ABOX-S2 150x110x70mm zewn?trzna ATTE

104,55

Opis

Obudowa ABOX-S2 150x110x70mm zewn?trzna ATTE

Obudowa zewn?trzna IP56 150x110x70mm (d?awnice 6xM16) tworzywo RAL 7035 typu ABOX-S2 Obudowy zewn?trzne serii ABOX stanowi? wygodne rozwi?zanie problemu ochrony urz?dze? oraz po??cze? kablowych montowanych w warunkach zewn?trznych. Wysokiej jako?ci tworzywo sztuczne zapewnia odporno?? na promieniowanie UV i pozosta?e, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dost?pne w ofercie modele zosta?y wyposa?one w blach? monta?ow?, posiadaj?c? specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów monta?owych modu?ów do zabudowy. Systemowe rozwi?zanie pozwala na pionowy lub poziomy monta? wybranych urz?dze? w dowolnej, otworowanej cz??ci blachy monta?owej. G?ówne cechy i funkcje ABOX-S2: mo?liwo?? zachowania zapasu kabli wewn?trz obudowy wej?cie kablami przez zamontowane w obudowie d?awnice: 6xM16 w komplecie 2 uchwyty umo?liwiaj?ce monta? obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56 Dane techniczne: Monta? obudowy na?cienny, uchwyty monta?owe Monta? urz?dze? wewn?trz obudowy systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm Zakres temperatur pracy -25°C…+60°C Materia? / kolor / przepusty kablowe tworzywo / RAL7035 / d?awnice 6xM16 Wymiary / waga netto / stopie? ochrony 150x110x70mm / 0,33kg (bez opakowania) / IP56

Atte: Akcesoria do monitoringu

co to jest moment obrotowy, porsche carrera gt cena, hydrauliczny ręczny, kładka warszawa, trafic 2.0 dci

yyyyy