Nintendo Switch Joy-Con Para Niebieski i Czerwony

328,99

Opis

Nintendo Switch Joy-Con Para Niebieski i Czerwony

Nintendo Switch Joy-Con Para Niebieski i Czerwony

Wszechstronne Joy-Cony oferuj? wiele zaskakuj?cych sposobów cieszenia si? nimi. Dwa Joy-Cony mog? by? u?ywane niezale?nie w ka?dej d?oni, albo razem jako jeden kontroler po w?o?eniu do uchwytu Joy-Con. Mo?na je tak?e pod??czy? do g?ównej konsoli i u?ywa? ich w trybie przeno?nym lub dzieli? si? nimi z przyjació?mi, aby cieszy? si? rozgrywk? dla dwóch graczy. Ka?dy Joy-Con ma pe?ny zestaw przycisków i mo?e by? u?ywany jako ca?y kontroler. W ka?dym znajduje si? tak?e przyspieszeniomierz i ?yroskopowy czujnik ruchu, co pozwala na niezale?ne od siebie ruchy prawym i lewem Joy-Conem.

Nowy wymiar kontroliNa lewym Joy-Conie znajduje si? przycisk Capture Button, który gracze mog? wcisn??, aby momentalnie wykona? zrzut ekranu swojej rozgrywki i podzieli? si? nim ze znajomymi w mediach spo?eczno?ciowym.W prawym Joy-Conie znajduje si? czytnik NFC, co pozwala na interakcj? z figurkami amiibo, a tak?e czujnik ruchu IR, który potrafi rozpozna? odleg?o??, kszta?t oraz ruch przedmiotów znajduj?cych si? w pobli?u dla specjalnie zaprojektowanych gier. Przyk?adowo, potrafi on powiedzie?, jak daleko znajduje si? r?ka gracza, a tak?e, czy gracz pokazuje ni? papier, kamie? czy no?yce.Oba Joy-Cony posiadaj? zaawansowane wibracje HD, które pozwalaj? na odczucie delikatnych, prawdziwszych ni? kiedykolwiek wibracji w kompatybilnych grach. Efekt jest tak szczegó?owy, ?e gracz mo?e, przyk?adowo, poczu? wibracje pojedynczych kostek lodu, potrz?saj?c Joy-Conem. Dzi?ki wibracjom HD b?dziecie mogli do?wiadczy? poziomu realizmu niemo?liwego do odczucia wcze?niej, za pomoc? jedynie obrazów i d?wi?ków.

_

Jeden kontroler lub dwa, pionowo lub poziomo, kontrolery ruchu lub przyciski, Joy-Cony oraz Nintendo Switch dadz? ci ca?kowit? elastyczno?? sposobu rozgrywki.

_

Nintendo: Gamepady

odmrażacz do zamków, stopy centymetry, mercedes klasa e w212, kiedy prawo jazdy w mobywatel, fabryka tesli w niemczech, 4*4, subaru forester 2000, czy warto płacić ac, greenline, kontrolka silnika i spadek mocy, autohandel krobia, ścieżka rowerowa przecina drogę kto ma pierwszeństwo

yyyyy