Michelin Primacy255/45R20 101V Fr

1 239,00

Opis

Michelin Primacy255/45R20 101V Fr

PRIMACY 4 – BEZPIECZE?STWO OD NOWO?CI DO ZU?YCIA – Nr 1 pod wzgl?dem trwa?o?ci.Wyj?tkowe bezpiecze?stwo – znakomite osi?gi w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni, zarówno opon nowych, jak i opon, które osi?gn??y dopuszczalny poziom zu?ycia (zu?ycie oznacza opony z bie?nikiem startym maszynowo do g??boko?ci wska?nika zu?ycia) dzi?ki technologiom EverGrip.TECHNOLOGIE EVERGRIP: Zoptymalizowana rze?ba bie?nika o d?ugotrwa?ych osi?gach. Nowa, zaprojektowana pod k?tem bezpiecze?stwa rze?ba bie?nika opony MICHELIN Primacy 4 efektywnie odprowadza wod? równie? spod opony zbli?aj?cej si? do dopuszczalnego poziomu zu?ycia. 22% WI?CEJ ROWKÓW I NACI?? DLA LEPSZEGO ODPROWADZANIA WODY SPOD OPONY.TECHNOLOGIE EVERGRIP: Wysoce wydajna mieszanka gumowa najnowszej generacji. Dzi?ki mieszance gumowej najnowszej generacji opona MICHELIN Primacy 4 zapewnia DOSKONA?E OSI?GI W HAMOWANIU NA MOKREJ NAWIERZCHNI OD NOWO?CI DO ZU?YCIA(1) bez uszczerbku dla trwa?o?ci ogumienia.Innowacyjne wska?niki zu?ycia bie?nika. Dla wi?kszej wygody u?ytkowania w bie?niku opony MICHELIN Primacy 4 umieszczono wska?nik zu?ycia, dzi?ki któremu zmienimy opon? we w?a?ciwym momencie.

Michelin: Opony letnie

bmw seria 1 jaki silnik do gazu, otomoto opel omega, saab 9-3 2.0t, mercedes a amg 2019

yyyyy